Miten valmistamme akkuja puusta: Lignode® by Stora Enso

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Mitä jos litiumioniakkujen grafiittihiilen voisi korvata vastuullisemmalla materiaalilla? Jollain puusta valmistetulla? Lignode® by Stora Enso on biopohjainen kovahiilimateriaali, jota valmistetaan ligniinistä. Ligniiniä syntyy selluntuotannon sivuvirtana. Ligniini on uusiutuvaa, ja sitä tuotetaan Euroopassa jo nyt miljoonia tonneja, joten nopeasti kasvavien akkumarkkinoiden on mahdollista kehittyä vastuullisemmiksi.

Akkujen tulevaisuus on jo täällä

Akkuteknologiaa on mullistettava, jotta pystymme täyttämään sähköisen tulevaisuuden edellyttämän energian varastoinnin tarpeet vastuullisesti. Akkumarkkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti seuraavien kymmenen vuoden aikana. Sähköistymisen lisääntyminen ja elintason nousu edellyttävät uusia ja fiksumpia teknologioita.

Yksi nykyisiin litiumioniakkuihin liittyvistä haasteista on grafiitin käyttö. Grafiitti on materiaali, jota saadaan joko louhimalla kaivoksista tai valmistetaan fossiilipohjaisista raaka-aineista. Kaivostoimintaan liittyy monenlaisia yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia.

Siksi Stora Enso on sitoutunut kehittämään ratkaisun grafiitin korvaamiseen ligniinistä valmistetulla kovahiilellä.

Lähde kehittämään huomisen akkuja kanssamme!


Katso video, jolla kerromme vastuullisempien akkujen toiminnasta ja hyödyistä.

Puupohjainen kovahiili on vastuullista

Puusta noin 20–30% on ligniiniä, joka toimii puussa sideaineena ja tekee puusta jäykkää ja lahonkestävää. Ligniini on selluloosan jälkeen yksi suurimmista uusiutuvan hiilen lähteistä maailmassa.

Tavallisesti ligniinin kaltaiset selluntuotannon sivuvirrat poltetaan energiaksi. Kehittämällä ligniinistä kovahiiltä akkuihin huolehdimme siitä, että luomme uutta arvoa puusta.

Matka puusta akun anodiin

Ligniini (Stora Enso)

Ligniini erotetaan puusta sellukuidun valmistuksen yhteydessä.

Kovahiilijauhe (Stora Enso)

Ligniinistä jalostetaan hienoa hiilijauhetta, joka toimii aktiivisena aineena litiumioniakun negatiivisesti varautuneessa anodissa.

Kovahiilielektrodi

Kovahiilijauheesta valmistetaan elektrodiarkkeja ja -rullia.

Akku

Litiumioniakku valmistetaan kovahiilielektrodeista, positiivisesti varautuneista elektrodeista, eristeestä, elektrolyytistä ja muista komponenteista.

Toimintaperiaate

Litiumioniakussa on katodi eli positiivisesti varautunut elektrodi ja anodi eli negatiivisesti varautunut elektrodi. Kun akkua ladataan, katodissa olevat litiumionit siirtyvät anodiin. Siellä ne yhdistyvät hiilihiukkasiin ja jäävät anodiin, kunnes akun varaus puretaan eli kun sähkölaitetta käytetään.

Tällä hetkellä anodit valmistetaan tavallisimmin grafiittihiilestä, joka on tiukasti kerrostunut materiaali ja jonka latausnopeus voi olla hidas. Me korvaamme fossiilipohjaisen grafiitin puupohjaisella kovahiilimateriaalilla, jolla on sekä teknisiä- että ympäristöhyötyjä.

Kovahiilen tärkeimmät hyödyt

Valmiina oleva skaalautuva malli kaupalliseen tuotantoon

Vastuullisesti hankittu sertifioiduista eurooppalaisista metsistä

Uusiutuva

Nopeampi lataus ja latauksen purku
Parempi suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa

Skaalautuva ja uusiutuva materiaali Euroopasta

Akkumarkkinoiden kasvu on lisännyt laadukkaiden ja hinnaltaan houkuttelevien materiaalien kysyntää. Ligniinistä valmistettava kovahiili -anodimateriaali on jo saatavilla, ja sillä voidaan korvata fossiilipohjaisia anodimateriaaleja, joista on usein pulaa. Biohiili on järkevä ja skaalautuva tapa siirtyä eurooppalaiseen uusiutuvaan ratkaisuun.

Kotkassa sijaitseva Sunilan tehdas on maailman suurin ligniinin tuottaja

Stora Enson Sunilan tehtaan kraftligniinin vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia. Tehtaalla on tuotettu ligniiniä teollisesti vuodesta 2015. Lisäksi tehtaassa tuotetaan 375 000 tonnia sellua vuodessa. Tehtaalle on valmistunut koelaitos, jossa ligniinistä valmistetaan kovahiili -anodimateriaalia.

Pikalinkit