Intelligenta affärer med intelligenta förpackningar

Publicerat 15 februari 2019
Under fjärde kvartalet 2018 skapade Stora Enso en ny enhet med fokus på intelligenta förpackningar för att öka utvecklingstakten inom olika användningsområden och marknadssektorer. Enheten leds av Martin Ros.

– Intelligenta förpackningar har en enorm potential. Funktionerna går att utnyttja inom i stort sett alla företag som vill uppnå en bättre och effektivare tillverkning, leveranskedja, försäljning och kundupplevelse med hjälp av digitalisering, förklarar Ros.

Stora Enso utvecklar och marknadsför intelligenta förpackningslösningar baserade på RFID (radiofrekvensidentifiering), en trådlös teknik för elektronisk överföring av data. De nuvarande lösningarna fokuserar på den digitala leveranskedjan för inkommande och utgående gods, lagerstyrning och intelligenta VMI-funktioner (Vendor Managed Inventory), men även på förbättrade kundupplevelser med hjälp av lösningar för marknadsföringskampanjer och detaljhandel, som intelligenta skåp och hyllor i butiken.

I november 2018 lanserades den nya, hållbara RFID-taggtekniken ECO™ by Stora Enso för förpackningsautentisering inom leveranskedja, detaljhandel och e-handel. En viktig aspekt är att ECO-tekniken gör det möjligt att producera RFID-taggarna på helt fiberbaserade pappersetiketter som kan återvinnas på ett miljövänligt sätt tillsammans med övrigt pappers- och kartongmaterial.

ECO RFID tag production line


Stora Enso har även andra nya intelligenta förpackningslösningar på gång.

– För att kunna förflytta en produkt krävs en förpackning, från tillverkningen och hela vägen hem till konsumenten. Digitaliseringen bidrar till att göra den här processen mer effektiv och lönsam. Det kan ske genom minskad tidsåtgång och arbetskraft, förbättrad affärsprognostisering och lagerprecision, bättre skydd för produkten och större konsumentlojalitet och -interaktion, fortsätter Ros.

Men intelligenta lösningar omfattar inte bara förpackningar. Stora mode- och klädföretag använder RFID-tekniken på sina etiketter, och flygbolagen utnyttjar den för att hantera bagage. Intelligenta skåp använder RFID. Detta är ett användningsområde som växer snabbt inom hotell, kontor och andra offentliga platser som behöver skåp för förvaring av
till exempel färdigrätter, eller för att ta emot betalningar på elektronisk väg i stället för via säljpersonal. Läkemedelsprodukter, bilar och mycket mer förses med RFID-teknik.

Det finns även en enorm potential för industriell digitalisering med hjälp av RFID bland stora tillverkare som vill komplettera sina traditionella processer med smarta funktioner för att hjälpa sina medarbetare, optimera sin verksamhet, omforma sina produkter och anpassa och optimera konsumentupplevelsen.

– Här är snabbhet avgörande, och Stora Enso utnyttjar våra samlade kunskaper och resurser samt våra främsta samarbetspartner för att stärka vårt erbjudande inom intelligenta förpackningar. Vi har dessutom en tydlig konkurrensfördel: vår kombination av digitala lösningar och förnybara material. Det är ett vinnande koncept, avslutar Ros.

Styrkommittén för enheten Intelligent Packaging omfattar bland andra vd:n Karl-Henrik Sundström samt Annica Bresky och Gilles van Nieuwenhuyzen, som är chefer för Stora Ensos förpackningsdivisioner. Martin Ros, SVP Intelligent Packaging, har haft många olika ledarroller för olika affärslinjer inom Stora Enso och ansvarade nyligen för den hållbara ekonomiska agendan som finansdirektör.