ISTA:n sertifioimat pakkaustestipalvelut - PackTester

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Kysymykseni koskee PackTester | Pakkaustestauspalvelu | Stora Enso
Etsin vastuuhenkilöä aiheesta PackTester | Pakkaustestauspalvelu | Stora Enso

Kattavat testausratkaisumme auttavat suojaamaan tuotteitasi kuljetusvahingoilta

 

Asiantuntevaa ohjausta oikean testausmenetelmän valintaan:

Putoaminen

Pudotustestaus

Pinoaminen varastossa

Laatikon puristus- ja vastustestaus

Äärimmäiset sääolosuhteet

Sääolosuhdetestaus

Vaativat kuljetusolosuhteet

Tärinätestaus

Puristusvoiman kestävyys

Puristustestaus

Voimakkaat iskut

Vinottainen iskutestaus

ISTA test procudures

ISTA 1 -testisarja 

ISTA 1 -sarjaan kuuluvat ei-simuloitavat kestävyyden suorituskykytestit, joissa keskitytään tuotteen ja pakkauksen lujuuden ja kestävyyden arviointiin eikä niinkään ympäristötekijöiden simulointiin. Nämä testit voivat olla arvokkaita vertailtaessa erilaisia ratkaisuja, arvioitaessa tuotteiden ja pakkausten kestävyyttä tuotekehityksen ja pakkauskehityksen aikana sekä pahimpien uhkakuvien olettamisessa, kun kuljetus- ja käsittelyolosuhteista on vain vähän tietoa.

PackTester tarjoaa erilaisia ISTA 1 -testejä, kuten 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G ja 1H, riippuen tuotteesta ja kuljetuksesta/käsittelystä. 

Esimerkki: ISTA 1G sisältää vaativan testisarjan, jonka tarkoituksena on arvioida yksittäisten pakkausten suorituskykyä.

ISTA 2 -testisarja

ISTA 2 -sarjan testit ovat osittain simuloituja suorituskykytestejä. ISTA 1 -testisarjan peruselementtien lisäksi ne sisältävät vähintään yhden ISTA 3 -sarjan simuloidun yleisen suorituskykytestin simulaatioelementin, kuten sääolosuhdetestauksen.

PackTesterin laboratorio tarjoaa ISTA 2A-, 2B- ja 2C-testausmenetelmiä.

Esimerkki: ISTA 2A koostuu testisarjoista, joilla arvioidaan yksittäisten pakkausten suorituskykyä ja simuloidaan lisäksi varastoinnin ja kansainvälisten kuljetusten olosuhteita.

ISTA 3 -testisarja

ISTA 3 -sarja käsittää yleisen simuloinnin testausmenetelmiä, joilla simuloidaan kuljetusvahinkoja aiheuttavia liikkeitä, voimia, olosuhteita ja tapahtumaketjuja laboratorio-olosuhteissa. Näin testaaminen saadaan tuotua lähemmäs aitoja tilanteita, joihin tuotteet ja pakkaukset voivat jakelun aikana joutua.

Tavallisesti näihin testeihin sisältyy tärinätestausta, pudotustestejä eri korkeuksilta, puristustestausta ja/tai sääolosuhdetestausta. Voimme valita testausmenetelmät toivottujen kuljetusriskien ehkäisemisen mukaisesti (esimerkiksi yksittäisen pakkauksen kuljetus, verkkokauppojen toimituskeskukset ja lavakuljetukset).

PackTester tarjoaa erilaisia ISTA 3 -testejä, kuten 3A, 3B, 3E, 3F ja 3L.

Esimerkki: ISTA 3A -testausmenetelmä tarjoaa yksittäisen pakkauksen, esimerkiksi verkkokauppapaketin, lähettämisen simuloinnin.

ISTA 4 -testisarja

ISTA 4 -sarja tarjoaa räätälöitävän ISTA 4AB -testaussuunnitelman eli parannetun simuloidun suorituskykytestauksen, joka tuo testauksen lähemmäs tunnettuja jakeluympäristöjä. Siinä yhdistyvät yleisen simulointitestauksen ominaisuudet vähintään yhteen kohdennetun simuloinnin elementtiin.

Kun PackTester-laboratoriomme asiantuntijat suunnittelevat ISTA 4AB -testausta, he hyödyntävät ISTA 3-, 1-, 2- tai 6-sarjojen moduuleja ja lisäävät vähintään yhden komponentin laajasta valikoimasta nykyisiä ja kvantitatiivisia tietoja jakeluympäristön riskeistä. Näin pystymme luomaan asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn testaussuunnitelman, jossa simuloidaan kyseessä olevan tuotteen ja pakkauksen aitoa jakeluympäristöä.

Pystymme esimerkiksi simuloimaan rekkakuljetuksia Länsi-Euroopan, Thaimaan, Kiinan, Intian, Bolivian ja muiden maiden teillä sekä tiettyjä raide- ja lentokuljetusten tärinää.

ISTA 5 -testisarja

ISTA 5 -sarjan testit eivät ole aktiivisia testisarjoja, vaan pikemminkin kokoelma kohdennettujen simulointien ohjeistuksia laboratoriosimulaatioiden luomiseen kentällä mitatuille ja havaituille vaaroille ja tasoille. Nämä ohjeistukset tarjoavat tietoa ja ohjeita käyttäjän määrittämien kohdennettujen simulointitestien luomiseksi.

Siinä missä ISTA 1 -sarjan testausmenetelmiä voidaan pitää seulontatesteinä, joiden tarkoitus on parantaa 5-sarjan testauksen ennustettavuutta, on tärkeää huomata, että niiden paikkansapitävyys yksittäistapauksissa on arvioitava vertaamalla laboratorio- ja jakelutuloksia. Tämän tärkeän validointiprosessin tulisi olla osa jokaisen käyttäjän normaalia toimintaa, jolla varmistetaan, että testaus vastaa tarkasti todellisia jakeluympäristöjä ja -olosuhteita.

ISTA 6 -testisarja

ISTA 6 -sarjan testausmenetelmät ovat joko ISTAn jäsenten tai ISTAn ja sen jäsenyrityksen yhdessä kehittämiä. Ne on räätälöity erityisesti kyseisen yrityksen tarkoituksiin ja käyttökohteisiin. Testit voivat olla kokonaan yrityksen omia tai muunnelmia ISTA-menetelmien tai -projektien tai muiden julkaistujen ja hyväksyttyjen testien muunnelmia.

 

PackTester-laboratorio tukee ISTA 6-Amazon.com-SIOC- ja ISTA 6-Amazon.com-Over Box -testausmenetelmiä. Koska olemme Amazon's Packaging Support and Supplier Networkin (APASS) jäsen, suunnittelutiimimme voivat tarjota testauksen lisäksi konsultointia, pakkaussuunnittelua ja -valmistusta Frustration Free Packaging (FFP)-, SIOC- ja Prep Free Packaging -ohjelmien mukaisten pakkausten luomiseen yhdessä ja samassa paikassa.

ISTA 7 -testisarja

ISTA 7 -sarjan testejä käytetään pääasiassa kuljetuspakkauksien kehittämisessä. Näiden testien tarkoituksena on arvioida erilaisten pakkausrakenteiden suorituskykyä ja vertailla niiden suhteellista suorituskykyä. ISTA 7 -testit tehdään tavallisesti pakkaussuunnittelun varhaisessa vaiheessa, sillä ne auttavat tunnistamaan lupaavimmat vaihtoehdot ennen vaativampaan testaukseen siirtymistä.

 

ISTA 7 -testejä ei ole tarkoitettu pakattujen tuotteiden suojauksen arvioimiseen, mutta niiden avulla voidaan vertailla kuinka erilaiset pakkausrakenteet kestävät kuljetusta ja käsittelyä. ISTA 7 -testauksen tekeminen pakkaussuunnittelun varhaisessa vaiheessa voi auttaa pienentämään pakkaussuunnittelun ja testauksen kokonaiskustannuksia ja lyhentämään niihin kuluvaa aikaa, sekä parantamaan seuraavien testausvaiheiden onnistumista.

Muut tuetut standardit

ISTA-testausmenetelmien lisäksi pystymme useimmissa tapauksissa tarjoamaan muita testausstandardeja tai yksittäisiä testejä tarpeenne mukaan. Pystymme toteuttamaan osittain tai kokonaan mm. seuraavien standardien mukaista testausta: ASTM D4169, ISO 12048, ISO 2206, ISO 2233, ISO 2248 ja FEFCO Nr.50.

   

Jos asiakkaalla on oma testaussuunnitelma, voimme toteuttaa testauksen sen mukaisesti, mikäli laitteemme soveltuvat siihen.

Contact us for faster, safer packaging. Conducted globally from Stora Enso's ISTA lab in Latvia.

Ģirts Derums: Head of PackTester

Ota yhteyttä Ģirtsiin 

 

 


Pakkaustestauspalvelut parantavat laadunvalvontaa ja testauksella voidaan välttää:

Tuotteiden vahingoittuminen

Suojaa tuotteesi kalliilta kuljetusvahingoilta.

Ylipakkaaminen

Karsi pakkausmateriaaleja ja sujuvoita pakkaamista tehokkailla ratkaisuilla.

Turhautuminen pakkausta avatessa

Tarjoa parempi asiakaskokemus helposti käsiteltävillä pakkauksilla.

Tyhjä tila pakkauksissa

Optimoi pakkauksen koko tehokkaasti ja vähennä jätteen määrää.

 

 


4-vaiheinen testausprosessimme

Tiedon kerääminen

Selvitämme yhdessä tuotteen toimitusketjun tarpeet.

Valmistelu

Näytteiden lähetys testattavaksi ja oikean testaussuunnitelman valinta yhteistyössä kanssamme.

Testaus

Tuote testataan valitun testaussuunnitelman mukaisesti.

Raportti

Kattavat testiraportit ja asiantuntijan neuvonta takaavat saumattoman implementoinnin.

Ota yhteyttä Ģirtsiin 

 


PackTester auttaa löytämään riskit nopeammin ja todennäköisemmin kuin kenttätestauksessa

Jos tuotteen vahinkoaste on 5 %, on vain viiden prosentin mahdollisuus, että vika pystytään toteamaan yhdellä kenttätestillä. Useiden kenttätestien toteuttaminen taas on kallista ja hidasta. PackTesterin testit tehdään valvotuissa olosuhteissa, joten ne nopeuttavat testaamista ja parantavat ennustettavuutta.

* Esimerkki tuotteesta, jonka vahinkoaste on 5 %
** Esimerkki tuotteen lähetyksestä Kiinasta Saksaan
*** Vakiotestit ja vähimmäisvaatimukset


 


Myydäänkö tuotteitasi Amazonissa?

Jos tuotteen mitat ovat suuremmat kuin 150x100x9 mm, saatat maksaa sen toimituksesta turhia lisämaksuja.


PackTester on Amazon APASS Networkin jäsen ja auttaa suunnittelemaan, testaamaan ja sertifioimaan verkkokauppapakkaukset siten, että ne täyttävät Amazonin pakkausohjelman vaatimukset eikä niistä kerry valmistelukuluja:

  • Frustration free packaging
  • Ships in own container
  • Prep free packaging

  

Ota yhteyttä, kun haluat saada PackTesterin tarjoaman nopeamman, turvallisemman ja lähetysvalmiin pakkauksen

PackTesterin palvelut ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti, ja ne toteutetaan ISTA-sertifioidussa laboratoriossamme Latviassa.

 

Ģirts Derums: Head of PackTester

Ota yhteyttä Ģirtsiin 

 Ratkaisut kaikkiin pakkaustarpeisiin yhdestä paikasta

Pikalinkit