Stora Enso investoi Varkaudessa pellettituotantoon 3,5 miljoonaa euroa

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.11.2021 klo 8.30

Stora Enso investoi Varkauden sahan pellettituotannon aloittamiseen 3,5 miljoonaa euroa. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2022 alkupuolella ja laitos valmistuu vuoden 2022 lopulla.

Stora Enson Varkauden sahalla investoidaan pellettilaitokseen, jossa sahan sivuvirroista, kuten kutterinlastuista, kuivasta hakkeesta ja sahanpuruista, valmistetaan puupellettejä. Pellettien käyttö lämmityksessä on kasvussa uusiutuvana energiamuotona ja niillä voidaan korvata fossiilisia lämmitysmuotoja, kuten kivihiiltä ja turvetta.

”Pellettilaitosinvestointi vahvistaa entisestään Varkauden yksikköämme ja laajentaa tuotevalikoimaamme asiakkaillemme. Sahaamisen sivuvirroista valmistettava pelletti lisää puun jalostusarvoa ja hyödyntää käyttämämme puun entistä tarkemmin”, kertoo Stora Enson Varkauden sahan ja LVL-tehtaan johtaja Jaakko Huovinen.

Puupelletit on hiilineutraali lämmitystapa, koska palaessaan niistä vapautuu sama määrä hiilidioksidia, jonka puu varastoi kasvunsa aikana. Pelleteillä on palaessaan myös pienempi ympäristövaikutus, sillä ne palavat puhtaasti.

Stora Enson yhdeksännen pellettilaitoksen rakentaminen aloitetaan vuoden 2022 alkupuolella ja sen on määrä valmistua vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä. Pellettilaitoksen kapasiteetti on 30 000 tonnia ja se työllistää 5 henkilöä. Tehdas tulee tuottamaan korkealaatuista vaaleaa pellettiä, joka soveltuu niin pientalojen kuin teollisuuden käyttöön. Pelletit myydään Suomeen ja toimitetaan asiakkaalle irtotoimituksina.

Varkauden sahan päätuotteita ovat perinteiset sahatuotteet ja höylätuotteet, joissa pääasiallisina loppukäyttökohteina ovat rakentaminen ja rakennusteollisuus sekä puusepänteollisuuden tarvikkeet. Sivutuotteena saadaan haketta, sahanpurua ja kuorta. Vuosituotantokapasiteetti on 260 000 m3 kuusisahatavaraa. Stora Enso työllistää Varkauden sahalla ja LVL-tehtaalla noin 160 ihmistä. Sahan ja LVL-tehtaan tarvitsema puu hankitaan lähialueelta pääasiassa yksityismetsänomistajilta.

Stora Ensolla on pellettilaitoksia Latviassa, Ruotsissa, Tšekeissä, Venäjällä ja Virossa.

Lisätietoja:
Satu Härkönen

viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä, ja se toimii yli 50 maassa. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com


STORA ENSO OYJ

Contacts

Satu Härkönen
Viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Attachments and Images

Oikotiet