Vår strategi

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Snabbare tillväxt och värde

Stora Enso skapar värde i bioekonomin med sina förnybara produkter som löser de globala hållbarhetsutmaningarna. Vi fokuserar på att möta konsumenternas efterfrågan på miljövänliga och cirkulära lösningar och koncentrerar våra satsningar inom innovation.

Stora Ensos strategi är att fokusera på ledande positioner och snabbare tillväxt för innovationer inom förpackningar, byggprodukter och biomaterial. Koncernens innovationsarbete kommer att koncentreras inom nya hållbara förpackningsmaterial, hållbara barriärskikt och den biokemiska plattformen inom lignin. Skogen, traditionella träprodukter och marknadsmassa utgör grunden för värdeskapande inom Stora Enso.

Tre fokusområden för tillväxt

 • Packaging Materials och Packaging Solutions, som drivs av stor efterfrågan på plastfria och miljövänliga cirkulära förpackningar. Vi innehar ledande marknadspositioner och ser attraktiva investeringsmöjligheter.
 • Bygglösningar, inom vår division Wood Products, driven av en växande marknad för träbyggnader. Vi erbjuder alternativ till fossilbaserade byggmaterial och är en ledande global leverantör.
 • Innovationer inom Biomaterials, där vårt fokus ligger på lignin med målet inställt på stark tillväxt inom nya användningsområden och marknader.

Förpackningsmaterial och förpackningslösningar

 • Stor efterfrågan på plastfria och miljövänliga cirkulära förpackningar
 • Ledande marknadspositioner
 • Tillgång till attraktiva investeringsmöjligheter

Stor tillväxtpotential med över 20 % marginal

Övervägande andel av företagets framtida tillväxt

 

Wood Products: Bygglösningar

 • Över 10 % årlig tillväxt
 • Ledande global leverantör
 • Potential att fånga in en större andel av värdekedjan

3 x försäljning från bygglösningar med ~ 20 % marginal

Innovationer inom biomaterial

 • Slutproduktmarknader med hög tillväxt
 • Obestridd position inom hållbarhet
 • Banbrytande tekniker och unika värdeerbjudanden

Över 35 % marginal på nya marknader med stark tillväxt

Förutsättningar för att skapa värde och främja tillväxtområdena

 • Stora skogstillgångar som säkrar en förnybar fiberbas till konkurrenskraftigt pris.
 • Sågverken inom divisionen Wood Products som förser massabruken med fiber och utgör basen för tillväxt inom bygglösningar.
 • Massabruken som främjar vår kartong- och papperstillverkning och ger starkt kassaflöde, med mycket konkurrenskraftiga tillverkningsanläggningar för eukalyptusmassa i Latinamerika och specialiserade massabruk i Norden.

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest