Nuoret aikuiset haluavat enemmän julkista puurakentamista

Julkaistu 15 heinäkuuta 2021
Suomalaisten nuorten aikuisten mielestä puuta tulisi käyttää nykyistä enemmän julkisessa rakentamisessa. Puurakentaminen herättää heissä pääasiassa positiivisia tunteita puun ympäristöystävällisyyden, monikäyttöisyyden ja esteettisyyden ansiosta. Peräti 86 prosenttia voisi asua, opiskella tai tehdä töitä puisessa rakennuksessa.
Näkemykset käyvät ilmi Metsähallituksen ja Stora Enson tilaamassa, Suomen Kyselytutkimus Oy:n toteuttamassa julkista puurakentamista koskevassa mielipidetutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa 18-28-vuotiaiden mielipiteitä julkisesta puurakentamisesta sekä puun erilaisista käyttötarkoituksista.

Puu ympäristöystävällisin rakennusmateriaali

Vastaajat pitivät puuta ylivoimaisesti ympäristöystävällisimpänä materiaalina (89 % vastaajista) ja 75 prosenttia oli myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa julkisia rakennuksia pitäisi rakentaa enemmän puusta.

Puu jatkaa elämäänsä rakennuksissa, jotka varastoivat hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan. Metsähallituksen teollisuudelle toimittaman puun osuus on noin yhdeksän prosenttia metsäteollisuuden puun käytöstä ja erityisen suuri merkitys Metsähallituksen toimittamalla puulla on pienille ja keskisuurille sahoille.

”Ilahduttavaa, että myös nuoret näkevät puun tulevaisuuden ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina. Suunta on hyvä, sillä julkinen puurakentaminen on kasvanut selvästi tämän vuoden aikana ympäristöministeriön julkaisemien puurakentamisen tavoitteiden jälkeen”, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula.

Valtioneuvosto julkaisi syksyllä 2020 tavoitteet kansalliselle puurakentamiselle Suomessa. Puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta halutaan tavoitteiden mukaisesti kasvattaa nykyisestä 15 % markkinaosuudesta 45 % vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa, että lähes joka toinen julkinen rakennus tulisi rakentaa jatkossa puusta.

Pienempi hiilijalanjälki puurakentamisen valttikorttina

Julkisen puurakentamisen hyötyinä vastaajat pitivät ennen kaikkea sitä, että hiilijalanjäljestä muodostui pienempi kuin rakennettaessa fossiilisista materiaaleista (78 % vastaajista). Yli puolet nuorista aikuisista käyttäisi puuta päiväkotien rakentamiseen, kouluihin, kirjastoihin sekä toimistorakennuksiin.

”Modernien insinööripuutuotteiden, kuten ristiin liimatun puun (CLT) ja viilupuun (LVL) avulla suurten julkisten tilojen rakentaminen massiivipuuelementeistä on tullut mahdolliseksi. Uusiutuva rakennusmateriaali auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä puuelementtien valmistus on vähäpäästöistä ja lisäksi puurakennus varastoi koko elinkaarensa ajan sen hiilen, jonka puut ovat sitoneet itseensä kasvaessaan”, kertoo Stora Enson Suomen puurakentamisesta vastaava kehityspäällikkö Antto Kauhanen.

Kyselyn vastaajat hyödyntäisivät metsiä ja puuta monipuolisesti: rakentamiseen, paperin ja pehmopaperin valmistukseen sekä virkistykseen. Vastaajat käyttäisivät puuta pientalojen ja kesämökkien (77 % vastaajista) sekä julkisten rakennusten ja kerrostalojen rakentamiseen (67 % vastaajista). Ainoastaan 16 prosenttia ei käyttäisi metsiä ja puuta mitenkään, vaan jättäisi ne hiilinieluiksi.

Muun muassa näissä hiilidioksidia sitovissa rakennuksissa on käytetty Stora Enson massiivipuuta:

  • Massiivipuusta rakennettu Suomen korkein kerrostalo ja opiskelija-asuntola, Light house Joensuu, sitoo hiiltä määrän, joka vastaa yli 700 henkilöauton vuoden hiilidioksidipäästöjä.
  • Puusta rakennettu hiilineutraali maamerkki, Stora Enson tuleva pääkonttori Katajanokan Laituri, tulee puolestaan varastoimaan hiilidioksidia yli 3 300 henkilöauton vuosiajon verran eli enemmän kuin Katajanokan kaikkien asukkaiden vuotuiset autoilut.
  • Peliyhtiö Supercellin toimistossa Helsingin Jätkäsaaressa käytetty puu sitoo hiilidioksidia 600 henkilöauton vuosipäästön verran.

Suomen Kyselytutkimus Oy toteutti julkista puurakentamista koskevan mielipidetutkimuksen touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Tutkimukseen osallistui sähköisen vastaajapaneelin kautta yhteensä 1000, ikäryhmältään 18-28-vuotiasta mannersuomalaista.

Julkinen puurakentaminen on aiheena myös SuomiAreena-tapahtumassa heinäkuussa. Mukana keskustelussa 15. heinäkuuta ovat muiden muassa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Stora Enson Suomen maajohtaja, talousjohtaja Seppo Parvi sekä Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

 

Voit seurata SuomiAreenan keskustelua täältä


Näissä kohteissa on käytetty Stora Enson massiivipuuta:

Light House Joensuu
1 / 3
Massiivipuusta rakennettu Suomen korkein kerrostalo ja opiskelija-asuntola, Light house Joensuu
Stora Enson tuleva pääkonttori
2 / 3
Puusta rakennettu hiilineutraali maamerkki, Stora Enson tuleva pääkonttori Katajanokan Laituri
Supercellin pääkonttori
3 / 3
Peliyhtiö Supercellin pääkonttori Helsingin Jätkäsaaressa

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest