Stora Enso investoi 10 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen

Stora Enso investoi Imatralla sellutehtaan kemikaalien talteenottolinjaan 10 miljoonaa euroa. Investoinnin tarkoituksena on lisätä talteenottolinjan kapasiteettia uusimalla Kaukopään sellutehtaan mustalipeän haihdutusteknologiaa.

Mustalipeän entistä korkeampi kuiva-ainepitoisuus tulee parantamaan energiatehokkuutta ja lisää biopolttoaineen osuutta tehtaan energiankäytössä, jolloin tehtaan käyttämien fossiilisten polttoaineiden osuus vähenee edelleen. Hanke on osa Imatran tehtaiden CO2-tiekarttaa, jonka tarkoituksena on pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä.

Työt alkavat välittömästi ja valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

80 miljoonan investointi valmistumassa

Imatralle on myös valmistumassa 80 miljoonan investointi tehtaiden puunkäsittelyn keskittämiseen ja nykyaikaistamiseen. Investoinnilla parannetaan Stora Enson korkealuokkaisen pakkauskartongin tuotantokykyä. Investointi tukee konsernin strategiaa, jonka mukaisesti Stora Enso tavoittelee pakkausmateriaalisegmentin vastuullista kannattavaa kasvua. Investoinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

Imatran tehtailla tuotetaan korkealaatuisia pakkauskartonkeja elintarvikkeille, juomille ja luksustuotteille. Investointi nykyaikaistaa Imatran tehtaiden puunkäsittelyprosessia ja keskittää sen yhteen paikkaan. Projektiin kuuluu kolmannen kuorintalinjaston asentaminen, puuhakkeen käsittelyjärjestelmien parantaminen sekä muutoksia nykyisen puunkäsittelyalueen infrastruktuuriin.

Keskitetty ja nykyaikaisempi puunkäsittely parantaa prosessin vakautta ja tehokkuutta. Lisäksi uusi, tehokkaampi kuorintalinjasto vähentää prosessin vedenkulutusta ja pienentää ympäristövaikutuksia.
Molemmat investoinnit auttavat Stora Ensoa saavuttamaan kunnianhimoisen ympäristötavoitteensa puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää Stora Enson sitoumuksesta vähentää toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä täältä.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Lue lisää uutisia