Stora Ensos dataskyddsmeddelande

Stora Enso strävar efter att skydda din sekretess och dina personuppgifter. Syftet med detta dataskyddsmeddelande är att förklara hur Stora Enso Oyj och dess auktoriserade partners och dotterbolag behandlar personuppgifter som tas emot via Stora Ensos webbplatser och internettjänst samt genom andra kund- och partnerinteraktioner.

Stora Enso behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Webbplatsbesökare

Vi hoppas att du får en positiv upplevelse av ditt besök på vår webbplats och vill passa på att informera dig om följande:

I korthet beskriver Stora Ensos meddelande om webbplatssekretess vilken typ av data som samlas in och i vilket syfte, hur cookies används, vilken information som delas med andra, vart informationen överförs och hur länge den lagras. Den beskriver dessutom dina rättigheter i samband med de personuppgifter som vi samlat in.

Kunder

Vi vill informera om följande:

  • Om du är kund samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för kunder.

Vi samlar in kunders personuppgifter främst för att fullfölja ett avtal eller för att etablera, förvalta och utveckla Stora Ensos kundrelationer, affärsfunktioner och kommunikation.

Leverantörer

Vi vill informera om följande:

  • Om du är leverantör samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för leverantörer.

Vi behandlar leverantörers personuppgifter främst för att underlätta Stora Ensos upphandlingar, inköp, fakturahantering och avtalshantering.

Övriga intressenter

Vi vill informera om följande:

  • Om du är privat skogsägare samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande.
  • Om du är arbetssökande samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för rekrytering.
  • Om du är före detta medarbetare på Stora Enso samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för medarbetare (som utlämnas till dig separat).
  • Om du är referensperson samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för rekrytering.
  • Om du är närmast anhörig till en anställd hos eller sökande till Stora Enso, kan vi komma att samla in och hantera personlig data som beskrivet i vår dataskyddsmeddelande för leverantörer och intressenter.
  • Om du är en extern intressent som kommunicerar med Stora Enso, kan vi komma att samla in och hantera personlig data som beskrivet i vår dataskyddsmeddelande för leverantörer och intressenter.
  • Om du använder Speak Up Hotline för att rapportera misstänkta överträdelser eller oetiskt uppförande, kan vi komma att samla in och hantera personliga data som beskrivet i vårt dataskyddsmeddelande avseende rapportering av överträdelser.

Personuppgiftslämnarens rättigheter

Personuppgiftslämnarens rättigheter

Om du önskar att använda de rättigheter som du har rätt till enligt EU:s dataskyddsförordning, ber vi dig vänligen att använda dessa formulär:

Formulär för personuppgiftsbegäran för kunder, leverantörer och övriga intressenter:

 

Formulär för personuppgiftsbegäran för före detta medarbetare och arbetssökande: 

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi strävar efter att utveckla webbplatsen kontinuerligt och Stora Ensos sekretesspolicy kan när som helst komma att ändras. Om dessa ändringar är omfattande kommer vi att lämna ett mer informativt meddelande när det krävs enligt lag. Vi önskar dig välkommen åter till vår webbplats och rekommenderar att du besöker den med jämna mellanrum för att se den senaste versionen av sekretessmeddelandet.

För ytterligare frågor och kommentarer om Stora Enso som personuppgiftsansvarig ber vi dig att kontakta:

Address:
Stora Enso Oyj
Salmisaarenaukio 2
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Finland

Email:
data.privacy@storaenso.com

Telephone:
+358 20 46 111

Snabblänkar