Innovationscenter

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Expansiva innovations- och forskningsprogram

Genom innovation, forskning och samarbete fokuserar Stora Enso på att utveckla nya produkter och tjänster och signifikant vidareutveckla befintliga, samt att öka sin konkurrenskraft i hela värdekedjan.

Vi har innovations- och forskningscenter i Karlstad och Stockholm/Sickla i Sverige, i Imatra och Helsingfors i Finland, i tyska Mönchengladbach och i Danville, USA, samt samarbetsprojekt med universitet, forskningsinstitut och externa partners.

Inom alla våra affärsområden och marknader har vi nära samarbeten med våra kunder för att förstå deras strategier och lösningar så att vi kan stödja och främja deras konkurrensfördelar. Bland företag runtom i världen ökar intresset för förnybara och biobaserade lösningar i snabb takt, som svar på megatrender och efterfrågan på hållbara lösningar.

Med utgångspunkt i Stora Ensos expertkunskaper om fibrer fokuserar innovationscentret för biomaterial specifikt på nya, innovativa möjligheter baserade på förnybara material och biobaserade kemikalier som skulle kunna ersätta fossilbaserade produkter, tilltala nya branscher eller förbättra produkters prestanda. Centret samlar forskare från en rad olika expertområden och nationaliteter.

Innovationscentret för förpackningar möjliggör samarbete med kunder, övriga intressenter och partners för att utveckla innovativa och hållbara förpackningskoncept. Centret erbjuder till exempel ett förpackningslaboratorium, teknik för detaljhandelsanalys i virtuell verklighet, demonstrationer av intelligenta förpackningar samt seminarier, förpackningsdesign och prototyper.

Snabblänkar