Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Ett hållbart cellulosaskum

Vi vill erbjuda våra kunder en långsiktig och hållbar lösning

På Stora Enso är vi övertygade om att återvinning inte är tillräckligt. Världen behöver material som är både förnybara och återvinningsbara – en cirkulär bioekonomi – för att bekämpa den globala uppvärmningen och minimera avfallet. I en cirkulär ekonomi minimeras avfallet genom att materialet återanvänds och återvinns för att maximera det miljömässiga och ekonomiska värdet. Vi anser att en cirkulär ekonomi är möjlig endast om det råmaterial vi använder är förnybart. Papira® by Stora Enso är ett perfekt exempel på detta.

Dagens skyddsförpackningar tillverkas av icke förnybara resurser. Vi vill erbjuda våra kunder ett långsiktigt och hållbart alternativ. I framtiden kan allt det plastskum som används i insatser och förpackningar i dag ersättas av cellulosaskum. Det här unika biobaserade skummet är ett monomaterial som utvinns ur pappersmassa och har oslagbara egenskaper – det är förnybart, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart. Det möjliggör ett cirkulärt materialflöde i befintliga avfallshanteringssystem, vilket underlättar hanteringen av förpackningsmaterialet efter användning.

I dag återvinns mindre än en tredjedel av plastavfallet inom EU, medan över 80 % av allt pappers- och kartongmaterial återvinns.* Vi vill se en framtid där användningen av fossilbaserad plast minskar, och lösningar baserade på förnybara material blir normen. (* Källa: Statistik om återvinning inom EU). 

Certifikat och livscykelanalys

Vi har gått hela vägen vid utvecklingen av vårt cellulosaskum och prioriterat hållbarheten. Biobaserat, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart tillsammans med papper har alltid varit de grundläggande egenskaper som vi vill erbjuda våra kunder. Papiras miljöpåverkan utvärderas just nu, och tester genomförs för att kunna utfärda certifieringar.

Papira by Stora Enso

Återanvändbart och återvinningsbart – ett biobaserat material från hållbart brukade skogar

För oss innebär ansvarsfull hantering av skogen att ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbarhet. Vi känner till ursprunget för allt virke vi använder: 100 % kommer från hållbara källor. Vi tillämpar olika metoder för att säkerställa detta, inklusive certifiering och spårbarhetssystem från oberoende parter som Forest Stewardship Council (FSC®) och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) samt miljöstandarden ISO 14001. Vi säkerställer alltid att de träd vi avverkar i skogar och plantager återplanteras. 2019 kom 87 % av Stora Ensos virke från halvnaturlig skog i Europa, medan 13 % härstammade från plantager.

Tre skäl till varför råmaterialet är viktigt

1. Trä är förnybart. Det betyder att när skogen brukas på ett hållbart sätt kan träden växa upp på nytt, i all oändlighet. Hållbart skogsbruk säkrar friska skogar, biologisk mångfald och produktivitet – vi behöver friska skogar för att kunna bedriva vår verksamhet.

2. Friska skogar motverkar den globala uppvärmningen. Träd absorberar koldioxid från atmosfären och detta kol lagras i träfibrerna. Kolet stannar kvar i fibrerna när virket omvandlas till produkter, och när produkterna återvinns.

3. Icke förnybara råmaterial kan inte förnyas under vår livstid – om ens någonsin. Många av dessa råmaterial är även fossilbaserade och återabsorberar inte de växthusgaser som släpps ut under tillverkningen eller förbrukningen av dem.

Snabblänkar