Stora Enso mukaan WWF:n Forests Forward -yhteistyöohjelmaan

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.6.2021 klo 12.00

Stora Enso on liittynyt mukaan Maailman luonnonsäätiö WWF:n uuteen Forests Forward -yhteistyöohjelmaan. Ohjelma edistää yhdessä yritysten ja sijoittajien kanssa metsiin liittyvää vastuullisuustyötä, kuten luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja metsien ennallistamista.

Forests Forward -ohjelmassa mukana olevat yritykset sitoutuvat vastuulliseen metsänhoitoon ja liiketoimintaan, parempaan metsänhoitoon, metsien uudistamiseen, ekosysteemien ennallistamiseen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja elvyttämiseen. Ohjelman tuella yritysten, sijoittajien ja yhteisöjen toivotaan saavan parannettua metsänhoidon tasoa 150 miljoonassa hehtaarissa metsää maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

”Vastuullinen metsätalous ja luonnon monimuotoisuus ovat Stora Ensolle metsänhoidon ytimessä. Meillä on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli vastuullisemman metsänhoidon edistämisessä, ja alan eri toimijoiden välinen yhteistyö tukee tätä tavoitetta. WWF-yhteistyö on hieno esimerkki siitä, miten osaamista ja tuloksia jakamalla saadaan yhdessä aikaan muutosta parempaan”, sanoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Annette Stube.


Forests Forward auttaa yrityksiä löytämään ja toteuttamaan kaukonäköisiä ja innovatiivisia tapoja vaikuttaa myönteisesti ja näkyvästi metsäalueiden tilaan. Sijoittajille se on tilaisuus antaa panoksensa maailmanlaajuiseen vastuullisuustyöhön. Ohjelmassa painotetaan yhteisöjen ja paikallisen metsänhoidon merkitystä, jotta alkuperäisväestöjen ja paikallisyhteisöjen ratkaisevan tärkeä rooli metsien suojelussa tulisi tunnustetuksi.
 

Forests Forward on luontevaa jatkoa Stora Enson ja WWF:n yli 20 vuotta jatkuneelle yhteistyölle. Forests Forward -ohjelman kautta Stora Enso edistää yhdessä WWF Suomen kanssa yksityismetsien suojelua ja ekologisesti kestävää käyttöä. Lisäksi Stora Enso tekee yhteistyötä WWF Venäjän kanssa tukeakseen metsänhoidon vastuullisuutta metsäsektorilla. Tavoitteena on ajaa uskottavaa metsäsertifiointijärjestelmää ja suojeluarvojen huomioimista. Vuoden 2020 lopussa Venäjällä oli yhteensä yli 1,3 miljoonaa hehtaaria Stora Enson sertifioimia metsiä.

Tietoja WWF:n Forests Forward -ohjelmasta

Forests Forward on WWF:n merkittävin vaikutuksia painottava, metsäsektorin eri sidosryhmien yhteistyöhön perustuva ohjelma. Sen tavoitteena on tuoda esiin vastuullisuuden merkitystä suoraan tai välillisesti metsään liittyvien tuotteiden tuotannossa ja hankinnassa ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia metsäalueiden tilaan, luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten elämään. Forests Forward -ohjelman perimmäisenä tarkoituksena on nostaa metsät täyteen arvoonsa resurssina, joka tuottaa monenlaista hyvää puuraaka-aineen lisäksi.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä, ja se toimii yli 50 maassa. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Attachments and Images

Oikotiet