Innovation inom Stora Enso

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

I vårt innovationsarbete kombinerar vi våra kompetenser med förnybara material för att driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Vi uppmärksammar trender som påverkar våra kunder och slutkonsumenter, samtidigt som vi påskyndar lösningar som minskar beroendet av fossilbaserade material.

För att kunna utveckla nya råmaterial och produkter för den cirkulära bioekonomin samlar vi tvärdisciplinära team bestående av skickliga experter som besitter de senaste forskningskunskaperna och kundinsikterna. Kombinationen av djupgående kunskaper om våra befintliga produkter, hur de används och de processer som krävs för att framställa dem i industriell skala är utgångspunkten för att kunna skapa nya lösningar. Det kan handla om nya egenskaper eller användningsområden för trä- och fiberbaserade material, nya affärsmodeller eller servicekoncept som utgår från våra kärnkunskaper. Dessutom letar vi ständigt efter sätt att förbättra våra processer, spara energi och använda resurserna mer effektivt i vår verksamhet, för våra kunder och inom hela värdekedjan.

Starkt stöd för innovationsagendan

Vi investerar i framtiden för att stärka vår egen kapacitet att skapa innovation samt lansera nya produkter och lösningar på marknaden. Stora Ensos kostnader för innovation, forskning och utveckling under 2020 var 146 (141) miljoner euro, vilket motsvarade 1,7 % av omsättningen. Vi har även avsatt interna medel för agil investering i nya projekt med stor affärspotential. Immateriella rättigheter är ett verktyg som blir allt viktigare för att förverkliga vår strategi. Vi analyserar aktivt patentförutsättningarna för våra tillväxtområden och utvärderar var vi söker samarbeten genom att licensiera immateriella rättigheter till eller från Stora Enso.

Förändra spelplanen

Innovation är inte begränsad till produkter – en stor del av vårt innovationsarbete handlar om att kommersialisera nya idéer. Målet är att identifiera snabbspår till en förnybar och hållbar värld genom att utforska nya råmaterial och lösningar och låta våra toppmoderna forskningslaboratorier testa förutsättningarna för tillverkning i industriell skala. Långsiktig forskning och resultat från tidig fas är en del av vårt arbete inom forskning och vetenskap med målet att understödja befintliga och framtida innovationssatsningar samt bygga upp vår kompetensbas för att få in nya, grundläggande insikter i företaget. Vi är övertygade om att en stabil vetenskaplig grund är ett måste för att kunna göra rätt val och fatta rätt beslut när det gäller framtidens förnybara materiallösningar, såväl inom produkt- och serviceprestanda som inom hållbarhet.

Innovation inom Stora Enso omfattar fokus på träbyggnation, fiberbaserade lösningar för förpackningar, hygien- och textiltillämpningar, banbrytande ligninbaserade material och kemiska användningsområden, samt satsningar på digitalisering och plattformar. Vårt fokus på innovation med inriktning mot en bredare marknad och olika områden inom den cirkulära bioekonomin har resulterat i ett antal nya som du kan läsa mer om här.

Nya innovationer

Grön byggnation

Värdeskapande verktyg och komponenter för byggnation i trä som underlättar grön byggnation och tillhandahåller alternativ till betong och stål. Vi utvecklar ständigt nya lösningar som gör träbyggnation mer lättillgänglig för alla som arbetar med design, arkitektur och byggnation. Våra digitala verktyg är gratis att använda och har skapats för att göra det enklare att bygga i trä och hjälpa dig att skapa framtidens gröna byggnader.

Kontaktpersoner

Teamet Group Innovation and R&D samordnar forskning på lång och medellång sikt för att främja Stora Ensos strategiska agenda. Teamet arbetar med forskningsleverantörer och -organisationer samt innovationsprojekt och startup-företag.

Jenny Müller-Wahlman

Anders Brolin

Du är varmt välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan.

Den information du lämnar i formuläret används och lagras för att bearbeta din förfrågan och, om du har godkänt cookies, för att förbättra användarupplevelsen.


Ditt samtycke är frivilligt, och du kan när som helst välja att återkalla det. Detta gör du antingen genom att klicka på länken som finns i varje e-postutskick från Stora Enso, eller genom att kontakta Stora Enso i enlighet med vår sekretesspolicy. Stora Enso behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt. Om du vill ha mer information kan du läsa vår sekretesspolicy. Observera att vi även spårar trafiken från vår e-postmarknadsföring.

Snabblänkar