Stora Enso toimittaa uusiutuvat massiivipuuelementit Suomalais-venäläiseen kouluun Helsingissä

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.12.2019 klo 9.00

Stora Enso on valittu puutuotetoimittajaksi Pohjois-Helsinkiin rakennettavaan noin 700 oppilaan kouluun. Massiivipuuelementeistä rakennettavaan koulun valittiin rakennusmateriaaliksi uusiutuva puu, joka sitoo hiiltä elinkaarensa ajan ja vaikuttaa myönteisesti käyttäjiensä terveyteen ja hyvinvointiin.

Valmistuessaan Suomalais-venäläinen koulu on yksi Suomen suurimmista puukouluista ja ensimmäinen Stora Enson uusiutuvasta massiivipuusta rakennettu koulurakennus Suomessa. Stora Enso on toimittanut viime vuosina ristiinliimattua puuta kymmeniin päiväkoti- ja koulurakennuksiin Euroopassa. Yksin Itävallassa kohteita on jo yli 50. Uudessa koulurakennuksessa puupinnat jäävät paljolti näkyviin. Useissa tutkimuksissa on todettu puupintaisten sisätilojen laskevan käyttäjien stressitasoa ja verenpainetta sekä parantavan keskittymistä.

”On hienoa, että Helsinkiin nousee yhä enemmän käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia puurakennuksia. Esimerkiksi Helsingin Lapinmäkeen on juuri valmistunut massiivipuinen päiväkotirakennus, jonka suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja pitkäikäisyyteen”, sanoo Antto Kauhanen, Stora Enson Wood Products -divisioonan liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Koulurakennuksen puurungon toimituksesta ja asennuksesta vastaa Kuninkaankylän Puurakentajat. Stora Enso toimittaa kaksikerroksiseen koulurakennukseen yhteensä noin 1 000 m3 ristiinliimattua massiivipuuta (CLT) sekä LVL-viilupuuta. Rakennuksen puumateriaalien sitoma hiilen määrä vastaa noin 280 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuoden aikana.

”Puu on myös ympäristön kannalta erinomainen valinta uudisrakennukseen, sillä puuta käyttämällä rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt voidaan jopa puolittaa verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Lisäksi syntyviä päästöjä kompensoi rakennuksen puuosiin sitoutunut hiilivarasto. Tässä kohteessa puuelementtien asennustöitä ja kosteudenhallintaa tehostavat uudet digitaaliset työkalumme”, sanoo Antto Kauhanen.

Valmiiden puuelementtien nopeassa ja tehokkaassa asentamisessa hyödynnetään Stora Enson CLT360-mobiiliapplikaatiota. Digitaalisena sovelluksena Stora Enso asentaa puuelementteihin myös kosteutta, lämpötilaa ja ilmanpainetta seuraavia antureita osana massiivipuuelementtien kosteudenhallintajärjestelmää.

Uusi koulurakennus tulee tarjoamaan Suomalais-venäläisen koulun noin 700 oppilaalle monimuotoista oppimista tukevan, modernin ja laadukkaan oppimisympäristön. Suomalais-venäläinen koulu järjestää esi-, perus- ja lukio-opetusta. Venäjän kielellä ja kulttuurilla on koulussa keskeinen asema sekä oppiaineena että opetus- ja toimintakielenä.

Hankkeesta vastaa Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana toimii SRV. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2021, jolloin oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa.

Lisätietoja:

Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com


STORA ENSO OYJ

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458