Stora Enso suunnittelee neljän paperitehtaansa myymistä keskittyäkseen strategisiin kasvualueisiinsa

STORA ENSO OYJ SISÄPIIRITIETO 29.3.2022 klo 9.30

Stora Enso on käynnistänyt prosessin neljän paperitehtaansa mahdollisesta myynnistä. Myyntisuunnitelmat ovat linjassa Stora Enson strategian kanssa, jonka mukaan paperi ei ole konsernin strateginen kasvualue. Sen sijaan Stora Enso keskittyy uusiutuvien tuotteidensa pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin pakkauksissa, rakennusratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

Myyntisuunnitelmat koskevat Stora Enson Anjalan paperitehdasta Suomessa, Hylten ja Nymöllan laitoksia Ruotsissa sekä Maxaun tehdasta Saksassa. Kohteet ovat korkealaatuisia paperin ja sellun tuotantolaitoksia, joilla on vahva infrastruktuuri sekä ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö.

"Myymällä valtaosan paperiyksiköistämme voimme keskittyä entistä enemmän strategisiin kasvualueisiimme, joita ovat pakkaukset, rakennusratkaisut ja biomateriaali-innovaatiot. Arvioidessamme mahdollisia myyntivaihtoehtoja etsimme uutta omistajaa, joka tarjoaa vastuullisen ja pitkäaikaisen tulevaisuuden yksiköillemme ja siellä työskenteleville ihmisille", sanoo toimitusjohtaja Annica Bresky.

Stora Enson neljä tuotantolaitosta on tarkoitus myydä yhdessä tai erillisinä kauppoina. Stora Enso ei ole sitoutunut määräaikaan, johon mennessä myyntiprosessi on saatettava päätökseen. Käynnistetyllä prosessilla ei ole välitöntä vaikutusta Stora Enson paperitehtaiden toimintaan, vaan asiakkaiden palvelu jatkuu ennallaan. Stora Enson Langerbruggen tehdas Belgiassa säilyy edelleen konsernin omistuksessa.

Stora Ensolla on tällä hetkellä viisi paperintuotantolaitosta, joita tukevat divisioonien myynti-, johto- ja hallintotoiminnot. Paper-divisioona työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 2 200 työntekijää. Vuonna 2021 Paper-divisioonan liikevaihto oli 1 703 miljoonaa euroa.

BofA Securities toimii Stora Enson avustajana myyntiprosessissa.

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691

Pikalinkit