Förstärkning i wellpapp – en enkel och innovativ förpacknings- lösning för Coop Online

Publicerat 10 oktober 2018
Coop Online hade en utmaning. I stort var tjänsten med hemleveranser av livsmedel en framgång, där kundskaran vuxit stadigt sedan starten 2008. Men när kassarna brast nådde kvalitetstänkandet inte riktigt ända fram.

Det är viktigt för Coop Online att matkassar och varor håller hög kvalitet och ser bra ut när de levereras hem till kunderna. Kassarna måste klara av att lyftas ett stort antal gånger under packning och distribution, utan att utseendet påverkas.


Hans Wrangenberg, säljare Stora Enso Packaging och Claes Hessel, vd Coop Online.


– Vi hade problem med att kassarna gick sönder, framför allt vid leverans av frukt och grönt, säger Claes Hessel, vd för Coop Online. Det förekom även en hel del krosskador på varorna. Vi kontaktade Stora Enso Packaging för att finna en kostnadseffektiv lösning på problemet.

Förpackningsdesigner Per-Anders Carlsson på Stora Enso Packaging i Jönköping tog sig an uppgiften. Att ta fram en kasse helt i wellpapp avfärdades snabbt – den blev inte kostnadseffektiv och upplevdes som alltför otymplig. Men genom ett fortsatt nära samarbete med Coop hittade man en till synes enkel lösning, där ett wellpappinrede fick bilda botten och väggar i papperskassarna.

– Inredena kan levereras som plana ark, snabbt vikas till och sättas ner som stöd i kassarna, en enkel men mycket effektiv konstruktion. Stabiliteten och hållbarheten ökar avsevärt, säger Hans Wrangenberg, säljare hos Stora Enso Packaging.


Positiva effekter redan nu


Tillverkningen av inredet sker hos Stora Enso Packaging i Jönköping. Åt Coop Online producerar man för övrigt även fruktlådor och de lådor som Coop Matkasse ställs i vid distribution.

Coop Online har använt inredet sedan mitten på september och kan redan se tydliga effekter.

– Jag har bara hört positivt om detta inrede, både från packpersonal och kunder, fortsätter Claes Hessel. Vi har dessutom sett en minskning vad gäller krosskadorna. För oss är den största vinsten dock att kunderna blir nöjda och berättar för andra om våra smarta papperskassar. Det är ett sätt för oss särskilja oss från våra konkurrenter, visar att vi är innovativa och att vi satsar på en hög kvalitet.


Coops förpackningsutmaningar


Coop Onlines handel har ökat för varje år sedan starten 2008. I dagsläget handlar det om tusentals leveranser i veckan runt om i Sverige.

– Det gäller att vara med i den digitala utvecklingen. Det är viktigt att finnas där våra kunder är, menar Claes Hessel.

Förpackningarna och logistiken är avgörande för Coop Online. Här har Claes en hel del tankar om hur man skulle kunna förbättra sig ytterligare.

– Det optimala vore om det fanns olika temperaturzoner i emballaget, eftersom vi har en blandning av varor där vissa är frysta och andra är rumstempererade, säger Claes. Sedan skulle man önska att det togs fram något smidigt ”flerpackemballage” när kunderna exempelvis köper flera liter mjölk. Det skulle underlätta packningen och kunderna skulle smidigare kunna ställa alltihop i kylen.
Vi låter Hans Wrangenberg avsluta med att kommentera Claes förpackningsvisioner:

– Det låter som spännande utmaningar. Vi hoppas givetvis på fler samarbetsprojekt med Coop Online, så att vi kan bidra till att utveckla deras onlinehandel ytterligare.