Ledarskapsutveckling

Stora Enso genomgår en transformation där engagerade och motiverade medarbetare och en kompetent organisation ska göra det möjligt att förverkliga vår affärsstrategi och bli det ledande företaget för förnybara material. Ledarskap är en viktig del i detta.

Vi förväntar oss att våra ledare utgår från Stora Ensos värderingar och föregår med gott exempel genom sina handlingar och sitt agerande. Därför investerar vi kontinuerligt i våra ledares utveckling genom ett antal ledarskapsprogram.

Lead Through People

Vårt program ”Lead Through People” vänder sig till alla chefer inom organisationen och syftar till att utveckla deras individuella ledarskapsförmågor. Fokus ligger på att skapa, leda och bevara högpresterande team. Sedan 2015 har cirka 2 300 chefer deltagit i Lead Through People.

Accelerator-programmet

I Stora Ensos Accelerator-program kombineras arbete med startupföretag och ledarskapsutbildning. Programmets syfte är att bygga upp de strategiska kompetenser som Stora Enso behöver för att snabba på vår transformation med tydligt fokus på innovation och entreprenörskap. I programmet väljer Stora Enso ut startupföretag för samarbete inom områden som är strategiskt viktiga för oss. Därefter får deltagare från Stora Enso arbeta sida vid sida med startupföretagen för att utveckla deras affärsidéer. Stora Ensos representanter deltar även i en ledarskapsutbildning.

Commercial Excellence-programmet

Det här programmet fokuserar på att utveckla kunskaper inom försäljning och marknadsföring. En del av programmet är Sales Academy, där cirka 200 säljchefer under 2017 utbildades i säljteknik, säljledning och utveckling av värdeerbjudanden.

Stora Enso erbjuder även ett spännande traineeprogram för nyutexaminerade studenter – läs mer här.

Visste du att allt man kan tillverka från olje-baserade plaster idag kan göras av träd imorgon?