Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2019 klo 8.30

Keskitymme edelleen rahavirtaan ja kustannuksiin
Kannattavuuden turvaamisohjelman tavoite nostettiin 275 milj. euroon 

Q3/2019 (verrattuna Q3/2018)

  • Liikevaihto laski 7,1 % 2 402 (2 585) milj. euroon.
  • Operatiivinen liiketulos pieneni 231 (358) milj. euroon.
  • IFRS-liiketulos oli 170 (363) milj. euroa.
  • Tulos/osake (EPS) pieneni 0,09 (0,27) euroon, ja tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,13 (0,31) euroa.
  • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 488 (457) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 347 (319) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan, 2,2 (1,1), oli hieman 2,0 tavoitetasoa korkeampi.
  • Operatiivinen ROCE oli 8,7 % (16,7 %).

Q1–Q3/2019 (verrattuna Q1–Q3/2018)

  • Liikevaihto oli 7 644 (7 828) milj. euroa alhaisempien hintojen ja volyymien seurauksena.
  • Operatiivinen liiketulos oli 841 (1 054) milj. euroa alhaisempien hintojen ja volyymien sekä korkeampien muuttuvien kustannusten seurauksena.


Näkymät vuodelle 2019
Kauppasotiin liittyvien geopoliittisten epävarmuustekijöiden aiheuttamien heikentyneiden liiketoimintaolosuhteiden ja mahdollisen kovan brexitin vaikutusten odotetaan olevan Stora Ensolle negatiivisia. Kysynnän kasvun ennustetaan hidastuvan Stora Enson liiketoiminnassa yleisesti, ja paperin kysynnän odotetaan jatkavan laskuaan Euroopassa. Kannattavuuden turvaamisohjelman ansiosta kustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla vuonna 2019 kuin vuonna 2018. Stora Enso toteuttaa edelleen lisätoimenpiteitä kannattavuuden turvaamisohjelman puitteissa lieventääkseen nykyisen tilanteen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia.

Tulosohjeistus Q4/2019
Viimeisen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan asettuvan 100–180 milj. euron vaihteluvälille. Forsin, Inkeroisten, Skoghallin, Varkauden, Montes del Platan ja Skutskärin tehtailla pidetään viimeisen neljänneksen aikana vuotuinen huoltoseisokki. Kunnossapidon kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q3/19 Q3/18 Muutos %
Q3/19–Q3/18
Q2/19 Muutos %
Q3/19–Q2/19
Q1–Q3/19  Q1–Q3/18 Muutos %
Q1–Q3/19–Q1–Q3/18
2018
Liikevaihto 2 402  2 585 -7,1 % 2 608 -7,9 % 7 644 7 828 -2,4 % 10 486
Operatiivinen EBITDA 376 502 -25,1 % 435 -13,6 % 1 283 1 472 -12,9 % 1 878
Operatiivinen liiketulos 231  358  -35,5 %  287  -19,5 %  841  1 054  -20,2 %  1 325 
Operatiivinen liiketulos, % 9,6 %  13,8 %  11,0 %  11,0 %  13,5 %  12,6 % 
Liiketulos (IFRS) 170  363  -53,1 %  142  20,1 %  624  1 034  -39,6 %  1 390 
Tulos ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 152  305  -50,2 %  214  -29,0 %  651  923  -29,4 %  1 190 
Tulos ennen veroja 115  305  -62,1 %  93  23,9 %  490  895  -45,2 %  1 210 
Katsauskauden tulos 59  204  -71,2 %  52  12,9 %  336  690  -51,2 %  988 
Korolliset nettovelat 3 745  2 172  72,4 %  3 973  -5,7 %  3 745  2 172  72,4 %  2 092 
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 8,7 %  16,7 %  11,3 %  11,5 %  16,6 %  15,5 % 
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,13  0,31  -56,9 %  0,22  -40,3 %  0,65  0,97  -32,8 %  1,29 
Tulos/osake, euroa 0,09  0,27  -67,5 %  0,08  17,3 %  0,46  0,90  -49,2 %  1,28 
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,2  1,1  2,2  2,2  1,1  1,1 
Henkilöstö keskimäärin 26 414  26 545  -0,5 %  26 553  -0,5 %  26 347  26 059  1,1 %  26 067 Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulosta:

”Yhtiönä valmistaudumme markkinoiden seuraavan nousukauteen kannattavuuden turvaamisohjelmallamme, joka etenee suunniteltua aikataulua nopeammin. Koska lanseerasimme ohjelman aikaisessa vaiheessa, rakennamme parhaillaan edellytyksiä paremmalle ja kannattavammalle tulevaisuudelle, kun suhdanne kääntyy nousuun. On tärkeää hyödyntää nykyistä tilannetta rakentamalla tulevaisuuteen valmiina olevaa yhtiötä, joka pysyy askeleen edellä ja työskentelee ennakoivasti. Edetäksemme vielä pidemmälle olemme nostaneet tavoitteen 200 milj. eurosta 275 milj. euroon ja pidentäneet ohjelmaa niin, että se jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Liikevaihto vuosineljänneksellä laski alhaisempien hintojen ja volyymien vuoksi. Myös operatiivisessa liiketuloksessa nähtiin jyrkkä lasku samasta syystä. Neljänneksen aikana saavutettiin noin 40 milj. euron kustannussäästöt. Voimme vain kuvitella mitä tämä olisi merkinnyt viime vuoden kustannustasoilla. Tässä on pohja kevyemmälle ja tehokkaammalle organisaatiolle, joka on valmiina suhdanteen kääntymiseen. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva ennakoivan käyttöpääoman hallinnan seurauksena.

Koska raaka-aineemme on meille erityisen tärkeä, olen tyytyväinen, että perustamme uuden Forest-divisioonan vuoden 2020 alussa. Uusi divisioona sisältää metsäomaisuutemme Ruotsissa ja 41 prosentin osuutemme Tornatorista, jonka metsäomaisuus sijaitsee pääosin Suomessa. Lisäksi siihen kuuluvat puunhankintatoimintomme Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Stora Enso merkittävä biotalouden toimija, ja puunsaanti on liiketoiminnallemme ratkaisevan tärkeää.

Divisiooniemme osalta hintojen nousu jatkui Consumer Board -divisioonassa. Packaging Solutions -divisioonassa aaltopahvimarkkinat hyötyvät aaltopahvin raaka-aineen alhaisemmista hinnoista. Biomaterials-divisioonassa olemme huomanneet positiivisia merkkejä Kiinan markkinoilla ja Wood Products -divisioonassa jatkamme katteen turvaamistoimia.

Muutoksemme osalta voin kertoa, että Enocellin sellutehtaan tuotannon muuntaminen havupuusellusta liukoselluun on saatu päätökseen, ja vaiheittainen ylösajo on alkamassa. Liukoselluamme voidaan käyttää uusilla tavoilla esimerkiksi tulevaisuuden kestävästi tuotettujen kankaiden valmistuksessa. Osana keskittymistä kasvualueisiimme olemme myös myyneet 60 prosentin omistusosuutemme Dawangin paperitehtaasta Kiinassa.

Koska pyrimme jatkuvasti kestävään kehitykseen liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla, olemme ylpeitä siitä, että vuoden 2018 vastuullisuusraporttimme valittiin jälleen, toisena peräkkäisenä vuonna, maailman kymmenen parhaimman vastuullisuusraportin joukkoon. Tämä käy ilmi WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) viimeisimmästä Reporting Matters ‑julkaisusta. Vastuullisuusviestintämme sai myös korkeimman luokituksen tutkimuksessa, jossa olivat mukana kaikki Tukholman pörssin suurten yritysten Large Cap indeksiin kuuluvat 95 yhtiötä.

Yhteenvetona: muuttuneen markkinaympäristön vuoksi meidän on varauduttava tulevaisuuteen paremmin ja valmistaudummekin nyt seuraavaan nousuun. Olen tyytyväinen siitä, että aloitimme toimenpiteet aikaisessa vaiheessa.

Minun on pian aika siirtää vetovastuu seuraajalleni Annica Breskylle, joka aloittaa työnsä uutena toimitusjohtajana 1.12.2019. Olen nauttinut ajastani Stora Ensossa valtavasti. Olen erityisen tyytyväinen kehitykseen, jota jokainen meistä on tehnyt tullaksemme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, joka on vastuullinen kaikilla alueilla. Toivotan Annicalle kaikkea hyvää tässä innostavassa roolissa.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Webcast ja lehdistötilaisuus medialle Helsingissä klo 11.00           
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja viestintäjohtaja Ulrika Lilja esittelevät tuloksen englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa. Medialle suunnattu tilaisuus järjestetään klo 11.00 Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1 ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa storaenso.videosync.fi/2019-q3-results 

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/upjs2avo

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.


Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 15.00 09 4245 0806
Tunnuskoodi 4094617
Tallenne  +44 (0)3333 009 785
Tunnuskoodi 4094617

Linkit webcast-lähetyksiin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 


STORA ENSO OYJ 

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Liitetiedostoja