Strategiset investoinnit ilmastonmuutoksen torjunnan tukena

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Vastaamme ympäristöystävällisten ja kiertotalouteen perustuvien ratkaisujen kuluttajakysyntään vähähiilisillä vaihtoehdoilla, joilla voidaan korvata ehtyviin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita. Strategiamme on keskittyä pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaali-innovaatioihin.Viimeaikaiset investointimme tukevat näitä kolmea painopistealuetta.

Muovittomat ja kiertotalouden mukaiset pakkaukset

Vastuullisten pakkausten kysyntä kasvaa verkkokaupassa ja elintarvikealalla.

Stora Enso reagoi kysynnän kasvuun investoimalla 350 miljoonaa euroa Oulun paperitehtaan muuntamiseen aaltopahvin pintakartongin tuotantoon sopivaksi. Tuotanto kartonkilinjalla käynnistyi tämän vuoden alussa. Tuotantosuunnan muutoksen yhteydessä tehtiin myös useita tehtaan ympäristövaikutuksia pienentäviä uudistuksia.

Lisäksi olemme aloittamassa kannattavuusselvityksen sellun ja kartongin tuotannon kehittämisestä ja kasvattamisesta Skoghallin tehtaalla Ruotsissa. Investointi hyödyttäisi asiakkaita maailmanlaajuisesti ja vähentäisi merkittävästi tuotannosta syntyviä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Kannattavuusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotanto käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Kehitämme pakkauksiin päällysteitä, jotka soveltuvat kiertotalouteen. Kymmenen miljoonan euron investointi Forshagan tehtaalla Ruotsissa mahdollistaa helpommin kierrätettävien, hiilijalanjäljeltään pienempien ja teollisesti kompostoituvien barrier-päällystettyjen kartonkien kehittämisen ja valmistamisen. Uudet laitteet on määrä saada käyttöön vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Pakkaustoiminnassa investoimme 80 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden puunkäsittelyn keskittämiseen ja nykyaikaistamiseen. Investointi parantaa prosessin vakautta ja tehokkuutta, ja lisäksi se pienentää ympäristövaikutuksia. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Olemme yhdistäneet voimamme asiakkaamme Tetra Pakin kanssa rakentaaksemme uuden kierrätyslinjan Ostrołękan tehtaalle Puolaan. Tavoitteena on lisätä käytettyjen juomapakkausten kierrätystä Keski- ja Itä-Euroopassa merkittävästi. Stora Enso investoi 17 miljoonaa euroa uuteen kartonkikuidut talteenottavaan pulpperointilinjaan. Tetra Pak ja Plastigram puolestaan investoivat yhdessä yhteensä 12,1 miljoonaa euroa toiseen uuteen linjaan. Molemmat linjat otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa.

Rakentamisen ratkaisuja vastuullisesta puusta

Ristiinliimattu puu (CLT) on vastuullinen ja uusiutuva materiaali, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia rakentamisessa. Siksi olemme päättäneet investoida 79 miljoonaa euroa uuteen CLT:tä valmistavaan tuotantolinjaan Ždírecin sahalla Tšekin tasavallassa. Investointi vahvistaa entisestään asemaamme maailmanlaajuisena korkealaatuisten puuelementtien toimittajana ja CLT:n markkinajohtajana. Linjan rakentaminen käynnistyi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Biomateriaali-innovaatioista uudenlaisia materiaaleja

Biomateriaali-innovaatioilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja monenlaisissa käyttökohteissa. Esimerkiksi ligniinin mahdollisia uusia käyttösovelluksia ovat energian varastointi, sidosaineet ja hiilikuidut. Investoimme 14 miljoonaa euroa rakentaaksemme Sunilaan ligniinin rakeistus- ja pakkauslaitoksen. Ligniinirakeiden pakkaaminen ja käsittely on helpompaa kuin jauhemaisen tai kostean ligniinin. Rakentaminen aloitetaan arviolta vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä, ja laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Lignode® by Stora Enso -tuotenimellä markkinoitavaa ligniinipohjaista hiilimateriaalia valmistava koelaitos on aloittanut toimintansa Sunilassa. Kymmenen miljoonan euron investoinnista ilmoitettiin vuonna 2019. Mahdollisia käyttösovelluksia ovat sähköautot, kulutuselektroniikka ja suuret energianvarastointijärjestelmät.

Uusiutuvilla ja kierrätettävillä biopohjaisilla vaahdoilla voidaan korvata öljypohjaisia polymeerivaahtoja. Rakennamme parhaillaan Ruotsissa sijaitsevan Forsin tehtaan yhteyteen koelaitosta, jossa on tarkoitus valmistaa kevyttä Papira® by Stora Enso -selluvaahtoa suojapakkauksiin ja pehmustukseen. Koelaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön H&M:n, IKEAn ja innovoija Lars Stigssonin kanssa uudenlaisen vastuullisen TreeToTextile-tekstiilikuidun teollistamiseksi. Koetehdas rakennetaan Ruotsin Nymöllan tehtaan yhteyteen.