Stora Enso lanserar träfiberbaserade biokompositlösningar för kosmetika, livsmedel och lyxförpackningar

Publicerat 14 maj 2019
Stora Enso introducerar DuraSense™ by Stora Enso – träbaserad biokomposit för premiumkosmetika, livsmedel och lyxvarumärken som söker alternativ till plastförpackningar. Med hjälp av DuraSense™ kan kunder som ställer höga krav på estetik och taktila värden göra sina förpackningar mer miljövänliga.

Lanseringen av DuraSense i nya kundsegment är ytterligare ett led i Stora Ensos arbete för att gradvis ersätta fossila förpackningsmaterial med förnybara lösningar.

DuraSense är en blandning av träfibrer och polymerer som kan vara fossila, biobaserade eller återvunna. Med DuraSense erbjuder Stora Enso kunderna ett mer miljövänligt alternativ till plast som samtidigt förbättrar hållbarheten och minskar koldioxidavtrycket. Blandningen av träfibrer och biobaserade polymerer gör det möjligt att skapa en till 98 procent återvinningsbar produkt och således minska avhängigheten av begränsade fossila källor.

”För våra kunder är det viktigt att minska plastmängden och de vill ha hjälp med att ersätta icke-förnybara material. Tack vare DuraSense kan vi nu erbjuda olika biokompositlösningar, såsom lock och flaskkorkar, till krävande kunder inom premiumkosmetika, livsmedel och lyxartiklar med höga standarder för såväl utseende som kvalitet”, säger Hannu Kasurinen, SVP chef för Liquid Packaging and Carton Board på Stora Enso.

DuraSense är ett kostnads- och resurseffektivt alternativ för att minska produkternas miljöpåverkan. Det medför små eller inga förändringar av existerande produktionstekniker – biokompositmaterialet har utvecklats för att motsvara traditionell plast och kan därför användas i existerande formar.

”Med träbaserad komposit kan man minska användningen av plastmaterial med upp till 50 procent och därigenom se till att mindre plast hamnar i miljön. DuraSense kan också återanvändas som material upp till sju gånger, återvinnas tillsammans med plastmaterial eller användas för energiutvinning i slutet av sin livscykel,” säger Lars Axrup, chef för Business, Sustainable Packaging Components på Stora Enso.

Stora Enso inledde kommersiell produktion av biokomposit 2018 och har den största kapaciteten i Europa inom träfiberbaserad komposit. Det nya råmaterialet till DuraSense kommer från nordiskt hållbart skogsbruk som omfattas av tredjepartscertifierade spårbarhetssystem.

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och Omsättningen 2018 uppgick till 10,5 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.
storaenso.com

Mer information från
Sanna Heiskanen, Marketing Communications Manager
Stora Enso, Division Consumer Board
tel. +358 40 773 9373, email sanna.heiskanen@storaenso.com