Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023: Keskiössä kannattavuuden kääntäminen nousuun ja pääomien vapauttaminen

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2023 klo 8.30


Q3/2023 (verrattuna Q3/2022)

          Liikevaihto laski 28 % ja oli 2 127 (2 963) milj. euroa.

          Operatiivinen liiketulos pieneni 21 (527) milj. euroon.

          Operatiivinen liiketulosprosentti pieneni 1,0 %:iin (17,8 %).

          IFRS-liiketulos oli -1 (511) milj. euroa.

          Osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,47) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli -0,05 (0,47) euroa.

          Liiketoiminnan rahavirta oli 231 (639) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 38 (489) milj. euroa.

          Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen (edelliset 12 kk) oli 2,4 (0,8). Tavoite on alle 2,0.

          Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa (edelliset 12 kk) pieneni 4,7 %:iin (22,1 %). Tavoitetaso on yli 13 %.


Tammi–syyskuun tulos 2023 (verrattuna tammi–syyskuu 2022)

          Liikevaihto oli 7 222 (8 816) milj. euroa.

          Operatiivinen liiketulos oli 292 (1 536) milj. euroa.

          IFRS-liiketulos oli 4 (1 304) milj. euroa.

          Osakekohtainen tulos oli -0,09 (1,22) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli -0,09 (1,24) euroa.
 

Tärkeimmät tapahtumat

          Stora Enson hallitus nimitti Hans Sohlströmin yhtiön toimitusjohtajaksi 18.9.2023.

          Stora Enso on sulkenut useita tuotantoyksiköitä rakenneuudistuksen yhteydessä ja vähentää työntekijöiden määrää konsernin toiminnoissa. Osa muutosneuvotteluista on vielä kesken, ja niiden odotetaan päättyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Rakenneuudistukset parantavat operatiivista liiketulosta noin 110 milj. euroa vuodessa.

          Investointi Oulun tehtaan kuluttajapakkauskartonkilinjaan etenee aikataulun mukaisesti. Tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 aikana.

 

Tulosohjeistus
Stora Enso toistaa tulosohjeistuksensa, jonka mukaan vuoden 2023 operatiivinen liiketulos on merkittävästi pienempi kuin vuoden 2022 operatiivinen liiketulos (1 891 milj. euroa).

Näkymät
Stora Enson markkinanäkymät jatkuvat vaisuina vuoden 2023 loppuun ja vuoden 2024 alussa. Yhtiön tulosta painavat maailmanlaajuisesti heikko kasvu ja korkea inflaatio. Yhtiö ei odota tilanteen paranevan viimeisellä vuosineljänneksellä haastavan kolmannen neljänneksen jälkeen, jolloin heikko kysyntä ja alhaiset hinnat vaikuttivat lähes kaikkiin yhtiön segmentteihin. Kaikki muuttuvat kustannukset ovat kuitenkin lähteneet laskuun huipputasostaan, poikkeuksena puu, jonka hinta on edelleen korkea vähäisestä laskusta huolimatta.

Tämänhetkiset makrotaloudelliset ja markkinaolosuhteet aiheuttavat Stora Ensolle merkittäviä haasteita, erityisesti yhtiön Packaging Materials- ja Wood Products -divisioonissa. Näissä segmenteissä niin kysyntä, hinnat kuin volyymit ovat heikolla tasolla. Kysyntää heikentävät myös vähittäismyynti- ja rakennussektorien heikot näkymät. Toisaalta Packaging Materials- ja Biomaterials-divisioonien asiakkaiden varastojen purkamisen odotetaan päättyvän, mikä voi tukea hienoista elpymistä näissä segmenteissä vuonna 2024. Biomaterials-divisioonan osalta myös sellumarkkinoilla on joitakin parannuksen merkkejä, sillä spot-hinnat ovat nousussa ja maailmanlaajuiset selluvarastot laskussa vuoden 2022 ennätyskorkeiden lukemien jälkeen. Tämän elpymisen odotetaan kuitenkin olevan hidasta, koska markkinoille on samanaikaisesti tulossa uutta sellukapasiteettia. 

Packaging Solutions -divisioonaa koettelevat vaihtelevat ja heikot markkinaolosuhteet, minkä lisäksi ylikapasiteetti painaa katteita. Forest-divisioonalla on vastassaan niukat puumarkkinat erityisesti kuitupuun osalta Suomessa ja tukkipuiden osalta Ruotsissa. Niukkuuden taustalla ovat tehtaiden käynnistymiset ja kilpailu energiasektorin kanssa.

Stora Enso on käynnistänyt uudelleenjärjestelytoimenpiteitä kuluvan vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä suojellakseen katteita ja rahavirtaa. Toimenpiteet saadaan päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä ja niiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen tulokseen tulevat näkyviin vuodesta 2024 alkaen. Toimenpiteisiin lukeutuvat tehtaiden ja tuotantolinjojen sulkemiset, omaisuuserien myynti sekä hajautetumman toimintamallin käyttöönotto. Toimintamalli antaa enemmän itsenäistä päätösvaltaa divisioonille ja tehostaa konsernitoimintoja.

Konserni jatkaa pyrkimyksiään kääntää kannattavuus nousuun ja parantaa rahavirtaa tehostaakseen kilpailukykyään, vähentääkseen kuluja ja tukeakseen pääoman kohdentamista strategisiin kasvumarkkinoihin.

Tunnuslukuja

Milj. euroa

Q3/23

Q3/22

Muutos %

Q3/23–Q3/22

Q1-Q3/23

Q1-Q3/22

Muutos %

Q1-Q3/23–Q1-Q3/22

2022

Liikevaihto

2 127 

2 963 

 -28,2 %

7 222

8 816

 -18,1  %

11 680 

Operatiivinen käyttökate

180

689

 -73,9 %

777

2 014

 -61,4  %

2 529 

Operatiivinen liiketulos

21

527

 -96,0 %

292

1 536

 -81,0  %

1 891 

Operatiivinen liiketulos, %

 1,0 %

17,8 %

 

 4,0 % 

 17,4 %

 

 16,2 %

Liiketulos (IFRS)

-1

511

 -100,2 %

4

1 304

 -99,7  %

2 009 

Tulos ennen veroja (IFRS)

-41

448

 -109,2 %

-117

1 192

 -109,8  %

1 858 

Katsauskauden tulos (IFRS)

-34

367

 -109,3 %

-106

953

 -111,1  %

1 536 

Nettovelka

3 120 

2 125 

 46,8 %

3 120

2 125

 46,8  %

1 853 

Metsäomaisuus1

8 256 

8 135 

 1,5 %

8 256

8 135

 1,5  %

8 338 

Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto ilman Forest-divisioonaa2

 4,7 %

 22,1 %

 

 4,7 %

 22,1 %

 

 20,4 %

Osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia, euroa

-0,05

0,47

 -110,0 %

-0,09 

1,24 

 -107,3  %

1,55

Osakekohtainen tulos, euroa

0,04

0,47

 -109,0 %

-0,09 

1,22 

 -107,3  %

1,97

Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen2

2,4

0,8

 

2,4

0,8

 

0,7

Henkilöstö keskimäärin

21 132

21 804

 -3,1 %

21 097

22 049

 -4,3  %

21 790

1 Metsäomaisuuden kokonaisarvo, mukaan lukien vuokratut maat ja Stora Enson osuus Tornatorista.
2 Edelliset 12 kuukautta

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kommentoi vuoden 2023 kolmannen neljänneksen tulosta:
Roolissani Stora Enson vastanimitettynä toimitusjohtajana keskityn kääntämään yhtiön tuloksen kannattavaksi ja tuottamaan arvoa osakkeenomistajille. Olen ylpeä saadessani palvella vastuullisuuden edelläkävijää metsäteollisuudessa ja jatkaa edeltäjieni aloittamaa työtä.

Olen ollut Stora Enson hallituksen jäsen yli kaksi vuotta. Tuona aikana olen kerännyt arvokasta kokemusta ja tietoa yhtiön toimialasta, liiketoiminnasta ja strategiasta.

Suhtaudun intohimolla biotalouteen ja puupohjaisten tuotteidemme valtavaan potentiaalin tuottaa arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja yhteiskunnalle. Osoituksena sitoutumisestani ja luottamuksestani yhtiöön sijoitin miljoona euroa Stora Enson osakkeisiin ensimmäisenä viikkonani yhtiön toimitusjohtajana.

Nyt meillä on kuitenkin edessämme vaativasta markkinatilanteesta johtuvia haasteita. Kahden hyvän vuoden 2021 ja 2022 jälkeen taloudellinen tuloksemme on nopeasti laskenut historiallisen alhaiselle tasolle. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 28 % ja operatiivinen liiketulos 96 % edellisvuodesta. Tämän taustalla on pääosin vaikea makrotaloudellinen ympäristö, jossa meidän on nyt opittava toimimaan. Meidän on pyrittävä hillitsemään sen vaikutuksia ja sopeuduttava.

Edellisen vuosineljänneksen ennusteen mukaisesti Stora Enson taloudellinen tulos kolmannella neljänneksellä oli epätyydyttävä. Markkinaolosuhteet heikkenivät ja hintapaineet koettelivat kaikkia segmenttejä, mukaan lukien pakkausliiketoimintaamme. Sellun maailmanlaajuinen kysyntä on edelleen heikkoa, ja tarjontaa on paljon. Inflaation ja korkeiden korkojen negatiivinen vaikutus rakennusmarkkinoihin jatkuu, mikä painaa tulostamme rakennusratkaisuissa. Muuttuvat kustannuksemme ovat laskeneet huippulukemista, mutta ovat edelleen korkeat aiempaan tasoon verrattuna samalla, kun puun saatavuus oli edelleen niukkaa. Emme odota merkittävää parannusta markkinoiden kysynnässä tai varastotasoissa loppuvuoden aikana.

Strategiset hankkeemme etenevät suunnitellusti. Investoimme noin kaksi miljardia euroa kahteen mittavaan hankkeeseen, joiden tavoite on vauhdittaa tulevaa kasvuamme: aiemmin tänä vuonna hankittuun De Jong Packaging Groupiin Alankomaissa ja Oulun tehtaan paperilinjan muuntamiseen kuluttajapakkauskartonkia valmistavaksi linjaksi. Nämä strategiset investoinnit vahvistavat asemaamme vastuullisten, uusiutuvien ja kierrätettävien pakkausten ja pakkausmateriaalien kiinnostavissa segmenteissä. Ne kuitenkin kohdistavat lyhyen aikavälin painetta rahavirtaamme ja taseeseemme tämänhetkisissä haastavissa markkinaolosuhteissa.

Kolmannen neljänneksen aikana toteutettiin valtaosa aikaisemmin ilmoitetuista uudelleenjärjestelytoimista, joiden tavoite on vahvistaa kilpailukykyämme pitkällä aikajänteellä. Keskitymme nyt voiton ja rahavirran tuottamiseen; toimimme määrätietoisesti ja ripeästi. Tärkeyslistan kärjessä ovat kaupallinen ja operatiivinen tehokkuus, kilpailukyky ja omistaja-arvo. Keskeiset menestystekijät tältä osin koostuvat omaisuutemme optimoinnista, ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynnistä ja yksinkertaistamisesta. Meidän on hyödynnettävä skaalaamme, synergioita ja parhaita käytäntöjä koko konsernissa ja pyrittävä tämän prosessin myötä tuottamaan arvoa yhteistyössä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Meillä on näiden haasteiden voittamiseen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava perusta ja kyvykkyys. Tämän ansiosta katson tulevaisuuteen luottavaisesti.

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Stora Enso järjestää englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin tänään klo 11.00 osoitteessa: stora-ensos-q3-oct-2023-results.open-exchange.net/ Webcast-lähetyksessä tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi. Tilaisuuden aikana analyytikoilla ja sijoittajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä valitsemalla “Teleconference” webcastin etusivulta.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen. Linkki webcast-lähetykseen on myös Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/en/investors/interim-report

Lehdistötilaisuus Helsingissä klo 12.30
Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen pääkohdat suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa tänään klo 12.30 Stora Enson tiloissa Helsingissä, osoitteessa: Salmisaarenaukio 2, 00180 Helsinki.

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan lehdistötilaisuuteen etukäteen sähköpostitse

ingrid.peura@storaenso.com tai puhelimitse, puh. 050 307 0026. 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2023 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors.

Lisätietoja medialle:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 050 307 0026

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Stora Enso työllistää noin 21 000 henkilöä. Vuonna 2022 Stora Enson liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 050 307 0026

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Attachments and Images

Oikotiet