Kestävää kehitystä toimitusketjun kaikkiin vaiheisiin

Julkaistu 10 tammikuuta 2021
Haluamme tukea kala-alan asiakkaitamme uusiutuvista materiaaleista tehdyillä tuotteilla ja tarjota heille keinot kehittää toimitusketjua sekä vastata kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin ympäristöystävällisistä ja kierrätettävistä ratkaisuista. Raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, pakkaamiseen ja logistiikkaan.

Joitakin öljypohjaisia muoveja ja fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja materiaaleja on hankalaa korvata, mutta jokainen pienikin parannus on askel oikeaan suuntaan. EcoFishBox on tärkeässä roolissa, kun tuore kala toimitetaan tuottajilta marketteihin. Kuluttajatkin ovat osa toimitusketjua. 

 

Uusiutuvat resurssit, tuote entistä kierrätettävämpi

EcoFishBox on kierrätettävä, ja sen pääraaka-aine on uusiutuva puukuitu. Uusiutuvasta materiaalista tehty pakkaus todella päätyy kierrätykseen. Kuitupohjaisen pakkausmateriaalin kierrätysaste on Euroopassa kaksinkertainen muoviin verrattuna. Vuonna 2017 kuitupohjaisen pakkausmateriaalin kierrätysaste oli 85,5 % ja muovipohjaisen vain 41,9 %. 2 Source: Eurostat

Yksi asiakkaistamme on suomalainen Kalaneuvos, joka lähti kehittämään liiketoimintaansa kestävämpään suuntaan EcoFishBoxin avulla vuonna 2017. He ovat saaneet päätöksestä muutakin kuin ympäristöetua!

”Vastuullisuus ei enää ole vain yksi vaihtoehto; meidän on ymmärrettävä, mitä se merkitsee liiketoiminnallemme.” Toni Hukkanen, toimitusjohtaja, Kalaneuvos

 

Aluksi Kalaneuvoksella oltiin huolissaan EcoFishBoxiin vaihtamisen vaikutuksista kylmäketjuun. Nyt heidän tärkein perusteensa käyttää EcoFishBoxia on kuitenkin se, että kylmäketju toimi asiakkaille asti heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kalaneuvokselta kerrotaan, että tuoreen kalan toimitus EPS-laatikoissa on haasteellista – ei heille itselleen vaan asiakkaille, vähittäismyyjille ja koko hotelli-, ravintola- ja catering-alalle. Nämä sidosryhmät joutuvat käsittelemään ja hävittämään pakkaukset. Kalaneuvoksen asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti EcoFishBoxin käyttöönoton jälkeen, koska uusi ympäristöystävällinen kalalaatikko on niin helppo käsitellä ja kierrättää.

 

Lue lisää

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest