Stora Ensos anläggningar

Vi är närvarande på marknader över hela världen

Stora Enso har verksamhet på samtliga kontinenter med fokus på att utnyttja vår kompetens inom förnybara material samt att skapa värde inom massa, papper, förpackningar och träprodukter. Nedan hittar du mer information om våra enheter uppdelade per land.

Finland

Sverige

Kina

Österrike

Baltikum

Belgien

Brasilien

Tjeckien

Tyskland

Nederländerna

Polen

Ryssland

Uruguay

Några av våra enheter