Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hållbarhet

Hållbarhet är en avgörande del av Stora Ensos affärsstrategi – det är kärnan i det vi gör. Vi bidrar till transformationen av materialsystemet inom de tre områden där vi kan få störst effekt och har störst möjligheter: klimatförändringar, biologisk mångfald och cirkularitet. Vi säkerställer att vi bedriver vår dagliga verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns på vår engelska webbsida.

Vi uppmanar alla våra intressenter, både interna och externa, att rapportera misstänkta fall av regelbrott eller oetiskt beteende genom våra olika kanaler för klagomål (på engelska).

Vårt arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling

Stora Enso stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, och följande tre mål har identifierats som de mest strategiskt lämpliga för vårt företag:

  • Hållbar konsumtion och produktion – mål nr 12
  • Bekämpa klimatförändringarna – mål nr 13
  • Ekosystem och biologisk mångfald – mål nr 15

Läs mer om vårt arbete med de globala målen på vår webbsida (på engelska).

Hittade du inte det du letade efter?

Mer information om Stora Ensos resultat, mål och rapportering inom hållbarhet finns på vår engelska webbsida.

Snabblänkar