Stora Enson Varkauden tehdas - yli 100 vuotta uudistuvaa ja kestävää metsäteollisuutta

Varkauden biotuotetehtaalla, joka koostuu sellu- ja pakkauskartonkitehtaasta, sahasta, höyläämöstä, viilupuutehtaasta sekä pellettilaitoksesta, tehdään monipuolisesti tuotteita uusiutuvista materiaaleista.

Sellutehtaan valmistamasta havusellusta pääosa käytetään suoraan pakkauskartonkikoneella, mutta osa kuivataan markkinaselluksi myyntiin asiakkaille. Tehtaan päätuote on aaltopahvin pintakerrokset, tuotenimeltään AvantKraft Brown ja AvantKraft WhiteTop. Näitä käytetään aaltopahvin raaka-aineena pahvilaatikoita valmistettaessa, esimerkiksi yhtiön Lahden tehtaalla, vaikkapa äitiyspakkaukseksi. Aaltopahvin pintakerroksen eli kraftlinerin loppukäyttökohteita ovat myös teollisuus- ja elintarvikepakkaukset. Tuotteet valmistetaan tuoteturvallisuusstandardien mukaisesti ja ne soveltuvat hyvin mm. kuivien, kosteiden ja rasvaisten elintarvikkeiden pakkaamiseen.

Varkaudessa on lisäksi LVL-tehdas (viilupuu), saha, höyläämö sekä pellettilaitos. Viilupuulevyjä käytetään rakennusteollisuuden rakennuskomponentti- ja elementtituotantoon, esimerkiksi kerrostaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Sahalla käytetään kuusitukkia, joista sahatut tuotteet päätyvät rakennusten runkomateriaaliksi tai paneeleiksi. Sahan sivutuotteena saadaan haketta, kuorta ja sahanpurua, jotka kaikki käytetään edelleen selluksi, pelleteiksi tai energiaksi. Näin puusta mitään ei mene hukkaan.

Pääosa Varkauden tehtaan tuotteista päätyy vientiin. Päämarkkina-alue on Eurooppa, mutta tuotteita viedään myös Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Stora Enso työllistää Varkaudessa noin 420 vakituista työntekijää tuotannossa ja kunnossapidossa. Tehdasalueella työskentelee vakituisesti myös noin 200 henkilötyövuoden verran urakoitsijoita, jonka lisäksi vielä puunhankinnan lasketaan luovan työpaikkoja lähialueelle noin 400 henkilölle.

Kiertotalouden merkittävä tekijä

Varkauden tehdas on merkittävä tekijä kotimaisessa kiertotaloudessa: yli kolmasosa kaikesta Suomessa kerätystä kierrätyskartongista ja -pahvista päätyy Varkauden tehtaan kierrätyskuitulaitokselle. Kotitalouksien Suomessa kierrättämästä kotikeräyskartongista määrä on jopa yli 50 %. Kierrättämästäsi pitsalaatikosta voidaan siis ottaa kuitu talteen laskennallisesti jopa 7 kertaa ja tehdä siitä uusia pahvilaatikoita, vaikka teollisuuden kuljetuspakkauksiin.


Kierrätyspakkauksista saadaan talteen kaikki; kuitu erotellaan raaka-aineeksi pakkauskartonkitehtaalle, muovi poltetaan omassa voimalaitoksessa energiaksi ja mehupurkkien sisällä oleva alumiinikerros päätyy uudelleen käyttöön alumiinia käyttävälle teollisuudelle.

Varkauden tehdas on energiaomavarainen. Lämpö- ja voimalaitoksissa käytetään 95 prosenttisesti uusiutuvia biopolttoaineita ja kierrätyspolttoaineita maksimoimalla energiatehokkuus ja minimoimalla fossiiliset hiilidioksidipäästöt. Tehdas kehittää tuotantoprosessejaan jatkuvasti torjuakseen ilmastonmuutosta.

”Tuotteemme korvaavat fossiilisia materiaaleja. Puu vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 75 % perinteisiin rakennustapoihin verrattuna ja uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvat pakkausmateriaalimme korvaavat muovipakkauksia”, kertoo paikallisjohtaja Jarkko Tehomaa.

Tehdas kestävästi hoidettujen metsien keskellä

Varkauden tehtaan pitkä historia juontaa juurensa aina 1830-luvulle, jolloin ensimmäinen saha on rakennettu. Ensin oli tehdas, jonka ympärille rakentui kaupunki. Tehdas sijaitseekin aivan keskellä kaupunkia ja yksi kaupungin pääkaduista, Ahlströminkatu, kulkee tehtaan keskellä halkaisten sen kahteen eri lohkoon.Pitkät perinteet, muuntautumiskyky, osaaminen ja tehdasta ympäröivät puuvarat ovat olleet tehtaan pitkän iän salaisuus. Varkauden tehtaan vuosittainen puunkulutus (mänty ja kuusi) on noin 2,3 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puunhankinta tapahtuu pääosin 100 kilometrin säteeltä tehtaan ympäriltä. Kaikki tehtaalle tuleva puu on jäljitettävissä ja tulee tehtaalle kestävästi hoidetuista metsistä (puun alkuperän sertifikaatit FSC ja PEFC).

Tehtaalla on tuotettu sen olemassaolon aikana yli 8 miljoonaa kuutiota erilaisia puutuotteita, lähes 8 miljoonaa tonnia sellua ja yli 16,5 miljoonaa tonnia erilaisia paperi- ja kartonkituotteita. Se tarkoittaa esimerkiksi 400 000 taloa tai paperia ja kartonkia niin, että aukirullattuna määrällä voisi kiertää maapallon ympäri noin 800 kertaa.Viimeisen 10 vuoden aikana tehtaalle on investoitu yli 200 miljoonaa euroa tehtaan muuntamiseen hienopaperin valmistuksesta pakkauskartongin valmistukseen, viilupuutehtaaseen ja päästöjen vähentämiseen. Globaalit megatrendit tukevat sekä puutuotteiden että pakkausmateriaalien kysynnän kasvua myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Lue lisää uutisia