Stora Enson yli 800 kesätyöntekijää työskentelee 70 eri tehtävässä

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 19.5.2022 KLO 08.00

Stora Ensossa uusiutuvien materiaalien parissa eri puolilla Suomea työskentelee tänä kesänä yli 800 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijät työskentelevät 11 eri tehtaalla ja puunhankinnan paikkakunnilla yhteensä 70 eri tehtävässä. Aikaisempien vuosien kesätyöntekijät ovat arvostaneet Stora Ensossa erityisesti työssä oppimista, ammattitaidon kehittymistä ja kilpailukykyistä palkkaa.

Stora Enso tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan sadoille opiskelijoille tai vastavalmistuneille eri puolilla Suomea. Tänä kesänä Stora Enso työllistää jälleen yhtiön 11 eri tehtaalla sekä puunhankinnassa yhteensä noin 70 eri tehtävässä.

”Yhtiössämme työskentelee kesällä yli 800 kesätyöntekijää eri tehtävissä paremman ilmaston puolesta. Moni arvostaa kesätöissä yhtiössämme sitä, että oppii paljon, ammattitaito kehittyy ja palkka on kilpailukykyinen”, sanoo Tero Pesu, Stora Enson Suomen henkilöstöjohtaja.

Kesätyöntekijät työskentelevät eri puolilla Suomea niin tehtailla, puunhankinnassa kuin keskushallinnossakin. Työtehtävät ovat monipuolisia ja kesätyöntekijöitä tapaa esimerkiksi tuotannon prosessityöntekijöinä, metsäasiantuntijoina, turvallisuustehtävissä, IT-tehtävissä, tiiminvetäjinä, markkinoinnissa ja viestinnässä, logistiikan tehtävissä, laboratoriossa, myynnissä ja tehtaiden kunnossapidossa.

Yhä monimuotoisempia mahdollisuuksia

Stora Ensolla työskentelee paljon erilaisia ihmisiä, erilaisilla taustoilla, mikä nähdään rikkautena – monimuotoiset tiimit ovat innovatiivisempia ja ketterämpiä, tekevät parempaa tulosta unohtamatta vaikutusta työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tänä vuonna Stora Ensolle oli Suomessa auki yhdeksän kesätyöpaikkaa, joissa kielitaitovaatimuksena oli pelkästään englanti. Näin myös kansainväliset osaajat voivat hakea tehtäviä ja työllistyä.

”Hakemuksia tehtäviin, joissa suomen kielen taito ei ole kynnyskysymys, tuli paljon ja selkeästi tämäntyyppiset tehtävät herättävät suurta kiinnostusta. Työmarkkinoilta löytyy paljon kansainvälistä osaamista”, Pesu sanoo.

Kesätyöntekijät tuovat yhtiöön mukanaan myös ajatusten monimuotoisuutta, sillä usein kesätyöntekijällä on tuorein opiskeluista saatu alan tieto ja ideoita esimerkiksi uusiksi työtavoiksi.

Kesätyöntekijät tuovat yhtiöömme uutta tapaa ajatella, jolloin molemmat oppivat. Olemme joka kesä saaneet erinomaista palautetta erityisesti siitä, että kesätyöntekijämme pääsevät kehittämään omaa ammattitaitoaan ja työyhteisö on kannustava”, kertoo Pesu.

Stora Enso työllistää myös tänä kesänä nuoria kahden viikon ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman kautta.


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑, puutuote‑ ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR‑todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Contacts

Satu Härkönen
Viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Attachments and Images

Oikotiet