Viisi faktaa kierrätyksestä

Julkaistu 18 maaliskuuta 2021
Kierrätys on tärkeää monestakin syystä. Kierrättämällä ehkäistään sitä, ettei tuotteet ja materiaalit päädy jätteiksi kaatopaikalle, valtameriin tai luontoon. Kierrättämällä eri materiaaleja voidaan myös hyödyntää uudelleen ja materiaalit jatkavat elämäänsä uusina tuotteina. Stora Enson materiaalit ovat kierrätettäviä, mutta ne ovat myös uusiutuvia – puu kasvaa takaisin. Tässä viisi faktaa kierrätyksestä.

1. Kierrätä puukuidusta valmistetut pahvit pahvinkeräykseen. Puukuituja voi kierrättää 5-7 kertaa, joissain tapauksissa jopa 20 kertaa. Senkin jälkeen, kun kuidut hajoavat eikä niitä voi enää kierrättää, ne voi käyttää bioenergiana. Bioenergian tuotannossa syntyvää lentotuhkaa voidaan käyttää esimerkiksi maanrakennukseen tai jopa muuttaa uusiksi tuotteiksi, kuten Stora Enson VersaLime.

2. Kierrätysmateriaalin hyötykäyttö ei yksinään riitä, vaan tuotteiden valmistamiseen tarvitaan myös uusiutuvaa ensikuitua. Puusta saatava ensikuitu ja kierrätyskuitu varmistavat sen, että materiaalista saadaan uusia, laadukkaita ja toimivia tuotteita. Mistä raaka-aineesta tuote valmistetaan, voidaanko se uusiokäyttää tai kasvaako se kestävästi takaisin? Kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevat puukuidut kasvavat aina takaisin. Stora Enso varmistaa, että metsää kasvaa enemmän kuin sieltä korjataan puuta.

3. Kierrätyspaperi, kuten sanomalehdet, aikakauslehdet ja kartonki on helppo kierrättää ja niissä on hyvä kierrätysaste ympäri Euroopan. Yli 72 % papereista kierrätettiin vuonna 2019 Euroopassa*. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin talteen yli 91 % vuonna 2019**. Stora Enso on yksi Euroopan suurin kierrätyspaperin hyötykäyttäjä ja uusiokäytti vuonna 2020 2,2 miljoonaa tonnia kierrätyspaperia. Kierrätyskuitua käytetään esimerkiksi eletroniikkapakkausten aaltopahvin raaka-aineena Varkauden tehtaallamme.

4. Kuitupohjaisten tuotteiden kierrätysaste on paljon suurempi kuin esimerkiksi muovin. Yli 85 % kuitupohjaisista materiaaleista, kuten maitopurkit, pystyttiin kierrättämään. Muovipohjaisten materiaalien kierrätysaste oli ainoastaan lähes 42 %***. Fossiilipohjaisen muovin polttaminen jätteenä vapauttaa uutta hiilidioksidia ilmakehään, kun taas puut sitovat puupohjaisten tuotteiden polttamisesta syntyvän hiilidioksidin.

5. Jotta tuote todellakin on kierrätettävä, se pitää tulla kierrätetyksi. Joskus kierrätyksen tekee hankalaksi se, ettei ole saatavilla tarvittavaa jätelajittelua. Joskus kierrättäminen tyssää laiskuuteen. Kierrätyksestä olisi hyvä tehdä mahdollisimman helppoa sekä tärkeää – kaikkien panostuksella on merkitystä.

* Lähde: European Paper Recycling Council
** Lähde: Metsäteollisuus
*** Lähde: Eurostat

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest