Matkalla nettopositiiviseksi yhtiöksi

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Stora Enso on julkaissut uudet vastuullisuustavoitteensa. Pohdimme vastuullisuusjohtaja Annette Stuben kanssa Stora Enson kunnianhimoisia tavoitteita, keinoja niiden toteuttamiseksi ja kaiken tämän merkitystä asiakkaillemme.

Mitkä Stora Enson uudet vastuullisuustavoitteet ovat?

Sekä ihmisiin että ympäristöön liittyvällä vastuullisuustyöllämme on pitkä historia. Tähän työhön kuuluvat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä päästöjen pienentäminen. Planeettamme ekosysteemin tila on kriittinen, minkä vuoksi tarvitaan kunnianhimoisempia tavoitteita. Stora Enson tavoitteena on, että kaikki tuotteemme ja ratkaisumme ovat täysin uudistavia vuoteen 2050 mennessä.

Ryhdymme nyt tarkastelemaan asioita uudistavasta näkökulmasta ja muutamme myös vastuullisuustavoitteitamme. Emme enää keskity pelkästään kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseen, vaan pyrimme kehittymään nettopositiiviseksi toimijaksi selkeästi määritellyillä ilmaston, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden osa-alueilla vuoteen 2050 mennessä.

Nettopositiivinen yhtiö kuulostaa hyvältä, mutta mitä se tarkoittaa Stora Enson asiakkaille?

Monet asiakkaistamme ovat matkalla samaan suuntaan. Asiakkaidemme vastuullisuustoiveista käy selväksi, että heidän toimintansa suuntaa määrittää se, mitä vastuullisen yhteiskunnan rakentaminen sekä ihmisille että ympäristölle oikeasti edellyttää.

Stora Enso tukee asiakkaidensa vastuullisuusmatkaa kasvattamalla uudistavien ratkaisujen valikoimaa vähitellen.

Mitä uudistavat ratkaisut ovat?

Meidän määritelmämme mukaan uudistavat ratkaisut tarkoittavat sellaisten tuotteiden kehittämistä, jotka vaikuttavat positiivisesti luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että kehitämme tuotteita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja ovat täysin kiertotalouden mukaisia ja peräisin metsistä, joiden monimuotoisuus lisääntyy, ei heikkene.

Vuoteen 2050 on sukupolven verran matkaa. Miksi Stora Enso on asettanut tavoitteen näin kauas tulevaisuuteen?

Meidän lähtökohtanamme on se, mitä todella pitää tehdä, ja perustamme toimintamme tieteeseen. Tämä on luontaisesti pitkällä aikavälillä tapahtuvaa. Lisäksi se auttaa meitä asettamaan suunnan innovaatiotyöllemme ja kohdentamaan pääomamme pitkällä aikavälillä. Keskittymällä nyt tähän pystymme valmistautumaan paremmin muutokseen sekä hallitsemaan siihen liittyviä haasteita, esimerkiksi valitsemalla niin luonnon monimuotoisuuden ja kannattavuuden kuin uusien materiaalien kehittämisen.

Kun pystymme osoittamaan, että olemme matkalla kohti uudistavaa tulevaisuutta, meillä on aitiopaikka uusien ja parempien ratkaisujen löytämiseen sekä pohtimiseen. Tämä liittyy läheisesti kaupallisen kasvun tavoitteeseemme täyttää asiakkaidemme tarpeet pitkällä aikavälillä.

Olet kuvaillut Stora Enson tavoitteet, mutta miten ne on tarkoitus toteuttaa? Millaisiin toimiin aiotte ryhtyä?

Olemme laatineet vastuullisuustyöllemme puitteet, jotka edistävät pitkän aikavälin työtä niillä osa-alueilla, joilla maailmassa tarvitaan eniten muutosta ja joihin me voimme vaikuttaa eniten: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous. Käytämme uudistavia periaatteita tuoteinnovaatioiden kehittämisessä ja tärkeimpien liiketoimintaprosessiemme ohjaamisessa sekä teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa löytääksemme parempia ratkaisuja. Luonnon monimuotoisuuden osalta on määritetty ja käynnistetty joukko toimenpiteitä lajien, elinympäristöjen ja maiseman monimuotoisuuden lisäämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Näitä tukee tieteeseen perustuva seurantaohjelma, jossa seurataan yli 15 mittarin kehittymistä.

Tarkoitatko parempien ratkaisujen löytämisellä nykyisen järjestelmämme muuttamista?

Kyllä. Tavoitteemme on varmistaa, että julkiset ja yksityiset aloitteet palkitsevat enenevässä määrin uudistavia käytäntöjä ja tuotteita. Olemme uuden uudistaviin materiaaleihin perustuvan järjestelmän puolestapuhuja ja osallistumme keskusteluihin ongelmista ja tuntemattomista uhkista. Meillä ei ole kaikkia vastauksia ja ratkaisuja, mutta tarjoamme oman tietomme, osaamisemme ja kumppanuutemme ongelmien ratkaisemiseen. Meidän on ymmärrettävä laajemmin järjestelmiä, joiden osa olemme, ja saatava ne toimimaan siten, että varmistamme vastuullisen tulevaisuuden sekä meille että asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kehittämään liiketoimintaamme maapallon kantokyvyn rajoissa.

Miten Stora Enson asiakkaat hyötyvät vastuullisuustoimista?

Päätarkoitus on auttaa asiakkaitamme kehittymään uudistaviksi. Meidän ja asiakkaittemme yhteinen, perustavanlaatuinen haaste on se, miten pidämme ekologisen järjestelmän toiminnassa.

Annette Stube

Yritysvastuujohtaja