Stora Ensolle biopohjaista pakkausvaahtoa valmistava pilottitehdas

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.8.2020 klo 9.00

Stora Enso rakentaa pilottitehtaan tuottamaan keveää kuitupohjaista vaahtomateriaalia nimeltään Cellulose foam by Stora Enso, jota käytetään pakkausten suojauksessa ja pehmustuksessa. Biopohjaiset vaahtomateriaalit ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi pakkauksissa korvaamaan nykyään laajasti käytössä olevia öljypohjaisia polymeerivaahtoja. Pilottitehdas rakennetaan Stora Enson Forsin tehtaalle Ruotsissa.

Stora Enson kehittämä Cellulose foam by Stora Enso on ekologisesti kestävä pakkausmateriaali, joka lisää entisestään Stora Enson mahdollisuuksia korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla ja kierrätettävillä vaihtoehdoilla. Cellulose foam by Stora Enso -materiaalia hyödynnetään alkuun helposti särkyvien tuotteiden, kuten kuluttajaelektroniikan, suojapakkauksissa. Biopohjaisilla vaahdoilla on myös mahdollista korvata polymeerivaahtoja eri markkina-alueilla ja käyttökohteissa, joissa kestävien materiaalien kysyntä on kasvussa. Näitä ovat esimerkiksi urheiluvarusteet, kuljetusten lämpöeristeet sekä mullattoman vesiviljelyn kasvualustat.

”Kiinnostus kestäviä pakkausmateriaaleja kohtaan on jo suurta ja kasvaa jatkuvasti. Yritykset etsivät biopohjaisia materiaaleja, joiden avulla on mahdollista täyttää yrityksen kierrätystä, muovijätteen vähentämistä ja uusiutuvien materiaalien käyttöä koskevia ympäristötavoitteita pakkausten laadusta tinkimättä”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström. ”Biopohjaiset vaahtomme ovat uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava vaihtoehto perinteisille öljypohjaisille pakkausvaahdoille, kuten EPE-polyeteenivaahdolle ja solupolystyreenille (EPS). Tämän pilottitehtaan myötä jatkamme pitkän tähtäimen kehitys- ja suunnittelutyötämme ja tuomme markkinoille innovatiivisia materiaaleja uusiutumattomien materiaalien korvaamiseksi”, Mannström sanoo.

Stora Enson pilottihankkeen tarkoitus on asiakastestien avulla todentaa Cellulose foam by Stora Enso -materiaali pakkausvaahtona sekä kehittää tuotantoprosessia. Uusi pilottitehdas tulee olemaan osa Stora Enson Biomaterials-divisioonaa.


Pilottitehtaan suunnittelu alkaa välittömästi. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kaupallistamista koskevat päätökset tehdään pilottihankkeen tulosten arvioinnin jälkeen.

Stora Enson Forsin tehdas tuottaa ensiluokkaista kotelokartonkia kuluttajapakkauksiin. Modernin tehtaan energiantuotannosta ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Pilottitehdasinvestointi ei vaikuta tehtaan nykyiseen tuotantoon.   

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet,
puh. 040 832 7458

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet

puh. 040 832 7458

Attachments and Images

Oikotiet