Stora Ensos cookiemeddelande

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

2020-12-10

När du besöker Stora Ensos webbplatser, underordnade webbplatser eller använder våra tjänster kan vi samla in information med hjälp av cookies om hur du använder våra tjänster. En cookie är en liten textfil som en webbplats ber din webbläsare att lagra på din enhet när du besöker webbplatsen för att komma ihåg information om dig, till exempel dina språkinställningar eller inloggningsuppgifter. Dessa cookies konfigureras av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies,

  • det vill säga cookies från en annan domän än den webbplats du besöker
  • i annons- och marknadsföringssyfte.

Ordet ”cookies” i detta meddelande syftar på alla filer som samlar in information på det här sättet. Detta meddelande gäller för samtliga webbplatser inom Stora Enso, såvida inte en viss webbplats anger något annat.

Cookies som används, deras ändamål, varaktighet och hur de kan hanteras

Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och går inte att inaktivera i våra system. De konfigureras vanligtvis endast som svar på handlingar som du utför och som leder till en förfrågan om tjänster, till exempel när du anger dina sekretessinställningar, loggar in eller fyller i ett formulär. Du kan ställa in webbläsaren så att den blockerar eller informerar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer inte att fungera om de blockeras. Den här typen av cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som person.

Preferenscookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla en bättre funktionalitet och en mer personanpassad upplevelse. De kan konfigureras av oss eller av tredjepartsaktörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

Statistikcookies

Med hjälp av dessa cookies kan vi räkna antalet besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra webbplatsens prestanda. Vi får reda på vilka sidor som är mest och minst populära och ser hur besökarna navigerar på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in aggregeras, och är alltså anonym. Om du inte tillåter den här typen av cookies får vi inte veta när du har besökt vår webbplats och vi kan inte mäta dess prestanda.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies kan konfigureras på vår webbplats av våra annonseringspartners. De här företagen kan använda den här typen av cookies för att skapa en profil baserad på dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar ingen personlig information utan baseras på en unik identifiering av din webbläsare och enhet. Om du inte tillåter den här typen av cookies kommer du att uppleva mindre personanpassad annonsering.

Cookies för sociala medier: Dessa cookies konfigureras av en rad olika sociala medietjänster som vi har lagt till på webbplatsen så att du ska kunna dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och skapa en profil baserad på dina intressen. Detta kan påverka det innehåll och den information du ser på andra webbplatser du besöker. Om du inte tillåter den här typen av cookies kan du eventuellt inte använda eller se dessa

Nedan ser du en fullständig lista över de cookies som används på vår webbplats:

Cookies

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om att Stora Enso använder cookies genom att hantera dina inställningar.

Hantera och blockera cookies

I våra cookie-inställningar kan du hantera dina inställningar och ange vilka cookies du vill tillåta. Om du blockerar cookies kommer endast nödvändiga cookies och liknande inställningar som krävs på vår webbplats att sparas. Du kan ändra dina inställningar, och till exempel ta tillbaka ditt godkännande när som helst, genom att klicka på våra cookie-inställningar. Du kan också blockera alla cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”inaktivera cookies” (läs instruktionerna i användarguiden för din webbläsare). Vissa sidor på vår webbplats kan bli begränsade eller inte fungera fullt ut om du blockerar eller inte godkänner användningen av våra cookies.

Dina rättigheter som registrerad

I tillägg till eventuella övriga juridiska rättigheter som du kan omfattas av kan du ha följande rättigheter när det gäller personuppgifter som vi samlar in om dig:

  • Att begära att Stora Enso förser dig med en kopia på de personuppgifter som behandlas av Stora Enso.
  • Att begära att Stora Enso korrigerar eventuella felaktiga eller bristfälliga identifierbara personuppgifter som Stora Enso innehar gällande dig.
  • Att begära att Stora Enso raderar sådana identifierbara personuppgifter gällande dig som Stora Enso inte har rättslig grund att inneha.
  • Att begära att Stora Enso, i stället för att radera uppgifter i ovan nämnda situation, ytterligare begränsar behandling av uppgifterna men fortfarande behåller en kopia.
  • Att begära att Stora Enso på samma sätt begränsar behandlingen av personuppgifter medan du inväntar Stora Ensos svar på ett annat rättsligt krav från dig om att Stora Enso ska sluta behandla uppgifter gällande dig.
  • Att, av skäl som rör din specifika situation, invända mot att Stora Enso har tillräckligt berättigat intresse för att samla in vissa specifika identifierbara personuppgifter gällande dig.
  • Att när som helst återkalla ditt samtycke som du tidigare gett Stora Enso.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta Stora Enso med hjälp av någon av de kontaktuppgifter som anges ovan. Stora Enso svarar så snart som möjligt, dock senast inom en månad efter att vi mottagit din begäran. Om Stora Enso av någon anledning underkänner din begäran kommer Stora Enso att ange skälet till detta.

Om du anser att Stora Enso inte har behandlat dina personuppgifter på lagenligt sätt har du juridisk rätt att inge klagomål till datatillsynsmyndigheten i det EU-land där du bor eller arbetar. Du kan även skicka ditt klagomål till datatillsynsmyndigheten i det land där du anser att det olagliga agerandet ägt rum.

Personuppgiftsansvarig

Stora Enso Oyj och dess dotterbolag är gemensamt personuppgiftsansvariga. Stora Enso Oyj behandlar och delar de data som samlas in via denna webbplats tillsammans med sina dotterbolag. Om du har frågor om sekretess i samband med webbplatserna och de tjänster som erbjuds via webbplatserna är du välkommen att kontakta Stora Enso:

Adress:
Stora Enso Oyj
P.O.Box 309, FIN-00101
Helsingfors
Finland

E-post:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 131

Snabblänkar