Stora Enso alentaa vuoden 2023 tulosohjeistustaan heikentyneiden markkinanäkymien vuoksi (sisäpiiritieto)

STORA ENSO OYJ SISÄPIIRITIETO 20.4.2023 klo 9.00

Stora Enso antoi 31.1.2023 julkaistun vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä tulosohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2022 (1 891 milj. euroa).  

Vuoden 2023 päivitetyn, olennaisesti alhaisemman tulosennusteen vuoksi Stora Enson uusi ohjeistus on, että vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2022 (1 891 milj. euroa). 

Vuoden 2023 tulosennusteen muutos johtuu markkinanäkymien heikentymistä, joka kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppua kohti. Kustannuspaineiden ja markkinoiden epävarmuustekijöiden odotetaan olevan selvästi haastavampia vuonna 2023 kuin vuonna 2022, mikä painaa yhtiön tulosta ja heikentää lyhyen aikavälin näkyvyyttä. Heikentynyt markkinatilanne vähentää edelleen kuluttajien luottamusta. Tämä johtaa yksityisen kulutuksen laskuun, jolla on vaikutusta yhtiön kaikkiin toimialoihin. Vuoteen 2022 verrattuna kustannusten nousun, erityisesti energian, puun ja kemikaalien osalta, odotetaan vaikuttavan konsernin katteisiin.

Pakkausmarkkina kokonaisuudessaan heikkenee tällä hetkellä. Etenkin aaltopahvin pintakartongin kysynnän odotetaan pysyvän heikkona, mutta myös kuluttajapakkauskartongissa on merkkejä heikkenemisestä lukuun ottamatta nestepakkauskartonkia.  

Rakennusala on yhä haasteellinen, koska myönnettyjen rakennuslupien määrä laskee ja asuinrakentaminen vähenee. Tämän odotetaan vaikuttavan tilapäisesti Wood Products -divisioonan kysyntään kuluvana vuonna. Kuitupuun kustannusten nousun lisäksi globaalien sellumarkkinoiden heikkenemisen odotetaan vaikuttavan Biomaterials-divisioonaan. Kuitupuun saatavuus on edelleen tiukkaa. 

Volatiliteetin hallitsemiseksi yhtiö tarkastelee muuttuvia kustannuksia jatkuvasti ja valmistautuu tehostetuilla kustannustenhallintatoimenpiteillä kysynnän vaihteluun. Muita toimenpiteitä, kuten hinnoittelu, tuotevalikoiman joustavuus, kapasiteetin ja varaston hallinta sekä hankinta ja logistiikka, on otettu käyttöön. Suomessa Stora Enso on käynyt neuvottelut mahdollisista tilapäisistä lomautuksista tuotantolaitoksillaan. Kysynnän vaihteluun voidaan vastata myös tuotannon joustolla.

Päätöksenteon hajauttaminen ja yleiskustannusten karsiminen jatkuvat. Investointeja on rajoitettu ja käyttöpääomaa hallitaan kassavirran turvaamiseksi ja vakaan taseen varmistamiseksi. 

Tulosohjeistusalueet on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

Koko vuoden tuloksen ohjeistus

Merkittävästi korkeampi

+50 % tai enemmän

Korkeampi

Yli +15 %, mutta alle +50 %

Samalla tasolla

+/- 15 %

Pienempi

Yli -15 %, mutta alle -50 %

Merkittävästi pienempi

-50 % tai alle

 

Stora Enso julkaisee tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksensa tiistaina 25.4.2023 noin klo 8.30.
 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Stora Enso työllistää noin 21 000 henkilöä. Vuonna 2022 Stora Enson liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

 

STORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691 

Oikotiet