Varkaus bruk

Varkaus bruk är en mångsidig och integrated fabrik. Varkaus bruk består av en förpackningskartongfabrik, ett sågverk och en LVL-fabrik.

Förpackningskartongfabriken omfattar en träbearbetningsanläggning, en massafabrik, en anläggning för återvunnen fiber och en pappersmaskin (PM3) för produktion av wellpappytor. Förpackningskartongfabriken tillhandahåller också energi-, miljö-, interna transport- och säkerhetstjänster för den integrerade fabriken.

Varkausfabrikens årliga virkesförbrukning (tall och gran) är cirka 2,3 miljoner kubikmeter per år. Virket anskaffas huvudsakligen inom en radie av 100 km från anläggningen.

Varkausfabriken är självförsörjande på energi. Värme- och kraftverken använder 95% bio- och återvunna bränslen, vilket maximerar energieffektiviteten och minimerar fossila koldioxidutsläpp.

Varkaus bruk sysselsätter cirka 440 fast anställda inom produktion och underhåll. 

Nyckeltal

Varkaus bruk för wellpappråvara

  • Division: Packaging Materials

  • Land: Finland

  • Produkter: kraftliners och pappersmassa

  • Årlig kapacitet: 420 000 ton (wellpappråvara), 340 000 ton (pappersmassa)

  • Antal anställda: 280

Varkaus Sågverk och LVL fabrik

  • Division: Wood Products

  • Land: Finland

  • Produkter: Sågat virke, processat trä, LVL och pellets

  • Årlig kapacitet: 260 000 m3 (sågat virke), 120 000 m3 (processat virke), 85 000 m3 (LVL) och 30 000 m3 (pellets)

  • Antal anställda: 150

Kontaktinformation Varkaus enhet för wellpappråvara

Legal adress:
Varkaus Containerboard Mill
P.O. Box 169
FI-78201 Varkaus
Finland

Besöksadress:
Satakunnankatu 10

Telefon:
+358 204 61 20

Kontaktinformation VarkausSågverk

Adresser

Varkaus LVL Mill
Taipaleentie 15
FI-78201 Varkaus
Finland

Varkaus Sawmill
P.O. Box 177
Ahlströminkatu 39
FI-78201 Varkaus
Finland

Telefon

LVL Mill:
+358 204 61 20

Sawmill:
+358 204 61 20

Snabblänkar