Kuljetusvahingot

Ennen saapumista ja/tai käsittelyn aikana tapahtuvista vahingoista on ilmoitettava Stora Enson kuljetusvahingoista vastaavalle osastolle.

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • Kopio kirjallisesta ilmoituksesta
  • Kopio alkuperäisestä toimitusasiakirjasta
  • Kopio kuljetusasiakirjasta (CIM, rahtikirja, B/L, AWB, CMR, POD)
  • Kuvat vahingosta ennen kuorman purkua
  • Kuva yksikön tunnistetarrasta

Tuote on pidettävä erillään selvityksen ajan siihen asti, kunnes Stora Enso vapauttaa sen. Pakkaus tulee säilyttää alkuperäisessä kääreessään ja alkuperäisillä tunnisteilla varustettuna.

Useita kuljetusvahinkoja ilmoitettaessa tulee käyttää Stora Enson kuljetusvahinkoraporttia.

Sähköposti: claims.transport@storaenso.com

Ladattavat materiaalit