Stora Enso investoi 10 miljoonaa euroa vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä Enocellin sellutehtaalla Uimaharjussa

Stora Enso investoi 10 miljoonaa euroa Enocellin sellutehtaalle Joensuun Uimaharjussa korvatakseen fossiilisen raskaan polttoöljyn uusiutuvalla pikiöljyllä. Investointi vähentää tehtaan ympäristövaikutuksia ja auttaa Stora Ensoa saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tällä hetkellä Enocellin sellutehtaan pääasialliset energianlähteet ovat uusiutuvat mustalipeä, puunkuori ja sahanpuru. Käynnistys- tai tuotantohäiriötilanteissa on käytetty raskasta polttoöljyä. Korvaamalla tämä raskas polttoöljy puusta valmistetulla pikiöljyllä Enocellin sellutehdas pyrkii 100-prosenttisesti bioenergiaa käyttäväksi tehtaaksi, jossa ei synny lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Investointi auttaa Stora Ensoa saavuttamaan kunnianhimoiset ympäristötavoitteensa, joiden mukaisesti yhtiö vähentää toiminnassaan kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Pikiöljy on uusiutuva, selluntuotannossa sivutuotteena syntyvän mäntyöljyn jatkojaloste. Enocellin tehtaan investointi sisältää pikiöljysäiliön, perustukset ja suoja-altaan, pumppaamon pumppuineen, purkuaseman, uudet putkistot, lämmittimet ja automaation. Työt alkavat välittömästi ja valmistuvat vuoden 2023 lopussa.

Lue lisää Stora Enson sitoumuksesta vähentää toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä täältä.

Uimaharjussa sijaitsevassa Enocellin tehtaassa tuotetaan havu- ja lehtipuusellua muun muassa paperiteollisuuteen. Tehtaan yhteydessä on myös saha, ja yksiköt työllistävät yhteensä 336 henkilöä. Vuonna 1967 perustettu Enocellin tehdas kuuluu Biomaterials-divisioonaan ja sen vuotuinen kapasiteetti on 630 000 tonnia.