Stora Enson tulevan pääkonttorin arkkitehtuurikilpailun voittaja on Spring

Julkaistu 24 kesäkuuta 2020
Katajanokalle suunnitteilla olevasta puisesta toimitilasta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun on voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n työ Spring. Katajanokan Laituriksi nimettyyn ja Varman omistamaan hiilineutraaliin rakennukseen tulee Stora Enson pääkonttori, hotelli sekä muita toimitiloja. Voittajan valinnassa painotettiin muun muassa rakennuksen kaupunkilaisille tarjoamia hyviä käyttömahdollisuuksia. Stora Enson massiivipuutuotteiden ja älykkäiden teknisten järjestelmien käyttö tekevät Springistä hiilineutraalin rakentamisen malliesimerkin.
Palkintolautakunnan arviointiperusteiden mukaisesti arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli löytää kaupunkirakenteelliset, toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset tasapainoisesti yhdistävä ratkaisu.

- Voittajatyö toteuttaa hyvin kilpailulle asetetut tavoitteet. Arkkitehtonisilta ratkaisuiltaan se on korkeatasoinen ja luonnollinen kokonaisuus, joka sopii hyvin keskeiselle rantatontille, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja, Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi.

Uuden toimitilan rakentaminen Stora Enson massiivipuuelementeistä on askel kohti uusiutuvaa ja kestävää kaupunkirakentamista. Puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan ja auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

- Spring antaa meille upean mahdollisuuden näyttää, mihin kaikkeen puu pystyy. On hienoa olla mukana toteuttamassa modernia maailmanluokan puurakentamista Helsinkiin ja luomassa samalla ensiluokkaisia työtiloja henkilöstöllemme. Me Stora Ensolla olemme todella innoissamme siitä, että pääsemme hyödyntämään puurakentamisen osaamistamme ja puutuotteitamme ja auttamaan Springiä kukoistamaan, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhanen Stora Ensolta.

Kaunis ja tasapainoinen Spring sopii Katajanokalle

Palkintolautakunnan mukaan Spring on kaunis ja tasapainoinen työ, joka jatkaa Esplanadilta Katajanokalle ulottuvien vaaleiden kaupunkitalojen rintamaa modernin arkkitehtuurin keinoin. Se sopii myös hyvin Katajanokan korttelirakenteeseen ja rannan julkisivurivistöön. Rakennuksen pyöreät nurkat liittävät sen viereisten Tulli- ja Pakkahuoneen ja hotellin muotoihin, jotka toistuvat myös muualla Katajanokan kansallisromanttisen ja art nouveau -ajan arkkitehtuurissa.

- Arkkitehtuuri on miellyttävällä tavalla tutun oloista. Sen muodot henkivät pohjoisen modernin rakennustaiteen perintöä. Spring osoittaa tietä nykyaikaisen puunkäytön tulevaisuudelle osana kaupunkiemme kestävää rakentamista, Tomperi kiteyttää.

Arkkitehtuurikilpailussa myönnettiin myös kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat kilpailutyöt Beacon (White arkitekter AB) ja Rantametsä (PES-Arkkitehdit Oy).

Kestävää rakentamista ja avointa kaupunkitilaa

Palkintolautakunta painotti valinnassaan rakennuksen hyviä käyttömahdollisuuksia kaupunkilaisten näkökulmasta. Suunnitelman mukaisesti rakennuksen Kauppatorin päätyyn tulee pieni kaupunkipuisto, kun taas meren puolelle avautuu terassi kahvila- ja ravintolatiloille.

- Helsingin kaupunki on iloinen kilpailun ratkeamisesta. Lähdemme innostuneena jatkotyöhön kilpailun voittajaehdotuksen kanssa. Puusta rakennettu, kestävä ja hiilijalanjäljeltään mahdollisimman matala rakennus vastaa kaupungin tavoitteita ja uusi rakennus mahdollistaa myös uusia työpaikkoja. Helsingin näkökulmasta Katajanokan alueen kehittämisen tavoitteena on luoda aktiivista kaupunkitilaa ja mahdollistaa rantojemme nykyistä monipuolisempi käyttö, ja on hienoa, että tämän hankkeen avulla pääsemme avaamaan Katajanokan rantaa helsinkiläisten käyttöön, sanoo Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Hiilineutraali maamerkki – sitoo yli 3300 henkilöauton vuosipäästöt


Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista, ja Varma haluaa olla edelläkävijä pienentäessään omistamiensa kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Uuden toimitilan rakentaminen Stora Enson massiivipuuelementeistä edesauttaa osaltaan ilmastotavoitteiden saavuttamista.

- Tämä kevät on herättänyt meidät huomaamaan, kuinka tärkeää terveys ja luonto meille jokaiselle ovat. Metsät ja puu ovat tärkeässä roolissa uusiutuvan tulevaisuuden luomisessa. Koska tämä elegantti rakennus on tehty puusta, se tulee varastoimaan hiilidioksidia yli 3 300 henkilöauton vuosiajon verran eli enemmän kuin Katajanokan kaikkien asukkaiden vuotuiset autoilut, summaa Kauhanen.

Kansainvälisenä kutsukilpailuna järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa Suomesta, Pohjoismaista ja Japanista. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n sääntöjen mukaisesti ja palkintolautakunta valitsi voittajan ilman, että tiesivät mikä työ on minkäkin arkkitehtitoimiston toteuttama. Tuomaristo koostui Varman, Stora Enson ja Helsingin kaupungin sekä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn edustajista.

- Kaikissa töissä on hyödynnetty hienosti toimistokonseptiamme. Voittaja on meillekin mieluinen ja sai myös Stora Enson henkilöstön sisäisessä äänestyksessä suurimman suosion. Työssä on oivallettu hienosti puun mahdollisuudet toimisto- ja kaupunkirakentamisessa. Uusiutuvien materiaalien yhtiönä me Stora Ensossa haluamme pääkonttorimme sijaitsevan vastuullisesta ja uusiutuvasta puusta toteutetusta rakennuksessa, jatkaa Kauhanen.

Vastuullisempaa rakentamista

Uusi toimistorakennus tähtää hiilineutraaliuteen. Globaaleista hiilidioksidipäästöistä 11 prosenttia tulee rakentamisesta. Uusi toimisto osoittaa, että on mahdollista vastata kasvavaan kaupungistumiseen ja rakentamisen kysyntään vastuullisesti.

- On hienoa olla mukana hankkeessa, jolla on ympäristö- ja ilmastoarvojen osalta poikkeuksellisen kunnianhimoiset ja määrätietoiset tavoitteet. Suunnitelma lähtee vahvasti paikasta ja sen historiasta, mutta suuntaa samalla tulevaisuuteen. Puurakentamisella voidaan luoda vaativaan urbaaniin suojeluympäristöön kestävää, ihmisläheistä, elinkaaren aikana joustavaa ja ympäröivää kaupunkirakennetta monipuolisesti sekä arkkitehtuurillaan että toiminnallisuudellaan rikastavaa ympäristöä, sanoo Selina Anttinen, arkkitehti SAFA, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:stä.

Voiton vienyt arkkitehtuuritoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy on suunnitellut Helsingin Jätkäsaaren Wood Cityn korttelin. Alueella on kaksi valmista puukerrostaloa, ja Supercellin toimistorakennus valmistuu kortteliin syksyllä.

Spring katsoo tulevaisuuteen

Vahvasti sijaintiinsa ja ympäristöönsä nojaava Springkatsoo tulevaisuuteen ja toimii esimerkkinä hiilineutraaliudesta, kestävästä kasvusta ja puurakentamisen mahdollisuuksista herkässä kaupunkiympäristössä. Samanaikaisesti urbaani ja luonnollinen rakennus edustaa kestävää arkkitehtuuria sanan kaikissa merkityksissä: joustava rakenneratkaisu mahdollistaa useita eri käyttötapoja rakennuksen elinkaaren aikana, mukautettava tilaratkaisu ja hiilineutraalius yhdistyvät rakennuksen arvoja kunnioittavaan muotoon ja materiaalivalintoihin. Innovatiivinen ja luova Stora Enson massiivipuutuotteiden ja älykkäiden teknisten järjestelmien käyttö tekevät rakennuksesta hiilineutraalin rakentamisen malliesimerkin. Sen tilaratkaisut luovat mahdollisuuksia monipuoliselle ja joustavalle kanssakäymiselle ihmisten ja rakennuksen eri toimintojen välillä.


Toimitilan on tarkoitus valmistua 2023.

Lisätietoja:

Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Seuraa hanketta täältä

www.katajanokanlaituri.fi

Lue lisää