Biobaserade material

Biobaserade material – prestanda och styrka för förpackningar, papper och mycket mer

Med biobaserade material kan du skapa lättare och starkare förpackningar, eller helt enkelt mer hållbara material, genom att ersätta fossilbaserade råmaterial med ett naturligt, förnybart och biologiskt nedbrytbart råmaterial: mikrofibrillär cellulosa (MFC).

Biobaserade material som mikrofibrillär cellulosa är förnybara och biologiskt nedbrytbara och härstammar från träd som växer i hållbart brukade skogar. Dessa material konkurrerar inte med livsmedelsproduktion eller odlingsmark och kan bidra till en mer hållbar framtid genom att ersätta fossilbaserade material inom områden som förpackningar, barriärskikt, specialpapper och till och med beläggningar och lim.

Stora Ensos MFC-lösningar kan användas i en mängd olika produkter:

  • Specialpapper
  • Barriärskikt
  • Beläggningar och lim
  • Livsmedelsförpackningar
  • Vätskeförpackningar
  • Förpackningar för snabbmats- och take away-produkter
     

Våra biobaserade material

Innovationscenter för biomaterial