Mūsu mērķis un vērtības

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Stora Enso?

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Nosūtiet mums ziņu
Meklējiet kontaktpersonas šeit
Atrast kontaktpersonu
Interesē darba iespējas
Meklēt darba sludinājumus

Stora Enso sadarbojas ar cilvēkiem un kopienām visā pasaulē ar mūsu darbības, pārdošanas un piegādes ķēžu starpniecību. Ikvienā darbības posmā mēs pārdomājam mūsu darbības un to ietekmi uz citiem.

Mūsu mērķis — „Darīt labu cilvēkiem un planētai”. Aizvietot neatjaunojamus materiālus ar atjaunojamiem produktiem“ — ir mūsu uzskata, ka visu, ko pašlaik var radīt no fosilajiem materiāliem, nākotnē būs iespējams izgatavot no koka, pamatā, un tas uzsver Stora Enso iespēju veicināt zaļāku ekonomiku.

Vadīt un rīkoties pareizi

Ar mūsu vērtībām „Vadīt“ un „Rīkoties pareizi“ mēs vēlamies rādīt piemēru un vadīt visos mūsu komercdarbības un ilgtspējības aspektos. Mēs uzdrošināmies uzņemties iniciatīvu un pastāvīgi jautāt sev, ko mēs varam darīt vairāk un labāk.

Ilgtspējīga nākotne

Mūsu mērķis un vērtības ir balstītas uz mūsu pastāvīgo darbu, lai veicinātu ilgtspējīgu nākotni, kurā mēs būsim mazāk atkarīgi no fosilajiem kurināmajiem, un bioekonomikas attīstību, kurā produktu ražošana un patēriņš ir balstīts uz koku kā atjaunojamu resursu. Koksnes šķiedras produkti uzglabā oglekli un var aizstāt neatjaunojamus materiālus, piemēram, plastmasu, stiklu, tēraudu, betonu un fosilo kurināmo. Globālās sasilšanas, pieaugošās apdzīvotības, urbanizācijas, mainīgā dzīvesveida un ekoloģiskās izpratnes apstākļos kokiem varbūt būtiska nozīme risinājumos klientiem un patērētājiem, kuri ir ceļā uz ilgtspējīgu bioekonomiku.

Rīkoties atbildīgi

Mūsu apņemšanās izmantot atjaunojamus resursus nav saistīta tikai ar izejvielām. Tā ir saistīta arī ar resursu izsekojamību un atbildību, ražošanas un materiālu efektivitāti, loģistiku un piegādes ķēdi. Sākot no meža vai audzes un beidzot ar galaproduktu, mēs strādājam atbildīgi, ievērojot vietējos tiesību aktus. Mēs vēlamies panākt oglekļa emisiju neitralitāti, kā arī koncentrējamies uz cilvēktiesībām un ieguldījumiem vietējās kopienās, kurās mēs strādājam. Mūsu darba mērķis ir apmierināt klientu vajadzības un kļūt par vislabāko atjaunojamo risinājumu piegādātāju.

Atjaunojamās nākotnes blogs (ENG)Mūsu aplāde (ENG)Jaunumi

Kas ir atjaunojams materiāls?

Šis materiāls nekad nebeigsies — piemēram, kokus var iestādīt un audzēt no jauna. Koka izstrādājumi veicina cirkulāru un ilgtspējīgāku pasauli.

Ātrās saites