Stora Enso tīmekļa vietnes privātuma un sīkdatņu politika

Apmeklējot tīmekļa vietni storaenso.com vai kādu citu vietni, Stora Enso Oyj un tās saistītie uzņēmumi vāc informāciju, kas var saturēt personas datus. Šajā politikā skaidrots, kā Stora Enso vāc un izmanto šo informāciju.

Šī politika attiecas uz visām Stora Enso grupas tīmekļa vietnēm, ja vien kādā atsevišķā vietnē nav noteikts citādi. Juridiski atbildīgais datu pārzinis par jebkuriem vāktajiem personas datiem ir Stora Enso Oyj („Stora Enso“) vai kāds no tā meitas uzņēmumiem atkarībā no apstrādes veida. Jūs varat sazināties ar Stora Enso:

Data Privacy/Stora Enso Oyj
IT and Digitalisation
Imatra Mills
55800 IMATRA
Somija

E-pasts:
data.privacy@storaenso.com

Tālrunis:
+358 2046 111

Kādu informāciju mēs ievācam?

Apmeklējot kādu no Stora Enso tīmekļa vietnēm, Stora Enso apkopo informāciju par to, kā apmeklētājs izmanto tīmekļa vietnes, kādas lapas viņš atver, cik ilgi tajās uzturas un tamlīdzīgu lietošanas statistiku. Turklāt Stora Enso var apkopot arī informāciju par to, kādu tīmekļa pārlūku lietotājs izmanto, viņa/viņas valodas iestatījumus, lietotāja mītnes valsti vai reģionu, informāciju par to, no kuras vietnes viņu novirza uz Stora Enso, kādu vietējo tīklu lietotājs izmanto, lietotāja IP adresi un tamlīdzīgu tehnisko informāciju. Mēs sekojam šai informācijai, ja lietotājs apmeklē tīmekļa vietni vairākas reizes. Vairumā gadījumu Stora Enso nemēģina identificēt personu, kas apmeklē tīmekļa vietnes, taču daži no vāktajiem datiem var ļaut identificēt personu.

Stora Enso vāc informāciju tieši no apmeklētāja pārlūka un savienojuma. Stora Enso arī izmanto sīkdatnes, lai vāktu daļu informācijas (detalizētu informāciju par sīkdatnēm skatīt tālāk). 

Ņemiet vērā, ka, ja jūs pievienojat informāciju tīmekļa veidlapai, piemēram, lai sazinātos ar Stora Enso, ar veidlapu un jebkuras papildu sarakstes palīdzību savākto informāciju var regulēt atsevišķa politika (detalizētu informāciju skatīt: Storaenso.com/privacy).

Kāpēc un uz kāda pamata Stora Enso vāc informāciju?

Stora Enso apkopo iepriekš minēto informāciju, lai publicētu to tīmekļa vietnēs un sniegtu tajās iekļauto informāciju, lai uzzinātu, kāda informācija par Stora Enso lietotājiem ir interesanta, lai optimizētu tīmekļa vietņu darbību, izkārtojumu un saturu, kā arī lai pārdotu Stora Enso produktus un pakalpojumus. Stora Enso informācijas vākšanas juridiskais pamats ir Stora Enso leģitīmās intereses.

Kādu informāciju Stora Enso kopīgo ar citām personām?

Stora Enso parasti nekopīgo vākto informāciju ar personām ārpus Stora Enso grupas. Taču informācija var tikt kopīgota uzņēmumu grupas ietvaros.

Stora Enso izmanto noteiktus piegādātājus un darbuzņēmējus, ko tiesību aktos dēvē par datu apstrādātājiem un kam Stora Enso ir tiesīgs nodot informāciju ierobežotiem tehniskiem mērķiem vai kuriem var tikt piešķirta piekļuve šiem datiem, lai tie spētu sniegt savus tehniskos pakalpojumus. Ja datu apstrādātājam ir piekļuve jebkādiem personas datiem, Stora Enso atbilstoši tiesību aktiem ir noslēdzis rakstisku līgumu ar datu apstrādātāju, nodrošinot, ka tas apstrādā datus likumīgi, saskaņā ar Stora Enso norādījumiem un šo politiku.

Stora Enso ir tiesīgs atklāt personas datus valdības iestādēm un aģentūrām atbilstoši tiesību aktiem.

Visbeidzot, Stora Enso tīmekļa vietnēs izmanto noteiktus trešo personu analītiskos pakalpojumus. Apmeklējot kādu no Stora Enso vietnēm, jūsu pārlūks var sniegt daļu vai visu iepriekš minēto informāciju analītiskajam pakalpojumam. Viens no Stora Enso izmantotajiem pakalpojumiem ir Google Analytics. Lai uzzinātu vairāk par Google Analytics un atteiktos no atsevišķām Google Analytics datu vākšanas opcijām, lūdzu, apmeklējiet šo saiti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Kā Stora Enso izmanto sīkdatnes?

Stora Enso izmanto sīkdatnes, lai vāktu daļu no iepriekš minētās informācijas. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko jūsu pārlūks saglabā datorā vai citā ierīcē. Stora Enso parasti neizmanto sīkdatnes, lai identificētu personas (kā paskaidrots iepriekš), bet lai nošķirtu vienu lietotāju no otra. Tas ļauj Stora Enso, piemēram, izsekot lietotājam, kurš pārvietojas tīmekļa vietnēs, pat ja Stora Enso nezina, kurš ir šis lietotājs. Bez sīkdatnēm Stora Enso nevarētu nodrošināt tādas funkcijas kā pieteikšanās vai valodas, valsts vai citu preferenču iestatījumus.

Ņemiet vērā, ka daži no Stora Enso trešo personu sniegtajiem analītiskajiem pakalpojumiem var iestatīt savas sīkdatnes. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, apmeklējiet iepriekš sniegtās saites.

Ja nepieciešams, jūs varat atsaukt savu piekrišanu Stora Enso sīkdatņu izmantošanai jebkurā laikā, pārvaldot savas preferences, izmantojot šo saiti: iestatīt sīkdatņu uzstādījumus

Tāpat varat izmantot arī pārlūka iestatījumus, lai atspējotu sīkdatņu izmantošanu Stora Enso vietnēs. Jūsu tīmekļa pārlūks ļauj precīzāk kontrolēt, kuras sīkdatnes vēlaties atļaut un kuras bloķēt — pārbaudiet pārlūka iestatījumus vai rokasgrāmatu.

Ņemiet vērā, ka sīkdatņu atspējošana Stora Enso tīmekļa vietnēs var nozīmēt, ka dažas tīmekļa vietņu funkcijas nedarbosies pareizi.

Uz kurieni Stora Enso nosūta informāciju?

Daži no Stora Enso grupas uzņēmumiem, datu apstrādātājiem un citiem personas datu saņēmējiem var atrasties ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, kur vietējie datu aizsardzības noteikumi var nebūt tik strikti kā tie, kas ir piemērojami Eiropas Savienībā.

Ja Stora Enso atklāj vai nosūta personas datus ārpus ES/EEZ, Stora Enso vienmēr nodrošina, ka datu aizsardzībai tiek piemēroti atbilstoši drošības pasākumi.

Vairumā gadījumu Stora Enso veiks nosūtīšanu, iekļaujot ES Komisijas standarta klauzulas līgumā ar datu saņēmēju. Šīs klauzulas nodrošina, ka dati tiek godīgi apstrādāti ārpus ES/EEZ. Tomēr dažos gadījumos Stora Enso var pārsūtīt datus arī ārpus ES/EEZ, neiekļaujot standarta klauzulas. Šajos gadījumos vai nu (i) tiek uzskatīts, ka attiecīgās valsts vietējie datu aizsardzības noteikumi atbilst ES standartiem (ar ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību), vai ii) attiecīgais uzņēmums, kas saņem datus un ja tas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, ir parakstījis ES apstiprināto Privātuma vairoga programmu. Ja nav lēmuma par pietiekamību, Stora Enso vairumā gadījumu dod priekšroku standarta klauzulām.

Cik ilgi Stora Enso glabā informāciju?

Stora Enso parasti glabā iepriekš minēto informāciju apmēram piecus gadus pēc jūsu Stora Enso tīmekļa vietnes apmeklējuma. Stora Enso var izmantot informāciju arī, lai apkopotu vispārīgu statistiku, kas nav identificējami personas dati — šādu neidentificējamu statistiku Stora Enso var glabāt uz nenoteiktu laiku.

Jūsu kā datu subjekta tiesības

Papildus citām tiesībām, kas jums var piemist, jums var būt šādas tiesības attiecībā uz visiem personas datiem, ko mēs par jums apkopojam:

  • lūgt, lai Stora Enso sniedz jums visu identificējamo personas datu kopijas, kas attiecas uz jums, kā arī atsevišķu informāciju par to, kā Stora Enso apstrādā jūsu personas datus;
  • lūgt, lai Stora izlabo kļūdainus vai nepilnīgus identificējamus personas datus, ko Stora Enso glabā par jums;
  • lūgt, lai Stora Enso dzēš visus identificējamos personas datus par jums, kuru glabāšanai Stora Enso nav tiesiska pamata;
  • lūgt, lai Stora Enso tā vietā, lai dzēstu datus iepriekš minētajā situācijā, ierobežo turpmāku datu apstrādi, vienlaikus saglabājot to kopiju;
  • lūgt, lai Stora Enso līdzīgi ierobežo datu apstrādi, kamēr jūs gaidāt Stora Enso atbildi uz citu savu likumīgu pieprasījumu, lai Stora Enso pārtrauktu apstrādāt jūsu datus;
  • pamatojoties uz jūsu individuālo situāciju, iebilst pret Stora Enso pietiekamo leģitīmo interešu, lai vāktu atsevišķus identificējamus personas datus par jums, faktu;
  • iebilst pret to, ka Stora Enso mārketinga nolūkos izmanto ar jums saistītus personas datus.

Ja vēlaties īstenot kādu no šīm tiesībām, sazinieties ar Stora Enso, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Stora Enso atbildēs pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. Ja Stora Enso kāda iemesla dēļ nepiekrīt jūsu pieprasījumam, Stora Enso norādīs nepiekrišanas iemeslus.

Ja uzskatāt, ka Stora Enso jūsu datus ir apstrādājis nelikumīgā veidā, jums ir tiesības nosūtīt sūdzību tās ES valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kurā jūs dzīvojat vai strādājat. Turklāt jūs varat arī nosūtīt sūdzību tās valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kurā, jūsuprāt, notikusi nelikumīga rīcība.