Mahdollisuuksien Metsä -koulukampanja täyttää 10 vuotta

Stora Enso on jälleen mukana maaliskuussa käynnistyvässä Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjassa, joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Koulukampanja esittelee vuosittain metsäalan uramahdollisuuksia 8.-luokkalaisille ja lukiolaisille. Alati uudistuva metsäala kiinnostaa kouluja vuodesta toiseen.
Stora Enson työntekijälähettiläät vierailevat lähes 40 koulussa ympäri Suomea. Eri tehtävissä metsäteollisuuden parissa työskentelevät lähettiläät kertovat nuorille paitsi alan mahdollisuuksista, myös oman uratarinansa. Koulut saavat käyttöönsä myös tuotesalkun, joka sisältää metsäteollisuuden tuttuja ja uudempia tuotteita sekä puurakentamista.

Metsäalan koulukampanja on esitellyt alan opiskelu- ja työmahdollisuuksia sekä puusta valmistettavia tuotteita yläkoululaisille jo vuodesta 2013 lähtien ja lukiolaisille vuodesta 2022 lähtien. Joka vuosi kampanja tavoittaa uusia koululaisia eri puolelta Suomea. Tänä keväänä kampanjassa on mukana yli 250 koulua.

Kymmenen vuoden aikana kampanja on laajentunut, monipuolistunut ja hioutunut vastaamaan urasuunnitelmiaan hahmottelevien koululaisten kysymyksiin entistä kattavammin.

”Metsistä ja metsien käytöstä puhutaan paljon, mutta alan työmahdollisuudet ja uudet tuoteinnovaatiot jäävät usein keskusteluissa varjoon. Haluamme lisätä nuorten tietoisuutta metsäalasta ja sen mahdollisuuksista ja siten saada heidät pohtimaan, voisiko alan parista löytyä itseä kiinnostavia työmahdollisuuksia”, kertoo Metsäteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija ja Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan projektikoordinaattori Venla Kaplas.

Metsäalan työntekijät ja opiskelijat inspiroivat nuoria

Tänä vuonna kampanjassa on mukana yhteensä yli 200 metsäalan työntekijälähettilästä. Stora Enson kouluissa käyvät lähettiläät työskentelevät erilaisissa tehtävissä puunhankinnasta kehitystyöhön saakka. Yksi heistä on kunnossapitoinsinöörinä työskentelevä Laura Kitti, joka lähti kampanjaan mukaan kertomaan metsäteollisuuden mahdollisuuksista ja omasta työstään Stora Ensossa."Itse aikoinaan opintoja valitessani kipuilin kovastikin alan valinnan kanssa. Pohdin useamman vuoden lukion jälkeen mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Olisin toivonut aikoinaan enemmän eri alojen esittelyitä ja opintomahdollisuuksista kertomista koulussa. En osannut edes kuvitella, että päätyisin metsäalalle peruskoulun tai edes vielä lukion päättötodistustani vastaanottaessani. Jossain vaiheessa kuvittelin jopa, että kykyni eivät edes riitä tekniselle alalle. Olin totaalisen väärässä”, kertoo Kitti.

”Koen tärkeänä asiana kertoa nuorille, että jos he ovat selvinneet peruskoulusta, he selviävät myös jatko-opinnoista. Niitä ei tarvitse pelätä. Jokainen pystyy varmasti samaan mihin me muutkin olemme pystyneet. Teollisuus ja metsäala on tarjonnut minulle henkilökohtaisesti uran ja mahdollisuuksia, joista en osannut kuvitellakaan pelkän työn lisäksi”, jatkaa Kitti.

Metsäala on suuri työllistäjä

Suomessa metsäala työllistää suoraan 42 000 ihmistä ja koko toimitusketjun kautta lähes 100 000 ihmistä. Henkilöstön ikääntyminen, muuttuva toimintaympäristö ja uusien innovaatioiden kehittäminen takaavat, että alalla riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa.

”Alalla tullaan erityisesti tarvitsemaan osaamista LUMA- eli matemaattis- ja luonnontieteellisiin tehtäviin. Myös kielitaito ja projektinhallintataidot tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä alalla on pulaa erityisesti tuotannon ja kunnossapidon työntekijöistä, joten myös näiden aihepiirien osaamiselle on kysyntää”, Kaplas lisää.

Vuoden 2023 kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Kampanjaa toteuttavat Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys, Puunjalostusinsinöörit ja metsäteollisuusyritykset Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging, Finland Oy, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, HASA Oy, Sappi Kirkniemi, Versowood Oy, Tornator Oyj ja Tervakoski Oy.

Kampanjan sivusto: Mahdollisuuksien metsä

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Lue lisää uutisia