Stora Ensos meddelande om webbplatssekretess

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

2022-09-16

Stora Enso Oyj och dess dotterbolag (”Stora Enso”) strävar efter att skydda din sekretess när du besöker vår webbplats storaenso.com eller tjänster som erbjuds via vår webbplats. Detta meddelande innehåller information om vilka personuppgifter Stora Enso samlar in och i vilka syften dessa data kan behandlas. Detta meddelande gäller för samtliga webbplatser och underordnade webbplatser inom Stora Enso, såvida inte en viss webbplats anger något annat.

Personuppgiftsansvarig

Stora Enso Oyj och dess dotterbolag är gemensamt personuppgiftsansvariga. Stora Enso Oyj behandlar och delar de data som samlas in via denna webbplats tillsammans med sina dotterbolag. Om du har frågor om sekretess i samband med webbplatserna och de tjänster som erbjuds via webbplatserna är du välkommen att kontakta Stora Enso:

Adress:
Stora Enso Oyj
Salmisaarenaukio 2
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki
Finland

E-post:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med följande rutiner och gällande dataskyddslagstiftning.

Insamling av personuppgifter och rättslig grund för användningen av dessa

När du besöker vår webbplats

När du besöker någon av Stora Ensos webbplatser samlas viss information in och lagras av Stora Enso, inklusive:

 • IP-adress till din enhet
 • Datum och tid för åtkomst och besökets längd
 • Namn och webbadress för den besökta sidan
 • Webbplats från vilken åtkomst sker
 • Webbläsare som används
 • Valda språkinställningar
 • I tillämpliga fall, din enhets operativsystem och namnet på din åtkomstleverantör

Dessa data behandlas i följande syften, baserat på Stora Ensos berättigade intresse:

 • För att säkerställa och förbättra webbplatsens prestanda
 • För att optimera webbplatsens innehåll, utseende och funktioner
 • För att analysera systemsäkerhet och stabilitet
 • I andra administrativa syften

För dessa ändamål försöker Stora Enso inte att identifiera den person som besöker webbplatsen, men vissa av de uppgifter som samlas in kan göra det möjligt att identifiera personen.

Om du väljer att kontakta Stora Enso genom att skicka in något av våra formulär lagrar vi de kontaktuppgifter du anger, samt information gällande exempelvis tekniska problem med formulären. Om du samtycker till användningen av cookies kommer vi dessutom att samla in data i samband med användarinteraktioner på Stora Ensos webbplats, inklusive händelser, resultat, mål och sidvisningar. Alla data vi lagrar används för att optimera användarupplevelsen genom att erbjuda personligt anpassat innehåll. Mer detaljerad information om cookies och analystjänster finns nedan.

När du kontaktar Stora Enso för att få information om produkter, tjänster och liknande

Om du vill ha mer information om Stora Ensos produkter, tjänster, dokument eller liknande kan vi fråga om dina personuppgifter (vanligtvis namn, titel, organisation, e-postadress, adress, telefonnummer, företagsnamn) för att vi ska kunna kontakta dig personligen. Denna information behandlas baserat på vårt berättigade intresse i syfte att tillgodose din förfrågan och, om du har tillåtit cookies, för att förbättra den personliga anpassningen av innehållet. Den e-postkommunikation du får från oss spåras för att se vilket innehåll som är intressant för dig samt för att bevaka eventuella tekniska problem med e-postleveranserna.

När du prenumererar på vår e-postmarknadsföring

När du lämnar ditt samtycke och dina personliga kontaktuppgifter (vanligtvis namn, titel, organisation, e-postadress, adress, telefonnummer, företagsnamn) använder vi dessa data för att skicka vår e-postmarknadsföring till dig, exempelvis nyhetsbrev och evenemangsinbjudningar. E-postmarknadsföringen spåras för att se vilket innehåll som är intressant för dig samt för att utveckla innehållet baserat på preferenser. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på viss eller all e-postmarknadsföring, samt spåra och hantera dina inställningar för e-postmarknadsföring när du vill, med hjälp av länken längst ned i varje e-postutskick. Du kan dessutom alltid skicka ett e-postmeddelande till data.privacy@storaenso.com och informera oss om att du återkallar ditt samtycke.

När du kontaktar oss via webbplatsen för att beställa produkter

Om du beställer våra produkter via någon av våra e-handelsplattformar ber vi dig att lämna nödvändig information för att säkerställa att vi kan leverera produkten och slutföra transaktionen. Du behöver vanligtvis ange ditt för- och efternamn, företagsnamn och -adress, momsregistreringsnummer, telefonnummer och e-postadress samt skapa ett lösenord för ditt konto. Detta användarkonto är inte allmänt synligt. Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har ingått med Stora Enso genom att registrera ett användarkonto på vår handelsplattform.

Hur använder Stora Enso cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats. Stora Enso använder inte cookies för att specifikt identifiera en viss person, utan för att särskilja en användare från en annan. Det innebär att Stora Enso till exempel kan följa hur en viss användare navigerar på webbplatsen, även om Stora Enso inte vet vem användaren är. Utan cookies skulle Stora Enso inte kunna erbjuda funktioner som inloggning eller att komma ihåg inställningar för språk, land och andra användarinställningar baserat på dina användarmönster. Observera att inaktivering av cookies för Stora Ensos webbplatser kan medföra att vissa av webbplatsernas funktioner inte fungerar.

Vi använder även statistikcookies, inklusive spårning av webbplats- och e-postkommunikation, för att spåra användningen av vår webbplats samt för att optimera vårt erbjudande till dig. Utöver analysverktyg använder vi även marknadsföringscookies. Syftet med marknadsföringsverktygen är att öka marknadsföringens relevans och personliga anpassning för användare som redan har visat intresse för vårt innehåll, våra tjänster och produkter. Preferens-, statistik- och marknadsföringscookies används även i våra marknadsföringsprocesser för att analysera affärsrelevansen för de mottagna kontakterna, så kallade leads. Detta sker till exempel genom att kombinera cookieinformation med annan information, exempelvis branschdatabaser.

Preferens-, statistik- och marknadsföringscookies används med ditt samtycke som rättslig grund. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Stora Enso använder cookies genom att hantera dina inställningar via denna länk. Du kan även hantera cookies via webbläsarens inställningar för att inaktivera användning av cookies på Stora Ensos webbplatser. Din webbläsare kan även möjliggöra en mer detaljerad styrning av vilka cookies du vill tillåta och vilka du vill blockera. Titta i webbläsarens inställningar eller användarinstruktioner.

För detaljerad information om cookies, syftena för vår användning samt för att hantera dina cookieinställningar kan du läsa vårt cookiemeddelande.

Delning och utlämning av personuppgifter

Stora Enso säljer aldrig och delar i regel inte informationen utanför Stora Enso-koncernen. Informationen kan däremot delas inom koncernen. Stora Enso kan även lämna ut personuppgifter till statliga organ och myndigheter i enlighet med lagstiftningen.

Stora Enso anlitar särskilda externa tjänsteleverantörer som Stora Enso kan överföra informationen till för begränsade tekniska syften, eller som kan ha åtkomst till informationen som en del av de teknik-, underhålls-, användaranalys-, statistik- och marknadsföringstjänster som de tillhandahåller. Sådana tjänsteleverantörer inkluderar leverantörer av IT-tjänster, företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster, konsulter och sociala medieföretag. I de fall då tjänsteleverantören har åtkomst till personuppgifter har Stora Enso ingått ett skriftligt avtal om behandling av personuppgifter med tjänsteleverantören, vilket säkerställer att leverantören behandlar uppgifterna i enlighet med lagstiftningen, Stora Ensos anvisningar och detta meddelande.

Vissa av Stora Ensos enheter och tjänsteleverantörer kan befinna sig utanför EU eller EES. I de fall då Stora Enso utlämnar eller överför personuppgifter utanför EU/EES säkerställer Stora Enso att en tillräcklig nivå av dataskydd upprätthålls genom lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. genom att underteckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med den part som tar emot uppgifterna.

Kvarhållande av data

Stora Enso lagrar i regel den information du lämnar vid dina besök i som längst ett år efter ditt besök på Stora Ensos webbplats. I de fall då en säkerhetsrelaterad incident inträffar kan dessa data lagras tills situationen har åtgärdats. Stora Enso kan även använda informationen för att sammanställa övergripande statistik som inte går att använda för att identifiera uppgifter på personnivå. Sådan icke identifierbar statistik kan lagras på obestämd tid.

Säkerhet

Stora Enso har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna. Under ditt webbplatsbesök tillämpar vi SSL-processen (Secure Socket Layer) i kombination med en modern krypteringsnivå. Åtkomst till data ges bara till medarbetare och tjänsteleverantörer som behöver åtkomst för att kunna fullfölja sina uppgifter och ansvarsområden inom och i relation till Stora Enso.

Dina rättigheter som registrerad

I tillägg till eventuella övriga juridiska rättigheter som du kan omfattas av kan du ha följande rättigheter när det gäller personuppgifter som vi samlar in om dig:

 • Att begära att Stora Enso förser dig med en kopia på de personuppgifter som behandlas av Stora Enso.
 • Att begära att Stora Enso korrigerar eventuella felaktiga eller bristfälliga identifierbara personuppgifter som Stora Enso innehar gällande dig.
 • Att begära att Stora Enso raderar sådana identifierbara personuppgifter gällande dig som Stora Enso inte har rättslig grund att inneha.
 • Att begära att Stora Enso, i stället för att radera uppgifter i ovan nämnda situation, ytterligare begränsar behandlingen av personuppgifterna men fortfarande behåller en kopia.
 • Att begära att Stora Enso på samma sätt begränsar behandlingen av personuppgifter medan du inväntar Stora Ensos svar på ett annat rättsligt krav från dig om att Stora Enso ska sluta behandla uppgifter gällande dig.
 • Att, av skäl som rör din specifika situation, invända mot att Stora Enso har tillräckligt berättigat intresse för att samla in vissa specifika identifierbara personuppgifter gällande dig.
 • Att när som helst återkalla ditt samtycke som du tidigare gett Stora Enso.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta Stora Enso med hjälp av någon av de kontaktuppgifter som anges ovan. Stora Enso svarar så snart som möjligt, dock senast inom en månad efter att vi mottagit din begäran. Om Stora Enso av någon anledning underkänner din begäran kommer Stora Enso att ange skälet till detta.

Om du anser att Stora Enso inte har behandlat dina personuppgifter på lagenligt sätt har du juridisk rätt att inge klagomål till datatillsynsmyndigheten i det EU-land där du bor eller arbetar. Du kan även skicka ditt klagomål till datatillsynsmyndigheten i det land där du anser att det olagliga agerandet ägt rum.

Dokument

Snabblänkar