Heinolan tehdas on tuottanut aallotuskartonkia yli 12 000 000 tonnia perustamisestaan alkaen

Stora Enson Heinolan Flutingtehdas on vuodesta 1961 lähtien valmistanut korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia aaltopahvipakkausten raaka-aineeksi. Kuluneiden vuosikymmenien aikana Heinolan tehdas on noussut yhdeksi maailman johtavaksi puolikemiallisen aallotuskartongin valmistajaksi. Tehtaan käynnistämisestä sen kapasiteetti on kuusinkertaistunut.

Fluting on pahvipakkausten aaltomainen välikerros. Heinolassa tuotetaan AvantFlute SC+ -nimistä aallotuskartonkia, joka valmistetaan lehtipuusta, pääasiassa koivusta. Heinolan tehtaan kartonki on kehitetty erityisesti vaativia olosuhteita kestäviin pakkauksiin. Tuotetta käytetään esimerkiksi hedelmä-, vihannes- ja elintarvikepakkauksissa, joiden tulee olla kevyitä mutta kestäviä, ja sietää sekä lämpötilojen että kosteuden vaihteluja.Tehdas sijaitsee kauniissa maisemissa Heinolan Rautsalossa. Sijainti on optimaalinen paitsi maantieteellisesti hyvien liikenneyhteyksien ansiosta, myös ympäröivän vesistön ja alueen lehtipuuvaltaisuuden vuoksi. Tehdas on yksi suurimpia työllistäjiä Heinolassa.

Jo vuonna 1963 Heinolan kartonki oli löytänyt tiensä 30 eri maahan ja kaikkiin maanosiin. Suurin osa kartongista vietiin tuolloin Länsi-Eurooppaan, erityisesti Länsi-Saksaan. Nykyäänkin noin 90 % tuotannosta menee vientiin ja päämarkkina-alueena on Eurooppa. Heinolan tuote toimitetaan suurina rullina asiakkaille, jotka käyttävät tuotetta pakkausten valmistamiseen. Painavimmat rullat ovat noin 4,5 tonnin luokkaa. Yksi asiakkaista on Stora Enson Lahden pakkaustehdas, jossa valmistetaan valmiita aaltopahvipakkauksia pääasiassa kotimaan markkinoille.

Heinolassa tuotetulla flutingmäärällä kiertäisi maapallon 365 kertaa

Heinolan tehtaalla on ollut aihetta juhlaan heti vuoden 2023 alussa. Tammikuussa tehdas täytti 62 vuotta ja 4.1. juhlittiin sitä, että tehdas ylitti 12 000 000 tonnin tuotannon. Aallotuskartonkimäärällä aukirullattuna kiertäisi maapallon peräti 365 kertaa.

”Upea tuotantoluku ei synny itsestään; meitä on yhteensä noin 220 eri alan ammattilaista varmistamassa, että tuotanto pyörii moitteettomasti sekä turvallisesti ja että tuotteemme on kestävä ja korkealaatuinen. Tehtaan yhden päivän tuotanto aukirullattuna yltäisi Heinolasta Nuorgamiin ja siitä voisi valmistaa yli 2,2 miljoonaa banaanilaatikkoa”, kuvailee Heinolan tehtaanjohtaja Katja Metsäranta.

Aallotuskartongin laadun kehittämistyö kantaa hedelmää

Tehtaan tarvitsema puumäärä tuo puukauppatuloja vuosittain alueen metsänomistajille noin 30 miljoonaa euroa. Tänä päivänä puun käyttö on tehokkaampaa ja samaan määrään aallotuskartonkia käytetään puolet vähemmän puuta kuin 60 vuotta sitten.

Puusta tehdyille uusiutuville ja kierrätettäville materiaaleille on tarvetta jatkossakin, kun esimerkiksi verkkokauppa lisää aaltopahvin kysyntää ja uusiutumattomia pakkauksia halutaan korvata uusiutuvilla ja kierrätettävillä vaihtoehdoilla.

Kestävä kehitys keskiössä

Stora Enson vastuullisuustavoitteiden mukaisesti Heinolan tehdas toimii kiertotaloutta, ilmastonsuojelua sekä biologista ja sosiaalista monimuotoisuutta edistäen – ympäristön ja ihmisten turvallisuus huomioiden. Stora Enson tavoitteena on puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tehtaalla on kunnianhimoiset tavoitteet muun muassa hiilidioksidipäästöjen sekä vedenkäytön vähentämiseksi ja veden käyttömääriä on saatu pienennettyä.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen tuotannossa on jatkuvan kehityksen alla. Kierrätettävä ja uusiutuva fluting vähentää muun muassa syntyvän jätteen määrää ja korvaa fossiilisista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Lisäksi Heinolan aallotuskartongin hiilijalanjälki on viidessä vuodessa pienentynyt 35 %. Vastuullisesti hoidetuista metsistä hankittu raaka-aine toimii tärkeänä osana hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteessa.

Myös tuoteturvallisuus on tehtaalla tärkeää ja siihen onkin viime vuosina panostettu asiakkaita kuunnellen sekä tiukkoja tuoteturvallisuusstandardeja noudattaen. Jatkuvan parantamisen mallin mukaisiin tavoitteisiin päästään tehtaalla muun muassa sujuvan yhteistyön sekä innovaatioiden keinoin.


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Lue lisää uutisia