Stora Ensos dataskyddsmeddelande

Stora Enso strävar efter att skydda din sekretess och dina personuppgifter. Syftet med detta dataskyddsmeddelande är att förklara hur Stora Enso Oyj och dess auktoriserade partners och dotterbolag behandlar personuppgifter som tas emot via Stora Ensos webbplatser och internettjänst samt genom andra kund- och partnerinteraktioner.

Stora Enso behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Webbplatsbesökare

Vi hoppas att du får en positiv upplevelse av ditt besök på vår webbplats och vill passa på att informera dig om följande:

I korthet beskriver Stora Ensos policy för sekretess och cookies på webbplatsen vilken typ av data som samlas in och i vilket syfte, hur cookies används, vilken information som delas med andra, vart informationen överförs och hur länge den lagras. Den beskriver dessutom dina rättigheter i samband med de personuppgifter som vi samlat in.

Policy för sekretess och cookies på webbplatsen

Kunder

Vi vill informera om följande:

  • Om du är kund samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för kund- och försäljningsregister.

Vi samlar in kunders personuppgifter främst för att fullfölja ett avtal eller för att etablera, förvalta och utveckla Stora Ensos kundrelationer, affärsfunktioner och kommunikation.

Leverantörer

Vi vill informera om följande:

  • Om du är leverantör samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för leverantörs- och intressentregister.

Vi behandlar leverantörers personuppgifter främst för att underlätta Stora Ensos upphandlingar, inköp, fakturahantering och avtalshantering.

Övriga intressenter

Vi vill informera om följande:

  • Om du är privat skogsägare samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för skogsägarregister.
  • Om du är arbetssökande samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för rekryteringsregister.
  • Om du är före detta medarbetare på Stora Enso samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för medarbetare (som utlämnas till dig separat).
  • Om du är referensperson samlar vi in och behandlar personuppgifter enligt beskrivningen i vårt dataskyddsmeddelande för rekryteringsregister.
  • Om du är närmast anhörig till en anställd hos eller sökande till Stora Enso, kan vi komma att samla in och hantera personlig data som beskrivet i vår dataskyddsmeddelande för leverantörs- och intressentregister.
  • Om du är en extern intressent som kommunicerar med Stora Enso, kan vi komma att samla in och hantera personlig data som beskrivet i vår dataskyddsmeddelande för leverantörs- och intressentregister. 

Personuppgiftslämnarens rättigheter

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi strävar efter att utveckla webbplatsen kontinuerligt och Stora Ensos sekretesspolicy kan när som helst komma att ändras. Om dessa ändringar är omfattande kommer vi att lämna ett mer informativt meddelande när det krävs enligt lag. Vi önskar dig välkommen åter till vår webbplats och rekommenderar att du besöker den med jämna mellanrum för att se den senaste versionen av sekretessmeddelandet. Dessa riktlinjer uppdaterades senast i maj 2018.

För ytterligare frågor och kommentarer om Stora Enso som personuppgiftsansvarig ber vi dig att kontakta:

Data Privacy/Stora Enso Oyj
IT and Digitalisation
Imatra Mills
55800 IMATRA
Finland

E-post:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111