Minimaid Kim Grahn

Ny förpackningsmaskin effektiviserar Minimaids produktion

Minimaid, som ligger i Teerijärvi i finska Österbotten, är en av de ledande tillverkarna av papperstallrikar i Europa. Hösten 2019 började företaget – med höga förväntningar – använda Österbergs wraparound-maskin W80, levererad av Stora Enso.

– Innan vi implementerade det här nya systemet förpackade vi våra tallrikar i lådorna för hand. Det var ett monotont arbete som slet på medarbetarnas armar och ryggar. Vår produktivitet och konkurrenskraft blev lidande på grund av belastningen på personalen, berättar en av Minimaids ägare, produktionsansvarig Kim Grahn.

Upp till 95 procent av Minimaids tallrikar exporteras till övriga Europa. De viktigaste exportmarknaderna är Tyskland, Storbritannien och Norden. Minimaid är ett familjeföretag med cirka 70 medarbetare, grundat 1986. 2018 bestämde sig företaget för att investera i en ny förpackningsmaskin, och efter en upphandling valdes Stora Enso som maskinleverantör.

– Vi ville uppnå ökad konkurrenskraft genom automatisering. Förpackningslinjen utgörs av vår huvudprodukt, vars produktionskapacitet beräknades öka med minst 20 procent, förklarar Kim Grahn.

– Som vanligt var det många som undrade: Vad händer med medarbetarna om de ersätts av en maskin? På Minimaid är det samma medarbetare som numera styr maskinen och produktionen.

Produktionen i gång på några få dagar

Enligt Kim Grahn flöt Minimaids maskinprojekt mycket smidigt, från anbud och utformning till leverans och implementering.

– Stora Ensos service var snabb ur alla aspekter. Våra förpackningsmaskiner utformades redan våren innan, men vi ville att leverans, installation och implementering skulle ske efter sommarsäsongen. Totalt tog maskininstallationen bara några dagar, och därefter kunde vi köra den i produktionen, berättar Kim Grahn imponerat.

Han förklarar att maskinens operativsystem är så väldesignat och enkelt att använda att det förtjänar högsta betyg.

– Vi utbildades i hur vi skulle använda maskinen, och därefter kunde vi snabbt använda den på egen hand. När vi väl har investerat i ytterligare en modul i slutet av produktionslinjen kommer vårt maskinprojekt att vara komplett.

Fokus på användarvänlighet

Teemu Vikman, projektansvarig i finska Stora Enso-teamet, gläds över Kim Grahns feedback. Han berättar att projektet, som inleddes 2018, är ett lysande exempel på lyckat samarbete.

– Minimaid hade ingen tidigare erfarenhet av förpackningsmaskiner, men de hade ett tydligt behov. Vi fick möjlighet att leverera Österbergs förpackningsmaskin W80, som tillämpar den senaste tekniken och förpackar inplastade tallrikshögar i transportlådor.

Teemu Vikman berättar att det var en utmaning att positionera de inplastade högarna i maskinen, något som löstes under design- och testfasen. Resultatet är det bästa möjliga alternativ både när det gäller maskinens användbarhet och produktion, avslutar Teemu Vikman.