Vårt syfte och våra värderingar

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso samarbetar med människor och lokalsamhällen runtom i världen genom vår verksamhet, försäljning och våra leveranskedjor. I varje steg tar vi ansvar för våra handlingar och hur de påverkar omgivningen.

Vårt mål ”Skapa värde för människorna och planeten. Ersätta icke förnybara material med förnybara produkter” uttrycker vår övertygelse om att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon, och belyser Stora Ensos möjligheter att bidra till en grönare ekonomi.

Ta ledningen och gör det rätta

Med våra värderingar ”Lead” och ”Do What’s Right” vill vi föregå med gott exempel och ta ett tydligt ledarskap inom alla delar av vår verksamhet likväl som inom hållbarhet. Vi vågar ta initiativ och frågar oss själva hela tiden om det finns något mer vi kan göra och vad vi kan förbättra.

En hållbar framtid

Vårt syfte och våra värderingar underbyggs av vår ständiga strävan efter att möjliggöra en mer hållbar framtid. En framtid som är mindre beroende av fossila bränslen och som främjar en bioekonomi där produktion och konsumtion av produkter bygger på trä som en förnybar resurs. Träfiberbaserade produkter lagrar kol och kan även ersätta icke förnybara material som plast, glas, stål, betong och fossila bränslen. Med dagens globala uppvärmning, växande befolkning, urbanisering, förändrade livsstilar och miljömedvetenhet kan träd spela en stor och viktig roll i våra för kunders och slutkonsumenters arbete med att skapa en hållbar bioekonomi.

Arbeta ansvarsfullt

Vår satsning på förnybarhet handlar inte bara om råmaterialet. Den är dessutom kopplad till spårbarhet och ansvar för resurser samt produktions- och materialeffektivitet inom logistik och leveranskedja. Från skog eller plantage till slutprodukt arbetar vi ansvarsfullt och med respekt för lokala lagar och regler. Vi fortsätter sträva efter koldioxidneutralitet med fokus på mänskliga rättigheter och investeringar på plats i de lokalsamhällen där vi är verksamma. I allt vi gör strävar vi efter att tillgodose kundernas behov och att vara det bästa valet för förnybara lösningar.

Snabblänkar