Ligniinin avulla asfaltti muuttuu ilmastoystävällisemmäksi

Julkaistu 14 syyskuuta 2021
Ligniini on puun sidosaine, jota voidaan käyttää fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaamiseen esimerkiksi akuissa ja liimoissa. Ligniiniä voi hyödyntää jopa maanteiden päällysteissä.
Asfaltin tekemisessä käytetään yleensä fossiilipohjaista bitumia, mutta nyt osa siitä voidaan korvata Stora Enson Lineo®-ligniinillä. Bioasfaltin etuina voidaan pitää uusiutuvuutta sekä sen pienempää hiilijalanjälkeä, sillä hiilidioksidipäästöt ligniiniä käytettäessä ovat pienemmät tavalliseen asfalttiin verrattuna.

Stora Enson Lineo®-ligniiniä on testattu jo useiden projektien yhteydessä. Esimerkiksi yhteistyö pohjoismaisen yhteiskuntarakentaja Peabin ja ruotsalaisen tie- ja infrastruktuurioperaattori Svevian kanssa on tuonut hyviä tuloksia.

Peab päällysti keväällä 2021 toisen ligniini-testiväylän yhteistyössä Tukholman lähellä sijaitsevan Järfällan kunnan kanssa. Testiväylä päällystettiin ECO-asfaltilla, jossa sideaine korvattiin osittain ligniinillä. Tässä testiosassa käytetty ligniini oli Stora Enson toimittama. Nyt Järfällan kunta on ottamassa uutta askelta kohti ilmastoystävällisempää asfalttia, käyttämällä ensimmäistä kertaa asfalttia, jonka sideaineena on ligniini ja vähentämällä siten fossiilipohjaisen tuotteen, bitumin määrää.

Stora Enso ja Svevia tekevät myös yhteistyötä testaamalla ligniinin käyttöä Ruotsin teillä. Testeillä mitataan niin ikään ligniinin suorituskykyä sideaineena. Syyskuussa 2020 toteutettu ensimmäinen ligniinipohjainen asfalttikokeilu Sandbrinkin ja Gnestan välillä on jo antanut lupaavia tuloksia.

Stora Enson ligniiniä sisältävää bioasfalttia on käytetty aikaisemmin myös Belgiassa ja Hollannissa hyvällä menestyksellä.

“Biopohjaisella sidosaineella on mahdollista korvata puolet asfaltin sisältämästä öljypohjaisesta bitumista. Tällä tavalla pystytään merkittävästi vähentämään asfalttituotteiden hiilijalanjälkeä ja negatiivisia ilmastovaikutuksia”, sanoo ligniiniliiketoiminnan kehityksestä vastaava Heikki Lotti Stora Enson Biomaterials-divisioonan innovaatio-organisaatiosta.

”Alustavien arvioiden mukaan ligniiniasfaltin suorituskyky on verrattavissa standardiasfalttiseoksiin ja sen vedenkestävyys, kulumiskestävyys ja deformaatiokestävyys täyttävät kulutuskerroksen (ABS) seosten vaatimustason”, Lotti jatkaa.

Stora Enson Lineo®-materiaalia käytetään jo nyt öljypohjaisten fenolimateriaalien korvaamiseen monissa tuotteissa, kuten vanerin hartseissa, OSB-levyissä, LVL-viilupuuelementeissä, paperin laminoinnissa ja eristemateriaalissa.

Ligniiniä hyödynnetään myös akkuteknologiaan. Nykyisten ladattavien akkujen anodimateriaalina käytetään tavallisesti uusiutumatonta hiiltä. Synteettinen ja uusiutumaton grafiitti on kuitenkin korvattavissa hiilipohjaisilla anodimateriaaleilla, joita voidaan jalostaa puusta erotettavasta ligniinistä.

“Stora Enso on käynnistänyt Sunilassa koelaitoksen, jonka tarkoituksena on jalostaa ligniinistä biohiiltä grafiitin korvaajaksi akkuteollisuuden tarpeisiin”, Lotti kertoo.

Ligniini on monikäyttöinen materiaali, joka sopii monille eri aloille, kuten auto-, rakennus-, pinnoite, muovi- ja lääketeollisuuteen. Lineo® by Stora Enso on kaupallinen ligniinituotesarja, joka voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeisiin.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458