Puurakentaminen lisää hyvinvointia ja pienentää hiilijalanjälkeä

Puurakentaminen yleistyy ja yhä useamman julkisen rakennuksen Suomessa halutaan olevan puusta rakennettuja. Puusta rakentamisessa on monia hyötyjä – siinä säästetään muun muassa aikaa ja ympäristöä. Stora Enson valmistamat massiivipuuelementit ristiinliimattu CLT ja LVL-viilupuu ovat materiaalina yhtä vahvoja kuin esimerkiksi betoni ja teräs, mutta ne ovat kevyempiä, nopeampia asentaa ja samalla lujuusominaisuuksiltaan erinomaisia.
Tänä päivänä voimme rakentaa massiivipuun avulla korkeampia, vahvempia ja samalla kevyempiä rakennuksia kuin koskaan ennen. Puusta rakentaminen on myös helppoa. Asennusvalmiina työmaalle tuotavien elementtien asentaminen on pölyttömämpää kuin esimerkiksi betonista rakentaminen – lisäksi se on verrattain hiljaista, jolloin työturvallisuus paranee.

Puurakennukset lisäävät hyvinvointia tuomalla luonnon lähelle kaupunkiympäristöä ja puupinta lisää tilojen miellyttävyyttä. Useissa tutkimuksissa on todettu puupintaisten sisätilojen laskevan stressitasoa ja verenpainetta sekä parantavan keskittymistä.

Rakennusmateriaalina puu pystyy siihen, mihin sen kilpailijat teräs ja betoni eivät pysty: puu kasvaa takaisin. Jos kaikki Suomen uudisrakentaminen tehtäisiin puusta, vaadittava puumäärä kasvaisi Suomen metsissä vain viidessä kesäpäivässä.

Ilmastoviisaita tavoitteita julkiselle rakentamiselle

Puurakentaminen tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vähentää uusiutumattomien materiaalien kulutusta. Puupohjaiset rakennusmateriaalit toimivat elinkaarensa ajan hiilivarastona ja auttavat lisäksi vähentämään tuotannon ja kuljetuksen hiilidioksidipäästöjä.

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset ovat ilmastonmuutoksen torjumisessa merkittävässä roolissa, sillä rakennettu ympäristö ja rakentaminen kuluttavat Euroopassa 50 prosenttia raaka-aineista, 50 prosenttia energiankulutuksesta, kolmasosan vedestä ja ennen kaikkea: aiheuttavat kolmasosan maailman kasvihuonepäästöistä.

Ympäristöministeriö asetti tavoitteet puurakentamiselle syykuussa 2020: tavoitteena on kaksinkertaistaa puunkäyttö julkisessa rakentamisessa Suomessa. Tavoiteltu puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta kasvaa näiden tavoitteiden mukaisesti nykyisestä 14 prosentin markkinaosuudesta 31 prosenttiin seuraavan kahden vuoden aikana ja aina 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Investointeja uusiutuvaan tulevaisuuteen

Stora Enso jatkaa investoimista uusiutuvaan tulevaisuuteen ja massiivipuuelementteihin. Puurakentamisen suunnittelun ja toteutuksen tueksi Stora Enso on julkaissut rakentamisen konseptit asuin- ja toimistorakennuksille, koulujen ja päiväkotien rakennuskonsepti julkaistaan syksyllä 2020. Yritys myös investoi uuden ristiinliimatun puun eli CLT-tehtaan rakentamiseen Tšekin tasavaltaan.

”Tällä hetkellä esimerkiksi Helsinkiin rakennetaan Suomalais-venäläistä koulua, jonka puuosat sitovat jopa 300 yksityisauton vuosittaista ajoa vastaavan hiilidioksidimäärän”, kertoo Antto Kauhanen, Stora Enson Wood Products -divisioonan liiketoiminnan kehityspäällikkö. Senaatti-kiinteistöjen teettämän elinkaarianalyysin mukaan rakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa keskimääräistä pienempi. Rakennus saavuttaa 10 prosentin säästön elinkaarensa hiilijalanjäljessä vain noin kaksi prosenttia suuremmilla kustannuksilla verrattuna esimerkiksi betonirakentamisen kustannuksiin

Koulun uudisrakennuksen hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilijalanjäljen ohjaaminen rakennushankkeen varhaisista vaiheista lähtien auttaa pienentämään päästöjä ja siten ohjaamaan kiinteistökantaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Vuonna 2021 valmistuva uudisrakennus on valmistuessaan Suomen suurimpia ja moderneimpia puukouluja. Sen runko rakennetaan ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT) ja liimapuusta, yläpohjarakenteet LVL-viilupuusta, ja julkisivu on palosuojakäsiteltyä puuta. Puun määrää julkisivussa lisättiin suunnittelun edetessä, koska se todettiin kustannustehokkaaksi ratkaisuksi.

Miellyttäviä ympäristöjä päiväkodista opiskelija-asuntolaan

Stora Enso toimittaa massiivipuuelementit myös Hopealaakson päiväkotiin, jota rakennetaan parhaillaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Rakennus valmistuu elokuussa 2021.

”Tarjouskilpailussa massiivipuu voitti kilpailevat materiaalit myös kustannusvertailussa”, sanoo Kauhanen. Päiväkoti tarjoaa ympäristön kannalta vastuullisen hoitopaikan 210 lapselle sitoen 700 000 kg hiilidioksidia koko käyttöikänsä ajan. Määrä vastaa hieman yli 400 henkilöauton vuosiajon hiilidioksidipäästöjä.

14-kerroksinen Suomen korkein puukerrostalo valmistui Joensuun Penttilänrantaan elokuun lopussa 2019. Stora Enso toimitti lähes 50 metrin korkuiseen asuinkerrostaloon puutuoteosat, joista suurin osa on Varkauden tehtaalla valmistettua LVL-viilupuuta. Seinärakenteissa käytettävän LVL-viilupuun lisäksi kohteessa käytettiin välipohjiin Stora Enson valmistamaa CLT:tä. Erityistä on, että massiivipuuelementtejä on käytetty myös hissikuiluihin. Light House Joensuu -nimisessä kerrostalossa on 120 opiskelija-asuntoa ja se sitoo hiiltä määrän, joka vastaa yli 700 henkilöauton vuoden hiilidioksidipäästöjä.

Myös Stora Enson uusi pääkonttori Helsingin Katajanokalle rakennetaan vähähiilisistä massiivipuuelementeistä, ja se tulee varastoimaan hiilidioksidia yli 3 300 henkilöauton vuosiajon verran.

"Puu on erinomainen materiaali kaupunki- ja kerrostalorakentamisessa. Puu on kevyt mutta luja rakennusmateriaali, ja massiivipuuelementit mahdollistavat entistä korkeampien puukerrostalojen, toimisto- ja julkisten rakennusten rakentamisen. Lisäksi puu materiaalina tuo ihmiset lähemmäs luontoa – puu rauhoittaa ja puurakennus vaikuttaa myönteisesti terveyteen", Kauhanen kertoo.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458