Olemme mukana edistämässä vähähiilistä rakentamista

Stora Enso on aloittanut yhteistyön rakennusyhtiö NCC:n ja innovaatioverkosto Combient Puren kanssa helpottamaan rakennuttajia vähähiilisten rakennusratkaisujen valinnassa. Yhteistyön tuloksena tuodaan esille vähähiilisten rakennusmateriaalien päästövähennysvaikutuksia sekä valmiita rakentamisen ratkaisuja, joilla uusien rakennusten päästöjä voidaan minimoida.
Rakennussektori aiheuttaa merkittävän osan globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Niistä suuri osa syntyy yhä rakennusten energiankäytöstä rakennusmateriaalien ollessa toiseksi suurin päästöjen lähde. Puurakentaminen on yksi keino vähentää rakentamisen päästöjä merkittävästi.

”Kasvava metsä sitoo hiiltä ilmakehästä ja puu varastoi hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan. Tämä tarkoittaa, että puurakennus varastoi hiiltä. Rakentamisen hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää merkittävästi puuta käyttämällä. Puu sopii myös loistavasti yhteen muiden rakennusmateriaalien kanssa”, sanoo Stora Enson Wood Products-divisioonan vastuullisuusjohtaja Johanna Pirinen.

Projektin valmisteluvaiheessa haastatellut kiinteistönomistajat ja -sijoittajat kokivat, että vähähiilisten rakennusratkaisujen valitseminen rakennusprojekteissa oli hankalaa – aidosti vähäpäästöisempien valintojen tekemiseksi tarvitaan sekä valmiita ratkaisukokonaisuuksia että kattavaa tietoa ratkaisujen päästövaikutuksista niin rakentamisen kuin rakennuksen elinkaaren osalta.

Arvoketjun mittaisella yhteistyöllä vaikuttavuutta

NCC:n ja Stora Enson yhteistyö edistää rakennusalan arvoketjuajattelua: rakennusyhtiö ja materiaalitoimittaja työskentelevät tiiviisti yhdessä oppiakseen toisiltaan sekä mahdollistaakseen kestävät valinnat kiinteistönomistajille.

”Rakennusalalla on selkeää kysyntää koko arvoketjun laajuiselle ajattelulle. Vähähiilisen rakentamisen osaamisen lisääminen on yhä tärkeämpää, ja se edellyttää yhteistyötä ekosysteemin sidosryhmien välillä. Puurakentaminen on yksi keino edistää vähähiilisyyttä. Tätä haluamme nyt tutkia, jotta voimme tarjota asiakkaillemme entistä selkeämpiä vaihtoehtoja”, kertoo NCC Building Suomen maajohtaja Kari Onniselkä.

NCC:n ja Stora Enson yhteistyötä johtaa Combient Pure, joka on osa yritysyhteistyöverkosto Combientia. Combient on 32 suuren suomalaisen ja ruotsalaisen yrityksen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä liiketoiminnan kehitystä. NCC ja Stora Enso ovat Combientin jäsenyrityksiä. Combient Pure johtaa moniyritysprojekteja, joiden avulla arvoketjuja muutetaan vähähiilisiksi.

”On hienoa saada NCC:n ja Stora Enson kaltaiset isot rakennusalan toimijat yhteen edistämään rakentamisen päästövähennystyötä. Tällaisilla projekteilla saamme nopeutettua välttämätöntä kehitystä. Teemme projektia läheisessä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa, minkä lisäksi vaikuttavuutta lisää projektin oppien hyödyntäminen myös muilla NCC:n ja Stora Enson markkina-alueilla”, kertoo Combient Puren johtaja Marika Määttä.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458