Stora Enso myy sahansa ja puunhankintansa Venäjällä

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 25.4.2022 klo 9.00

Stora Enso on tehnyt sopimuksen kahden Venäjällä sijaitsevan sahansa myymisestä. Kauppaan kuuluvat Stora Enson Nebolchin ja Impilahden sahat sekä Venäjän puunhankinta, joka toimittaa puuta sahoille. Sahat ja puunhankintatoiminnot myydään Stora Enson paikalliselle johdolle.

Stora Enson arvion mukaan paikallinen omistus ja toiminta voivat Venäjän markkinoiden epävarmuuden vuoksi tarjota vastuullisemman pitkän aikavälin ratkaisun näille liiketoiminnoille ja niiden työntekijöille.

Kun tarvittavat hyväksynnät on saatu, kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson vuotuiseen liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen. Myytävien liiketoimintojen heikentyneiden liiketoimintanäkymien vuoksi Stora Enson ensimmäisen neljänneksen tulokseen on kirjattu 70 miljoonan euron arvonalentumistappio. Tämän lisäksi IFRS-standardien mukainen tappio kaupasta on noin 60 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa myyntipäivänä kirjattavista valuuttakurssimuutosten oikaisuista. Kulut sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Sahat sijaitsevat Novgorodissa ja Karjalassa ja työllistävät noin 330 henkilöä. Niiden vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 350 000 kuutiometriä sahatavaraa, josta 55 000 kuutiometriä jatkojalosteita ja lisäksi 65 000 tonnia pellettejä. Stora Enson Venäjän puunhankinta työllistää noin 170 henkilöä ja hallinnoi noin 370 000 hehtaarin pitkäaikaisia hakkuuoikeuksia vuokra-alueilla.

Stora Enso kertoi 2.3.2022 lopettavansa kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä toistaiseksi. Yhtiö etsii parhaillaan vastuullista ratkaisua Venäjän kolmen pakkaustehtaansa tulevaisuudelle.

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691

Stora Enso on pakkaus , biomateriaali , puutuote  ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458


Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691

Oikotiet