Stora Enso muuttaa metsäomaisuutensa arvostusmenetelmää

STORA ENSO OYJ SISÄPIIRITIETO 20.10.2020 klo 8.30

Stora Enso on päättänyt aloittaa Pohjoismaissa sijaitsevan metsäomaisuutensa arvostamisen menetelmällä, joka perustuu markkinatransaktiotietoihin ja yhtiö muuttaa laadintaperiaatteitaan vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Alustavat arviot, jotka perustuvat liiketoimiin alueilla, joilla Stora Ensolla on metsämaata, osoittavat, että konsernin metsäomaisuuden arvo vuokrattu maa mukaan lukien on 6,5–7,0 miljardia euroa verrattuna kolmannen vuosineljänneksen lopunkirjanpitoarvoon 5,4 miljardia euroa.

Käyvän arvon tarkistus valmistuu viimeisen vuosineljänneksen aikana ja siinä otetaan huomioon myös viimeisimmät transaktiohinnat. Laskennallinen verovelka kirjataan metsäomaisuuden kirjanpitoarvon ja niiden verotuksellisen arvon välisen eron perusteella samalla tavalla kuin tällä hetkellä.

Metsäomaisuus määritellään kasvaviksi puiksi ja niihin liittyvään metsämaahan. Vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä lähtien Stora Enson metsäomaisuus Ruotsissa arvostetaan markkinoihin perustuvaa lähestymistapaa soveltaen, joka perustuu metsämarkkinoiden transaktioihin alueilla, joilla Stora Enson metsäomaisuus sijaitsee. Siksi tällä hetkellä hankintamenoon arvostettu metsämaa arvostetaan uudelleenarvostusmenetelmällä, ja tätä pidetään muutoksena laadintaperiaatteissa. Ruotsissa on saatavilla luotettavaa markkinatransaktiotietoa, joka tarjoaa läpinäkyvämmän ja paremmin havainnoitavissa olevan perustan arvostukselle.

Suomen metsäomaisuudelle (Stora Enson 41 prosentin omistusosuus Tornatorissa) markkinoihin perustuvaa lähestymistapaa ei pidetä luotettavana arvostusmenetelmänä, koska markkinatietoja ei ole saatavilla riittävän yksityiskohtaisesti, esimerkiksi kaupankäynnin kohteena olevien metsäkuutiometrien osalta. Tämän vuoksi biologisten hyödykkeiden arvostusmenetelmässä ei ole muutoksia. Tällä hetkellä hankintamenoon arvostettu Stora Enson osuus metsämaasta arvostetaan kuitenkin Stora Enson kirjanpidossa uudelleenarvostusmenetelmällä.

Puuviljelmien osalta arvostusmenetelmässä ei tapahdu muutoksia, koska luotettavia markkinatransaktiotietoja ei ole saatavilla. Puuviljelmät arvostetaan edelleen hankintamenoon, ja ne luokitellaan eri omaisuusluokkaan kuin pohjoismainen metsämaa niiden erilaisen käytön ja ominaisuuksien vuoksi. Tärkein ero on puuviljelmien 6–12 vuoden kasvusykli verrattuna 60–100 vuoden kasvusykliin pohjoismaisissa metsissä. Eroa on myös metsien uudistamismenetelmissä, metsänhoidossa ja metsien käytössä muihin tarkoituksiin.

Suurin osa metsäomaisuuden arvon muutoksesta liittyy maa-alueisiin. Metsämaan uudelleenarvostus laskennallisilla veroilla vähennettynä raportoidaan muissa laajan tuloksen erissä. Biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostamisen odotetaan kirjattavan positiiviseksi ei-operatiiviseksi käyvän arvon muutokseksi tuloslaskelmassa yhdessä siihen liittyvän laskennallisen verovaikutuksen kanssa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Oikotiet