Hållbarhet

Hållbarhet inom Stora Enso omfattar det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvaret för vår verksamhet i hela värdekedjan, med hänsyn till mänskliga rättigheter i allt vi gör. Vårt hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet och relationerna med våra intressenter. Vårt mål är att säkerställa att vi bidrar positivt till samhället.


Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.

Mål för hållbar utveckling

Stora Enso stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling, en universell handlingsplan för att avskaffa fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och hållbara samhällen.

Läs mer på engelska