Vår strategi

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Vi skapar värde för våra intressenter genom våra ledande positioner inom förpackningar, innovationer inom biomaterial och bygglösningar.

Läs mer

Annual Report

Förnybara förpackningar

Inom förpackningsområdet ser vi fortsatt hög efterfrågan att ersätta plast samt cirkulära lösningar. Förpackningar baserade fibrer är det mest hållbara alternativet för många produkter, eftersom de kan återvinnas, återanvändas eller komposteras. Förpackningar baserade fibrer är det snabbast växande förpackningsmaterialet globalt sett, och förväntas växa snabbare än plastbaserade alternativ lång sikt. Vi har ledande globala marknadspositioner i högvärdessegment och långsiktiga partnerskap med våra kunder. Våra innovativa och skräddarsydda lösningar hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och förbättra sin varumärkesimage. Vi erbjuder ett brett sortiment av fiberbaserade förpackningsmaterial och lösningar, såsom kartonger, lådor, brickor, bägare och påsar, för olika branscher, t.ex. livsmedel och dryck, e-handel, läkemedel och kosmetika.

 

Hållbara bygglösningar

Det finns tillväxtmöjligheter inom byggbranschen vi erbjuder träbaserade alternativ till andra byggmaterial med större koldioxidavtryck, såsom betong och stål. Den globala byggmarknaden övergår från arbetsintensiva till modulära byggmetoder som använder mindre energi och har en låg koldioxidpåverkan. Idag kan produkter av massivträ användas för att bygga hållbara och säkra höghus. Vi har en stark position för att fånga mer värde i hela leveranskedjan med våra produkter och mervärdestjänster, såsom prefabricerade, skräddarsydda träelement, nya koncept och digitala tjänster.

Innovationer inom biomaterial

Inom Biomaterials fokuserar vi att erbjuda innovativa och hållbara material för marknader med hög tillväxt och höga marginaler med vår portfölj av biobaserade lösningar, egenutvecklade tekniker och en unikt värdeerbjudande. Genom vårt kunnande, strategiska samarbeten och partnerskap accelererar vi banbrytande innovationer inom träskum, biokemikalier och ligninbaserade tillämpningar, inklusive anodmaterial för batterier och biobindande material för byggsektorn, som kan ersätta fossilbaserade material.

Skogen är grunden för Stora Ensos förnybara lösningar

Stora Enso har skogstillgångar i Sverige och en andel 41% i Tornator, vars skogstillgångar huvudsakligen finns i Finland. Skogsdivisionen ansvarar för virkesanskaffningen för Stora Ensos verksamheter i Norden och Baltikum.

Globala megatrender ligger till grund för vår affärsstrategi

Hållbarhet är kärnan i våra verksamheter och påskyndar vår tillväxt, möjliggör marginalexpansion och öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Samtidigt som klimatförändringarna fortsätter att påverka miljön, ekonomin och samhället driver en växande global befolkning och medelklass upp efterfrågan mat, kläder, bostäder och energi. Samtidigt förändras köpbeteendet av hållbarhetsåtgärder, teknikutveckling samt konsumenternas efterfrågan och preferenser när det gäller att ersätta fossilbaserade material. Sammantaget driver globala megatrender efterfrågan på förnybara material som stöder vår tillväxt och vårt värdeskapande.


Cirkularitet

Cirkularitet blir allt vanligare inom olika sektorer och regioner, drivet av politik, innovation och konsumenternas efterfrågan. Världen behöver material som är både förnybara och återvinningsbara, och som stöder en cirkulär bioekonomi för att bekämpa klimatförändringar, spara naturresurser och minimera avfall.

Klimatförändringar

Den ökande genomsnittliga globala temperaturen har betydande påverkan miljön, samhället och ekonomin, vilket syns i smältande polarisar, stigande havsnivåer, extrema väderhändelser, förlust av biologisk mångfald, osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och hälsorisker för människor. En nyckelfaktor för att bromsa limatförändringarna, och där Stora Enso kan bidra, är att ersätta fossilbaserade material med förnybara material.

Miljömedvetenhet

Klimatförändringar kräver att vi använder naturresurser mer effektivt, och allt fler konsumenter efterfrågar hållbara produkter. Investerare och andra finansiella institutioner tar i allt högre grad hänsyn till företagens påverkan klimatet och den biologiska mångfalden i sina i sina investeringsstrategier. Beslutsfattare och tillsynsmyndigheter utformar lagstiftning för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Brist på resurser

En växande befolkning och medelklass ökar efterfrågan livsmedel, som kött, fisk, mejeriprodukter, socker och vegetabiliska oljor. Dessa kräver mer mark, energi och vatten för att produceras. Denna ökning av den globala resursbristen ökar också priset på naturresurser.

Snabblänkar