Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Cellulosaskum Papira® by Stora Enso

En hel värld full av möjligheter med biobaserat skum för förpackningar

Papira® by Stora Enso är ett lättviktigt, träfiberbaserat skummaterial för skyddande och stötdämpande insatser i förpackningar. Det banbrytande, hållbara skummaterialet har utformats för att vara helt naturligt, och tekniken skapar ett biologiskt nedbrytbart alternativ för en mängd olika produkter.

De lättviktiga och stötdämpande egenskaperna gör det till ett särskilt attraktivt alternativ för användning i skyddsförpackningar. På det här området efterfrågar miljörörelsen för närvarande lagändringar som begränsar eller helt förbjuder användningen av traditionella fossilbaserade skummaterial som polyetenskum (PE) och expanderad polystyren (EPS), mer känt som frigolit. Den miljövänliga produktionsprocessen för Papira ger ett material som är förnybart och som kan återvinnas fullständigt tillsammans med papper och kartong. Papira är ett banbrytande material skapat för en cirkulär bioekonomi.

Förnybart och återvinningsbart tillsammans med papper

Förnybart och återvinningsbart tillsammans med papper 

Utvecklingsarbetet och uppskalningen för den här tekniken pågår parallellt med byggnationen av en pilotanläggning vid Fors bruk.


Stora Ensos pilotanläggning skapar förutsättningar att utvärdera och validera Papira som förpackningsmaterial i kundtester och ytterligare utveckla tillverkningsprocessen. Anläggningen beräknas stå klar under fjärde kvartalet 2021.

Vårt mål är att göra allt vi kan för att Papira ska bli det nya standardmaterialet i skyddsförpackningar. För att kunna förverkliga detta kommer vi gradvis att skala upp vår produktion samtidigt som vi vidareutvecklar materialet. Vi vill leva upp till kundernas krav på prestanda, funktionalitet och tillgänglighet.

Varför välja Papira ?

De viktigaste fördelarna

  • Biobaserat monomaterial

  • Återvinningsbart som papper

  • Lätt och estetiskt tilltalande

Möjliga användningsområden

  • Stötdämpande förpackning

  • Isolerande förpackning

  • Byggisolering och akustisk isolering

Läs mer om den här banbrytande innovationen

En startup-berättelse

En startup-berättelse

Förnybart och återvinningsbart

Förnybart och återvinningsbart

Stora Enso innovation

Stora Enso innovation

Vårt mål är att revolutionera förpackningarna, inifrån och ut. Följ med oss på vår resa.

Snabblänkar