Vår strategi

Stora Ensos verksamhet fortsätter att utvecklas mot att vara ett företag för förnybara material. Vår transformationsstrategi handlar om hållbar lönsam tillväxt baserad på kundinsikt och innovation, stödd av strukturerade processer och engagerade medarbetare.

Som experter på träbaserade material är Stora Ensos omvandling till ett företag för tillväxt av förnybara material ett proaktivt steg för att möta globala trender och en föränderlig omvärld och vara ledande i utvecklingen mot en bioekonomi. Viktiga byggstenar i vår strategi inkluderar fiberbaserade förpackningar, innovation inom biomassa,kemikalier och hållbara byggnadslösningar.

Kund och innovation hand i hand

Vi strävar efter att utnyttja vår erfarenhet och kunskap på bästa sätt för att utveckla produkter och tjänster baserade på förnybara material, som kan ersätta fossilbaserade material. Ett starkt kundfokus och nya innovationsmetoder gör det möjligt för oss att svara på trender och kundbehov med nya och bättre lösningar.

Medarbetarna i centrum

I omvandlandet av vår kompetens inom skogsbaserat material till kundfördelar är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi främjar en mångfald av tankar, öppenhet och kunskapsöverföring. En personalstyrka som avspeglar de marknader där vi verkar, bidrar till att göra oss mer konkurrenskraftiga och innovativa.

Hållbarhet

I enlighet med vår strategi arbetar vi för att säkerställa hållbarheten i alla våra lösningar. Detta inkluderar främjande av hållbar skogsförvaltning och kontinuerligt arbete för att integrera säkra processer samt förbättra energieffektivitet, material och vatteneffektivitet. Genom vår hållbarhetsagenda strävar vi efter att säkerställa ett positivt bidrag till hela samhället.

Nedan återfinns ett antal åtgärder vi gjort nyligen för att stödja vår strategi:

 • Ökning av innovation och FoU-investeringar samt en ökande andel försäljning av nya produkter och tjänster
 • Etablering av enheten för Intelligenta förpackningar
 • Introduktion av biokompositer för att minska plastförbrukningen
 • Introduktion av ligninbaserade lösningar för lim
 • Introduktion av pappersbaserade och återvinningsbara ECO RFID-taggar
 • Deltagande i TreeToTextile, ett joint venture med H&M-gruppen och Inter IKEA-gruppen med fokus på textilfiber
 • Introduktion av Cupforma Natura Solo, en förnybar kartong för pappersmuggar
 • Fortsatt utveckling av vätskekartong förstärkt med mikrofibrillerad cellulosa (MFC) för extra styrka och lägre vikt
 • Lansering av EcoFishBox, en miljövänlig produkt för färsk fiskförpackning
 • Fullt ägande av cellulosateknikföretaget Cellutech
 • Partnerskap med nystartade företag, till exempel Sulapac, Trä Group
 • Fortsatt uppbyggnad av strategiska investeringar i Beihai Bruk, Varkaus LVL-produktion och Murów sågverk
 • Byggande av linje för ny fluffmassa vid Skutskär Bruk, biokompositgranulat vid Hylte Bruk och CLT i Gruvön
 • Beslut att omvandla Oulu pappersbruk till produktion av förpackningskartong
 • Tillkännagivande av investering i att bygga en pilotanläggning för att producera biobaserade kolmaterial baserade på lignin
 • Förvärv av Bergvik Skog skogstillgångar för att säkerställa konkurrenskraftig råvaruförsörjning och vidareutveckling av långsiktigt hållbar skogsförvaltning

Visste du att?

Träd absorberar koldioxid från atmosfären vilket sedan binds i träfibrerna när de används i olika produkter. Genom att välja träd-baserade förnybara lösningar bidrar man därmed i kampen mot den globala uppvärmningen.