Turvallisuusvalmennuksessa

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Turvallisuusvalmennuksessa jokaista osallistujaa ohjataan järjestelmällisesti kohti turvallisempaa käyttäytymistä. Omasta organisaatiosta tulevat koulutetut valmentajat keskustelevat turvallisuudesta kollegojensa kanssa kahden kesken ja kannustavat jokaista sitoutumaan turvallisuuteen omilla valinnoillaan. Stora Enson Turvallisuusviikon henkilökohtaista vastuuta ja sitoutuneisuutta turvallisuuteen korostetaan teemalla ’Turvallisuus alkaa minusta’.

Valmennus kannustaa henkilökohtaiseen turvallisuusvastuuseen

Stora Enso kannustaa sekä työntekijöitään että alihankkijoitaan ottamaan vastuuta turvallisuudesta. Vuoden 2021 alussa lanseerattu turvallisuusvalmennusohjelma on yksi pitkäjänteisistä tavoista tukea työntekijöitä turvallisuusvastuun ottamisessa.

”Meillä jokaisella on oma tärkeä roolimme turvallisuudessa, ja jokainen meistä voi kehittyä ja tehdä työstään turvallisempaa", korostaa Wolf Willems, Stora Enson turvallisuudesta vastaava johtaja.

”Turvallisuusvalmennus korostaa yksilön roolin ja käyttäytymisen merkitystä turvallisen työympäristön luomisessa. Organisaatiossa jokaisen on tiedostettava omat velvollisuutensa ja vastuunsa vahvojen, johdonmukaisten turvallisuuskäytäntöjen noudattamisessa. Jokaisen toiminnalla on merkitystä”, sanoo Jani Jumppanen, pakkausmateriaalien turvallisuusjohtaja.

Oppimiskokemuksia kaikille mukana olijoille

Turvallisuusvalmentaja on koulutettu kollega, joka tukee turvallisuusajattelun kehittämisessä ja tarjoaa kanavan turvallisuuteen liittyvien huolien ja kehitysideoiden esittämiseen. Tähän mennessä Stora Ensossa on koulutettu yli 150 valmentajaa, jotka ovat valmentaneet yli 1 900 työntekijää. Turvallisuusvalmentajat käyvät kahdenkeskisiä, yhdenmukaista rakennetta noudattavia turvallisuuskeskusteluja yksikkönsä jokaisen työntekijän kanssa.

”Kokemus on opettanut minua kuuntelemaan toisia ja olemaan aidosti läsnä. Uskallan nyt aloittaa keskusteluja rohkeammin. Monet ymmärtävät, että turvallinen käyttäytyminen lähtee heistä itsestään”, kertoo yksi valmentajista, Ari Peltoniemi, joka työskentelee vuoropäällikkönä Imatran tehtaiden suurimmalla kartonkikoneella.

Kaikki keskustelujen aikana kirjattu palaute käydään läpi johdon kanssa, ja kaiken palautteen toteuttamiskelpoisuus arvioidaan.

Toimistossa turvallisuusriskit ovat erilaisia kuin tuotannossa, mutta yksilönvastuulla on tärkeä rooli. ” Valmennus on hyvä tapa muistuttaa itselleen, miten voimme tehdä työstämme entistäkin parempaa ja turvallisempaa", korostaa Monika Mierzejewska, joka työskentelee hallintoassistenttina Puolan Ostrolekassa.

Dry End Operator Liang Shipu on yksi Beihain pakkausmateriaalitehtailla Kiinassa valmennetuista operaattoreista: ”Turvallisuusvalmennuksen ansiosta ymmärrän, miten tärkeää on miettiä ennen kuin toimii. Ohjelma auttaa turvallisuustietoisuuden parantamisessa. Meidän on opittava suojelemaan itseämme", Liang sanoo.

Tehtaanjohtaja Marie Morin Ruotsin Skoghallista näkee turvallisuusvalmennuksessa useita hyötyjä: ”Oman käyttäytymisen tarkastelu ja haastaminen on tervettä. Kuinka aktiivisesti tai passiivisesti todella olen sitoutunut turvallisuuteen? Passiivisuus tarkoittaa sitä, että teen mitä minulta odotetaan ja noudatan sääntöjä. Kun ottaa askelen eteenpäin aktiiviseen osallisuuteen, alkaa etsiä kehitettävää ja uusia tapoja, joilla riskejä voi pienentää tai poistaa.”

”Olemme käyneet hyviä keskusteluja turvallisuudestamme, ja me myös puhumme turvallisuudesta rakentavasti ja kannamme vastuuta turvallisuusasioissa”, Marie Morin toteaa lopuksi.
Stora Enson Turvallisuusviikkoa vietetään 8.–14.11., teemalla ”Turvallisuus alkaa minusta". Turvallisuusviikko on tilaisuus tehdä turvallisuutta näkyväksi ja vahvistaa olemassa olevia keskeisiä toimia – sekä esitellä uusia aloitteita, jotka jatkuvat vielä Turvallisuusviikon päätyttyäkin. Turvallisuusviikon kautta edistämme jokaisen toimipaikkamme paikallista turvallisuuskulttuuria.

Turvallisuus alkaa minusta

Dry End Operator

Liang Shipu

”Turvallisuusvalmennuksen ansiosta ymmärrän, miten tärkeää on miettiä ennen kuin toimii. Ohjelma auttaa turvallisuustietoisuuden parantamisessa. Meidän on opittava suojelemaan itseämme."