An old newspaper advert

25 vuotta Stora Enson fuusiosta – kesä ja syksy 1998

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka
Kesällä 1998 alkoi kuumeinen valmistelu Storan ja Enson jättiläisfuusion toteuttamiseksi. Kyseessä oli oman aikansa maailman suurin metsäyhtiö, ja fuusion toteutuminen vaati hyväksynnän monelta taholta aina eduskuntaa myöten.

Stora Enso, Kesä 1998.

Eduskunta hyväksyi ehdotuksen kesäkuun 17. päivän istunnossa. Seuraavaksi yhdistymispaperit toimitettiin EU-komission kilpailuviranomaisten tarkastettaviksi.

Yhdistymisen edistämistä varten perustettiin “Post Merger Management”-projekti, jonka johtoryhmään oli nimetty kolme edustajaa molemmista yhtiöistä. Vetäjäksi nimitettiin Storan toimitusjohtaja ja tulevan Stora Enson varatoimitusjohtaja Björn Hägglund.

Ensimmäisten viikkojen pitkien päivien jälkeen voitiin rentoutua jalkapallon MM-kisojen parissa. Tämä tapahtui molemmissa maissa kotikatsomoissa, sillä puolustava pronssimitalisti Ruotsi oli Suomen tavoin jäänyt kisojen ulkopuolelle. Kisojen parhaaksi pelaajaksi valitun Ronaldon johtama Brasilia kaatui lopulta finaalissa Zinédine Zidanen johtamalle Ranskalle 3–0.

Jalkapallofinaalia seuranneena päivänä yhtiöt julkaisivat odotetun listalleottoesitteen. Siinä kerrottiin yhdistymisen suunnitelmista, vaihtotarjouksesta ja aikataulusta. Laaja esite piti sisällään myös esityksen tulevan yhtiön strategiasta.

Tiedotteen mukaan fuusio parantaisi yhtiöiden strategista asemaa ja uusi yhtiö pystyisi paremmin vastaamaan suhdanneherkän toimialan suhdannevaihteluihin. Synergiaetujen arvioitiin olevan vuosittain 1,3 miljardia markkaa vuodesta 2002 lähtien. Tästä 30 % tulisi tuotannon tehostamisella keskittämisen kautta, 20 % ostojen ja logistiikan yhdistämisestä, 15 % kokoluokan mahdollistamasta optimaalisemmasta investointipolitiikasta, 20 % myynnin ja hallinnon yhdistämisestä sekä 15 % parhaiden menettelytapojen yhteisestä hyödyntämisestä ja parantuneista tutkimus- ja kehitysresursseista.

Esitteessä esitetyn strategian mukaan Stora Enso olisi johtava kansainvälinen metsäteollisuuskonserni. Sen tavoitteena olisi kasvattaa yhtiön arvoa valmistamalla asiakkailleen korkealaatuisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Pääliiketoiminnaksi ilmoitettiin puupitoiset painopaperit, hienopaperit ja pakkauskartongit. Ensisijainen markkina-alue olisi Eurooppa, mutta toiminnan laajentuminen liittoumin tai yritysostoin myös muualla olisi mahdollista.

 

vanha tiedote kesäkuulta 1998
Kappale Storan ja Enson yhdistymistiedotteesta kesäkuulta 1998.

Enso, 23.7.1998.

Seuraava askel oli Enson ylimääräinen yhtiökokous Helsingissä 23.7.1998. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistymissopimuksessa määritellyt toimenpiteet, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Storan osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Samalla valittiin virallisesti jo aiemmin sovittu Stora Enson uusi toimiva johto. Se aloittaisi toimintansa, kun osakkeiden vaihto olisi saatu päätökseensä ja yhtiöjärjestyksen muutokset olisi kirjattu kaupparekisteriin.

***

Stora ja Enso, syksy 1998.

Jo heinäkuun lopulla kävi ilmi, että alkuperäinen aikataulusuunnitelma oli ollut ylioptimistinen, sillä EU-komissio ilmoitti tarvitsevansa lisäaikaa. Päätös tulisi aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuussa. Tähän oli kuitenkin varauduttu, joten osakkeiden vaihtotarjouksen päättymispäivää siirrettiin elokuusta lokakuulle, ja sen jälkeen lokakuussa vielä joulukuulle saakka.

EU:n tarkastusprosessin aikana tilanne yrityksissä oli hieman jakomielinen: fuusiosuunnitelmat etenivät ylätasolla, mutta samalla sisäisissä ohjeissa painotettiin, että Enso ja Stora olivat kaksi itsenäistä, keskenään kilpailevaa yhtiötä.

Marraskuun 10. päivänä molemmat julkaisivat osavuosituloksensa yhtä aikaa mutta erikseen. Ehkä mielenkiintoisin tieto tuolloin oli, että Enso Timber ja itävaltalainen Holzindustrie Schweighofer olivat sopineet lokakuussa yhdistymisestä, mikä paransi Enson ja sitä kautta tekeillä olleen Stora Enson asemaa Euroopan raakapuu- ja kuitumarkkinoilla. Kaupan mukana tulevaan Stora Ensoon liitettiin kuusi sahaa Itävallassa ja Tšekissä.

Samaan aikaan fuusion valmistelut jatkuivat. Marraskuussa tiedotettiin, että yhtiöt olivat saaneet sovittua uuden konsernin tulosryhmien rakenteesta ja sijainnista. Kaikkiaan tulosryhmiä olisi kuusi:

  • Aikakauslehtipaperit, sanomalehtipaperit ja hienopaperi – Düsseldorf, Saksa
  • Pakkauskartongit – Helsinki, Suomi
  • Sellu – Gävle, Ruotsi
  • Tukkuritoiminta – Göteborg, Ruotsi
  • Saharyhmä – Brand, Itävalta
  • Aasian liiketoiminnot – Singapore

***

Bryssel, 25.11.1998.

EU-komission päätös valmistui viimein 25.11.1998. Tulos oli odotettu. Vaikka Stora Enso olisikin alansa suurimpia, ei se silti saavuttanut minkään tulosryhmän alueella määräävää asemaa markkinoilla. Poikkeuksen teki odotetusti nestepakkaukset, joiden osalta yhtiöiden oli sitouduttava tiettyihin erityisjärjestelyihin. Enson tytäryhtiöön Pakensoon kuuluneesta Pure-Pak-yksiköstä täytyi luopua ja se myytiinkin norjalaiselle Elopakille.

***

Stora Enso, 23.12.1998.

EU-komission kilpailuviranomaisilta saadun vihreän valon jälkeen jouduttiin odottamaan joulukuun 17. päivään, jolloin Storan osakkeenomistajille suunnattu vaihtotarjous umpeutui. Sen jälkeen voitiin todeta, että kaikkiaan 96,1 % Storan osakkeista oli siirtynyt Enson omistukseen. Tavoite 92 % oli näin saavutettu ja fuusio voitiin toteuttaa.

Jouluaaton aattona 1998 julkaistiin odotettu lehdistötiedote: Stora Enso Oyj oli rekisteröity samana päivänä kaupparekisteriin. Stora Enson uusien osakkeiden noteeraus aloitettaisiin Helsingin ja Tukholman pörsseissä 29.12.1998. Jouluaaton aaton lehdistötiedotteen otsikko kuuluikin kaikessa yksinkertaisuudessaan historiallisesti:

“Stora Enso aloitti toimintansa”
Tarinan seuraava osa tullaan julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna samalla sivustolla.

Kirjoittaja: Samu Nyström